19 май, 2024

Европейската асоциация на телекомуникационните оператори (ETNO) е гласът на операторите на телекомуникационни мрежи в Европа от 1992 г. насам и е основната група за политики на европейските оператори на електронни съобщителни мрежи. Нейните 40 членове и наблюдатели от Европа и извън нея са гръбнакът на цифровия прогрес на Европа. Те са главните двигатели на цифровите мрежи и услуги в Европа.

Европа създава амбициозна индустриална политика за глобално лидерство в областта на цифровите технологии, а изпълнителните директори на най-големите телекоми се събраха в Брюксел, за да обсъдят техния принос към дневния ред на ЕС.

Главният изпълнителен директор на VIVACOM Атанас Добрев говори за бъдещето на телеком-индустрията на традиционната годишната среща на ETNO, заедно с изпълнителните директори на Deutsche Telekom, Telefonica, Orange, Telecom Italia и други. VIVACOM е единственият български представител във влиятелната организация, формулираща общата политика на европейските оператори на електронни съобщителни мрежи.

Телекомуникационните компании ще осигурят дигитализацията на услугите за гражданите и бизнеса чрез свръх-бърза висококачествена свързаност през 5G-мрежите си. Освен това фокусът им е върху увеличаване на техните възможности благодарение на интегрирането на изкуствения интелект. Новите бизнес модели се базират на данните и анализаторите изчисляват, че стойността на икономиката на данни на ЕС да нарасне до 739 млрд. евро до 2020 г. или 4% от общия БВП на ЕС. В този смисъл регулациите не трябва да възпрепятстват иновациите, а да съдействат за увеличаване доверието на клиентите към новите технологии. Поради тази причина е от решаващо значение въвеждането на Европейския кодекс за електронните съобщения в българското законодателство да даде приоритет на мащабните инвестиции в мрежи и да въведе облекчения в регулаторните и разрешителни режими.

Една амбициозна политика за бъдещето трябва да стъпва на иновационен и инвестиционен подход към днешните правила. Също така, работата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) по насоките на кодекса за електронните съобщения и прилагането му в националните законодателства следва да гарантира стимули за всички инвестиции в оптични мрежи.

 

Тагове: , , , , , , , , , , , ,