19 май, 2024

Коуд Рънърс е иновативна българска ИТ компания, създадена през 2012 година. Компанията има офиси в три европейски столици – София, Берлин и Амстердам. Коуд Рънърс реализира устойчиви клиентски проекти в повече от 40 страни на 5 континента.

Компанията е специализирана в анализа и визуализацията на големи масиви от данни. Експертизата е концентрирана в три сектора: маркетинг, здравеопазване и финанси.

През 2018, Коуд Рънърс предложи на клиентите си достъп до облачни услуги от Microsoft – Azure, и по-специално анализ на данни с помощта на технологии за машинно обучение. В това число влизат:

  • модели за предварително планиране на пазарно поведение, базирани на събрани и обогатени исторически данни;
  • модели за продуктови препоръки като част от по-големи дигитални системи за продажба;
  • модели за отчитане и предотвратяване на измама.

Облачно-базираните решения способстват интегрирането на по-широк кръг експерти от страна на клиента, колаборацията върху заданието и ускоряват доставянето на демо, итеративното му обновяване и крайната доставка.

Тагове: