22 април, 2024

Росен Тончев е ръководител на ИТ дирекцията във Виваком. Той е започнал пътя си като стажант в телекомуникационната компания и от две години е директор на ИТ. Той отговаря за технологиите в компанията, за дигитализацията на бизнеса, така и за образованието и възможностите за развитие на ИТ кадри там.

Г-н Тончев, разкажете накратко за отдела, който ръководите.

В ИТ дирекцията на Виваком работят от повече от 300 човека. Състои се от няколко отдела, които развиват и поддържат както хардуера, така и софтуера в телекома. Основните функции на дирекцията са фокусирани върху нуждите на вътрешните клиенти т.е. другите дирекции в компанията, въпреки че напоследък се правят все повече стъпки за предоставяне на ИТ услуги и на крайни клиенти. Общо компанията има над 5000 служители, разпръснати в цялата страна. За високотехнологичен бизнес, какъвто е нашият, това означава безкомпромисни и високонадеждни информационни технологии, на които се разчита постоянно.  За целта има отдели, които се занимават със създаването на нови системи, отдели които са ангажирани с тяхната поддръжка впоследствие. Също така разполагаме със специалисти, които са фокусирани върху ИТ инфраструктурата на компанията – както осигуряването на служителите с всичко необходимо, за да си вършат ежедневните задължения, така и обслужването на двата data center-а, с които Виваком разполага. Особено внимание се обръща на информационната сигурност. Специално звено от експерти в тази област се грижи за все по-значимата тема напоследък. На практика всяка една инициатива в организацията минава през ИТ. И респективно е съобразена с възможностите и препоръките на ИТ. Няма да е преувеличено ако кажа, че ролята на ИТ дирекцията в компанията става все по-голяма и от поддържаща функция тя се превръща във водеща такава. И това не е необичайно, а е тенденция в световен мащаб, където ИТ технологиите заемат все по-водещо място.

Какви са отговорностите и предизвикателствата пред Вас като Директор ИТ на водеща телеком компания като Виваком?

Отговорностите са много. Ще обърна внимание на една от основните цели на компанията и много актуална тема напоследък, която е във фокуса на ИТ – дигитализацията. Целта е колкото се може повече дейности в компанията да се автоматизират. И това се случва основно с усилията на ИТ. Процесите в компанията се анализират и променят, където е възможно,  така че да могат да бъдат автоматизирани с помощта на ИТ системите. И това е един итеративен, непрекъснат процес, в който ИТ структурата има водеща роля. Ние сме специалистите, които можем да преценим кои функции и до каква степен могат да бъдат изпълнявани от ИТ системите така, че да се освободи човешки ресурс за по-значимите и стратегически дейности. И като основно предизвикателство пред дирекцията виждам да предлагаме технологични решения, които да позволяват автоматизирани, но в същото време гъвкави от към функционалност процеси и решения.

Какви приоритети следва Вашият отдел в технологично отношение?

ИТ средата във Виваком е сложна и става  все по-комплексна – с напредъка на технологии се появяват нови възможности за дигитализация на бизнеса и ние искаме да ги приложим по най-добрия възможен начин. Това води до внедряване на все повече нови системи и технологии. От една страна така се облекчава работа на компанията като цяло, т.к. автоматизираните процеси са по-бързи и по-сигурни и респективно осигуряват по-качествени услуги на клиентите ни. От друга страна се появяват нови предизвикателства пред ИТ. Поддръжката на все по-комплексна среда от ИТ системи и решения изисква повече усилия от страна на ИТ, за да осигури тяхната безпроблемна работа. За целта се отделя специален фокус върху усвояването и внедряването на нови технологии, с чиято помощ да се опростяват съществуващите системните решения. Това е продължителен процес, изискващ постоянни инвестиции в анализ на съществуващите решения и тяхното технологично обновяване. В компанията и конкретно в ИТ напоследък много се инвестира в тази насока.

Използвате ли OpenSource продукти или разчитате на реномирани световни доставчици?

Изградената ИТ среда в компанията през годините е много разнообразна и изпъстрена, както с решения на водещи световни производители, така и от специфични за Виваком решения. Няма общо правило в дадена ситуация кое от двете да се избере. Разбира се, ако има подходящо open source решение, което да отговаря на спецификата на дадена задача, то може да бъде избрано дори и по-чисто финансови причини. Но същевременно се стремим и да инвестираме в решения на водещи доставчици, когато разходът си заслужава.

Имате ли политики, които да насърчават/поощряват вашите служители да развиват своите умения? Какви са те?

Ние във Виваком вярваме, че служителите в една организация са най-ценното. В цялата компания и в ИТ дирекцията в частност полагаме много усилия в посока да развиваме служителите си. Предлагаме  кариерни пътеки, множество обучения и други възможности за развитие. Характерно за ИТ на Виваком е, че има множество технологии и проекти и ако даден служител иска да се развива в определена посока или сфера, то е много вероятно да има такава възможност в рамките на компанията. Има множество примери на служители, които след като са постигнали определено ниво на развитие в даден отдел, са сменили технологията или сферата и са успели да придобият допълнителни знания и да изградят успешна кариера в друга област в рамките на компанията. Всякак се стремим да ангажираме нашите служители в области, в които са техните интереси към даден момент. Голяма компания като Вивиком предлага кариерно развитие, както по хоризонталата в различни технологични сфери, така и по вертикала с възможности за ръководни позиции и развитие на мениджърски умения.

Приоритет ли е за Вас обучението на бъдещи ИТ специалисти? Защо?

Както вече споменах, Виваком е много добро място за развитие на ИТ специалисти, поради богатото разнообразие от различни проекти и инициативи и възможността чрез тях да бъдат придобити много знания в различни технологични ИТ сфери. Ние като компания се стараем при проявено желание от страна на служителите да ги развиваме в посока на техните интереси. Също така е едно от малкото места, където могат да се придобият специфични, но много ценни знания, характерни само за телеком индустрията. За нас е приоритет не само създаването на такива специалисти, но и тяхното задържане като служители на телекома. За целта инвестираме, както в програми за повишаване на квалификацията и обучения, така и в последващо развитие и мотивация на вече изградените и припознати като ключови ИТ специалисти в компанията.

Как изглеждат телекомите на бъдещето? Къде е тяхното в място в цялостната инфраструктура на смарт-градовете и смарт-обществото?

Както телекомите така и повечето бизнеси трябва бързо да се  трансформират в посока дигитализация, за да останат конкурентноспособни в съвременния свят. Всяко забавяне може да бъде фатално за бизнеса така услугите, предоставяни автоматично са в общия случай по-качествени, по-сигурни и най-вече по-евтини, и се предоставят по-бързо. Почти няма област от живота, където ИТ да не са вече основа за успеха на даден бизнес. В особено голяма степен това важи за телекомите, които са високотехнологични компании. Телекомът трябва сам по себе си да е дигитална организация на първо място. И като основна цел да предоставя услуги на своите клиенти в тази насока. Телекомите ще бъдат неразделна част от всяка бъдеща високотехнологична инициатива и в частност –  реализацията на smart обществото.

Тагове: , ,