11 декември, 2023

Полицейските технологии продължават да еволюират бързо, агенциите около държавите намират за все по-ефикасни технологиите, които им позволяват да постигат повече с по-малко човешки ресурс. Всъщност, технологията се превърна в съвършена подкрепа на силите, давайки  на служителите  информация и способности, които биха били считани за невъзможни само преди няколко години. Ето пет технологични тенденции, които ще повлияят през 2019 г.

Интернет на нещата (IoT)
Интернет на нещата се превръща в актуална сила за дейността на правоприлагащите органи. По същество, интернет на нещата се отнася до нарастващата мрежа от IP адресируеми сензори и електронни устройства, които могат да взаимодействат или комуникират чрез интернет връзка. Мощните, но рентабилни сензори и фотоапарати могат да предоставят информация в реално време за дейността или условията, които заслужават полицейска намеса или служат за информиране на вземащите решения.


Използването на устройства, свързани с интернет на нещата, може да доведе до подобряване на осведомеността за ситуацията и в резултат на повишаване на ефективността и подобряване на безопасността на служителите. Потенциалните употреби на интернет на нещата включват координирани сигнали за трафик по време на аварийни реакции и автоматично уведомяване за разполагане на оръжия от сензор, монтиран на кобур или пистолет.


На мястото на инцидента, сензорите и фотоапаратите на IoT могат да предоставят разузнавателна информация, която помага на полицията да разследва и разбере случилото се. IoT също така поддържа устройства за събиране на разузнавателни данни, като газови сензори, които могат да спасят човешки живот, като предупреждават правоприлагащите органи веднага, когато има опасен газ.

Изкуствен интелект
Тълкуването на събраните данни традиционно е било в обхвата на анализатор на престъпността и често включва значително ниво на ръчно преглеждане на данните за съответната информация. Анализът обикновено е резултат от привличане –  за разглеждане на данни, мотивирани от възприеман проблем или тенденция, а не от бутане или проактивни нотификации в резултат на достигане на крайни критерии. Това ограничава ефективното и навременно използване на данните и като цяло го прави по-предразположен към човешка грешка.

Изкуственият интелект може да служи като постоянен наблюдаващ, който работи във фонов режим по време на ежедневните операции и осигурява своевременно уведомяване за статистически или аномалии на събития. Например, предстоящият надзорник на патрула може да получи електронно писмо, генерирано от AI, което да ги информира, че жилищните кражби в определена област са се увеличили. Тя може също така да включва по-подробна информация, като конкретни места и времена на престъпленията.

AI драматично увеличава ефективността на видеото, като предоставя анализи, които търсят предварително определени аномалии, като например предмети, оставени без надзор в защитена зона, или превозно средство, което се движи по грешен път по еднопосочна улица. Той правилно се справя с едно от най-големите предизвикателства на новата технология: информационното претоварване. Наблюдението на голям брой екрани на пълно работно време вече не е необходимо, когато видео анализът, управляван от AI, е част от системата. Изкуственият интелект може да синтезира огромни количества данни, като действа на прагове, конфигурирани от потребителя, като по този начин предоставя най-необходимата информация на тези, които трябва да знаят.

 

Samsung, electronics, Virginia, Maryland

Web-Based Computer Aided Dispatch (CAD) и Records Management Systems (RMS)
В продължение на десетилетия CAD и RMS са информационните колела, които поддържат повечето полицейски управления. Традиционните системи са сложни и отнемащи много време, за да се доставят и поддържат – новите внедрявания на CAD системи често са многогодишни, многомилионни проекти. Иновативни софтуерни компании за обществена сигурност предлагат уеб-базирани продукти, които използват подход, известен като софтуер услугата SaaS, която позволява на агенциите да се абонират за услугите, от които се нуждаят, и да прехвърлят отговорностите за поддръжка на доставчика.

С уеб базираната CAD и RMS, основната информация за мисията, която е интензивна за данни, като видео, снимки и подробни диаграми на сградите, може да се съхранява в облака и след това да бъде лесно достъпна за персонала на място. Web-базираните CAD и RMS също са склонни да бъдат мобилни, което позволява на служителите със смартфони да имат пълен достъп до критични данни, независимо от тяхното предназначение или близост до превозното средство.

5G
Най-новите широколентови технологии ще имат първоначално внедряване през 2019 г., за да подкрепят важни тестове и обучения. Големите превозвачи също така изграждат приоритет и превенция в своите мрежи за подпомагане на дейностите по обществена безопасност. Това означава, че отговорниците за първа реакция ще имат достатъчна гаранция за честотна лента, за да поддържат важни операции, дори когато има голямо търсене в мрежата. Скоростта, която стана възможна благодарение на 5G, в крайна сметка ще позволи на обществената безопасност да използва технология като видео стрийминг на живо и достъп до големи файлове в облак. Тя също така ще подкрепи разширеното използване на интернет на нещата, тъй като мрежата ще даде възможност за висока гъстота на сензорите и мрежовите устройства.

Смарт аксесоари
Смарт аксесоарите не са само за фитнес или проверка на съобщения. За агенциите за обществена безопасност те предоставят на служителите удобен начин да се свържат с CAD и да се интегрират с други важни за мисията приложения. Тъй като устройствата са гео-активирани, ситуационната осведоменост се подобрява по време на екипните отговори и командният персонал може по-добре да управлява полевите ресурси.

Всички горепосочени технологии ще играят ключова роля в оформянето на бъдещето на обществената безопасност чрез предоставяне на важна информация на служителите, когато и където те се нуждаят от нея, като ефективно им се дава възможност да правят повече. Резултатите ще бъдат подобряване на ефективността на служителите и повишаване на осведомеността за ситуацията – ключови компоненти на безопасността на служителите.

Източник:Samsung

Тагове: , , , , , , ,

img alt

img alt

img alt

img alt

img alt
img alt
img alt
img alt
img alt