22 април, 2024

Mishmash.io е млада фабрика за ‘крафт’ алгоритми. Изследва, открива, развива, оптимизира и разпределя решения само на най-сложните и най-предизвикателни изчислителни проблеми.

Стремежът ни е светът да опознае целия спектър въпроси, на които компютър може да отговори. А удовлетворението – когато намерим решение, за което никой не се е сетил.

Наш код работи в разнородни клъстери, облаци, HPC и Serverless архитектури и дори и на TOP100 суперкомпютър. Обработва огромни количества данни, оптимизира и автоматизира, опознава, предвижда и взима светкавични решения в полза на ‘работодателя’ си.

Не се ограничаваме с конкретен език, модел за база данни, стек или екосистема от технологии.

Точно обратно – ние сме сред най-бързите експериментирали, оценили преимуществата и евентуално възприели нови продукти. Дори и когато това означава да отворим кода.

 

Тагове: