19 май, 2024

В темата на месеца “Образованието в ИТ сектора” представяме Факултета по информатика и математика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Обсъдихме развитието на институцията заедно с доц. д-р Първан Първанов, който е декан на ФМИ, доц. д-р Милен Петров и доц. д-р Веселин Гушев, които са заместник-декани на факултета по учебна част съответно за магистърските и бакалавърските програми.

Какви са практиките, с които насърчавате интереса на студентите към технологиите и как модернизирате учебния процес?

Доц. Гушев: В специалностите от направление “Математика се стараем да предлагаме, в част от курсовете, работа с приложни пакети и приложни програми, които да помогнат на студентите при решаването на конкретни задачи. Ако например решаването на хартия на някоя задача отнема около 20-30 минути, то с един-единствен оператор, на система за компютърна алгебра, същата задача се решава за секунди. На пазара има разнообразни подобни системи за компютърна алгебра, като някои от тях дори се разпространяват безплатно. Следващата седмица ще има олимпиада (Национална студентска олимпиада по компютърна математика), на която ще участват наши отбори. На тази олимпиада студентите решават 30 математически задачи за два часа с помощта на компютър. Редовно нашите студенти се представят отлично на тези олимпиади като традиционно печелят медали и се надяваме, че тази година няма да направим изключение.

Доц. Първанов: Иначе в областта на информатичните специалности, технологията няма как да се предозира и да минем на някакви интерактивни неща. Базисните математически дисциплини, програмирането, дисциплините, свързани с математическата логика – няма как да избягат. Нямат никаква алтернатива, няма какво да ги замести. В тази епоха това работи.

С какво се горде факултета Ви и с какво се отличавате като учебно заведение?

Доц. Първанов: Има едно нещо, което се нарича “Рейтингова система на университетите”, което се организира от Министерство на образованието. Отчита качеството на обучението, реализацията на кадрите, доходите на реализиралите се на пазара на труда, мнението на работодателите и други фактори. В тази класация, като математик, мога да ви кажа, че абсолютният максимум се достига в две точки. Тези две точки са направление 4.5 Математика и направление 4.6 Информатика и компютърни науки. Носителят на тези максимуми е Софийският университет в лицето на Факултета по математика и информатика. Това е абсолютният максимум от всички професионални направления, от всички вузове и по всички години. И това не го казваме ние. Това го казва министерството, това го казва IT индустрията.

Доц. Гушев: Тук е едно от малкото места в България, на които се прави математическа наука на световно ниво. Има други университети, които обучават в магистърски и докторски програми по направление 4.5 Математика, но има разлика между студентите, които завършват СУ и тези от другите университети. Освен 130-годишната традиция и факта, че математическото образование в България всички Висши училища и БАН води началото си от СУ. За това може да се съди още, например от броя на научните публикации и местата, на които те са публикувани. Дори млади колеги публикуват в престижни математически научни издания. ФМИ на СУ не е “фабрика, която подготвя за занаятчии”, тук се произвеждат кадри, които после работят в други университети, в чужди изследователски центрове,  в БАН и т.н. Смея да твърдя, че ФМИ-СУ има най-голям принос в производството на математически кадри.

Как подобрявате резултатите на студентите? Какви методи използвате, за да се достигнете до желаното качество?

Доц. Първанов: Никакви модерни или нови технологии не могат да подменят нашите критерии за качество на преподаване и на изисквания към студентите. Защото в момента, в който нарушим това, а това се прави поголовно из страната, ние няма да имаме тази визия в очите в на големите IT компании. Те искат от нас много хора, но искат преди всичко качество. На фона на демографска криза, все по-малко капацитет от математици и програмисти, за да отстояваме тези високи критерии, преди 7 години в нашият факултет стартира една програма “ЕОС” – “Ефективност в обучението на студентите”. Програмата се реализира със средства от рейтинговата система. В нея са застъпени доста неща. Ще посоча трите най важни. Първо по програмата се възлагат допълнителни домашни и контролни работи с цел по-точен и взискателен текущ контрол. Втория важен елемент е системата от наставници грижещи се за решаването на всеки текущ проблем на студентите. И трето нещо са допълнителните обучения. Примерно, предстои контролно, семестриален или държавен изпит. Събира се група от 10-20 човека и избран от самите студенти преподавател (със съдействието на техния наставник) провежда допълнително обучение. Нашите студенти имат „частни уроци“, които са безплатни за тях.

Доц. Гушев: Проблемът между средното и висшето образование не е само в разликата в стила и в материала, който се изучава, проблемът е, че един първокурсник, идвайки от училище е научен, че ако влиза редовно в час и не му се пишат отсъствия, то това е достатъчно да завърши средно образование. А в университета, дори присъствието на лекции и упражнения не е достатъчно за успешното полагане на изпита. Тайната на успеха е да се правят контролни и домашни, студентите да учат регулярно, а не кампанийно, само като дойде сесията и ние се опитваме да им помагаме за това чрез системата на наставничеството и програма ЕОС. Във ФМИ- СУ ние се опитваме да научим студентите да мислят, а не да научават просто дадена технология. Не казвам, че е овладяването на технологиите е лошо нещо. Но ако технологията по някаква причина умре или се смени с нова, то нашите възпитаници ще са в състояние до 2 месеца да усвоят новата технология, т.е. опитваме да дадем мироглед на студентите, а не инструменти.

Какви инициативи организират студентите съвместно с Вас?

Доц. Първанов: Най-добрият вариант е да попитате тях. Каквото можем да помогнем, го правим. Нашият Факултетен студентски съвет е най-активният въобще в университета. Инициативите са много. Ще посоча за пример Freshers Weekend, в който за два дни се срещат с новоприетите студенти още преди началото на учебната година. Създават се възможност за социални контакти, провеждат се игри, викторини. Идеята е новоприетите да видят факултета през очите на техните каки и батковци.

Доц. Петров: Студентите организират съвместно с преподаватели състезания, наречени хакатони. Обикновено траят един уикенд – 48 часа. Започва се от петък следобед и приключва късно в неделя късно вечер. Тези хакатони се ползват с голямо доверие от фирмите, които подкрепят от една страна финансово, от друга страна с хора – с ментори, които помагат на студентите по поставения от тях проблем да направят смислено решение. Доста интересно е и уникално.

Какво наблюдавате в студентите, кои са технологиите, към които има най-голям интерес?

Доц. Петров: Магистърските програми са в областта на математиката и информатиката. Рано е още в бакалавърските програма да се каже къде ще специализира даден студент. А конкретни езици няма да кажа, защото това са неща от рода да питате “Левски или ЦСКА”. Технологиите са като модата, не е непременно добро всичко, което е модерно – и така студентите като се увличат понякога по модерните технологии на деня, като след време може да се разочароват.

Доц. Първанов: Ние произвеждаме „дялани камъни“. Нашите кадри са с достатъчен математически, програмистки, логически и въобще мисловен капацитет. Те са подготвени да се адаптират спрямо ситуацията. Не сме против частни академии, професионални софтуерни центрове и т.н. Място под слънцето на пазара на труда в IT има за всички. Само че те готвят хора, които имат възможности и мислене ограничено върху конкретни технологии. И когато това нещо се изчерпа и те се изчерпват.

Кои са най-актуалните успехи на студентите?

Доц. Петров: Имаше регионален кръг на състезанието на ACM, на което участваха отбори от Факултета по математика и информатика. Един отбор спечели сребърни медали и един отбор спечели бронзови. Надяваме се, че на единият отбор ще му е достатъчно да се класира за световните финали тази година.

Доц. Първанов: Успехите, в олимпиади са традиция за нас. Ние насърчаваме нашите елитни студенти да се готвят и участват в тях. Но не като самоцел. Олимпиадите трябва да са отражение на подготовката по учебните програми.

Какви са връзките с индустрията и възможностите, които ФМИ предлага на студентите? Какво отношение има бизнесът към факултета?

Доц. Първанов: Тук има много неща за разказване. Някои от фирмите направиха дарения за инфраструктурата и техниката във ФМИ. Други са спонсори на различни мероприятия. За нас обаче са от първостепенна важност наличието на стажантски програми (с подходящи ментори) във фирмите и участието на фирмите в разработката на новите курсове при нас. Не на последно място е и фактът, че чрез фирмите ние получаваме обратната връзка за това какво могат нашите възпитаници. Ежегодно провеждаме дни на кариерата с над 70 участващи фирми. Във ФМИ работи и единственият факултетски кариерен център.

Доц. Гушев: ФМИ-СУ е член на Европейския консорциум за математика в индустрията и ежегодно провежда събития от вида: Европейска стади-група в индустрията, които събират в рамките на една седмица представители на индустрията и изследователи от различни нива – студенти и преподаватели. Фирмите формулират реални проблеми от практиката си, а екипи от студенти, преподаватели, млади учени, докторанти и пост-докторанти в рамките на седмица търсят решение на проблема, накрая резултатите се публикуват и решенията се предоставят на индустрията за внедрявяне.

Тагове: , , , , , , ,