19 май, 2024

CDP е организация с нестопанска цел, която управлява глобална система за информация за инвеститорите, компаниите, градовете, държавите и регионите, за да подпомогне управлението на тяхното въздействие върху околната среда. Организацията оценява данните за оповестяване на въздействието върху околната среда на компанията спрямо методологията за оценяване, която ги в добавя по скала от А до G, като А е най-високото възможно постижение. Въз основа на оповестяването от 2018 г. на CDP, Philips е една от признатите компании, които през последната година работа по смекчаване на климатичните рискове и развитие на нисковъглеродна икономика.

Philips въвеждат иновации, за да предлагаме достъпни решения, фокусирани върху това да могат всички на планетата да водят здравословен живот. Това сподели Франс ван Хутен, главен изпълнителен директор на Royal Philips. И все пак реалността е, че без здрава планета няма наистина здрави хора. Ето защо много компании по света са напълно ангажирани да правят всичко възможно, за да помогнат за постигането на целите.

За да постигне комбинираната цел за устойчивост и растеж, Philips прие стратегия за отделяне на икономическия растеж от емисиите на парникови газове чрез инициативи като закупуване на електроенергия от възобновяеми източници. Бъдещите цели на Philips за намаляване на емисиите за периода 2020-2040 г. бяха одобрени от инициативата за научно обосновани цели (SBTi) като съответстващи на нивото на декарбонизация, необходимо за поддържане на глобалното повишаване на температурата под 2°C в сравнение с температурите в предпромишления период.

Методологията на CDP оценява компаниите за всеобхватността на тяхното разкриване, тяхната осведоменост и управление на рисковете за околната среда, както и за демонстрирането на най-добрите практики, свързани с лидерството в областта на околната среда, като определянето на амбициозни и значими цели.

Тъй като сериозността на екологичните рискове за бизнеса става все по-очевидна, това са компаниите, които се позиционират, за да предлагат решения, да използват нови пазарни възможности и да процъфтяват в прехода към устойчива икономика. Трябва спешно да се разширят действията за опазване на околната среда на всички нива. Ясно е, че бизнесът е важен играч в този преход и компаниите от списъка A са готови да допринесат значително за постигането на тези цели.

Източник: Philips

Тагове: , , , , ,