22 февруари, 2024

Розалина Бързакова e ръководител направление информационни и комуникационни технологии в НПГПТО „М. В. Ломоносов“. Госпожа Бързакова сподели своите наблюдения, свързани с Тема на месец октомври “Образование”. Научете повече за методите, с които професионалната гимназия насърчава изучаването на ИТ дисциплини, както и множеството отличия на учениците.

Как започнахте работа в НПГПТО „М. В. Ломоносов“?

Работя от 12 години в училището. Кандидатствах за работа тук, защото разбрах, че има нова специалност – Компютърна техника и технологии. Тогава бяхме трима – един ръководител компютърен кабинет и двама учители по информатика, информационни технологии и приложни програмни продукти. Първият випуск се дипломира през 2010 г. Бяха наистина много умни момчета и (пет) момичета. След това паралелките станаха две. И така е до момента.

Сега сме 10 учители. Бихме могли да бъдем 11, но… желаещи да работят в училище няма, особено с квалификация “Компютърен специалист”. И не е въпросът само до заплащането. Хората си дават сметка (колкото и да хулят учителите) колко трудна професия е това.

Какви са практиките, с които НПТПТО “М.В. Ломоносов” насърчава интереса на учениците към технологиите? С какво се гордеете и отличавате като учебно заведение?

Учениците не се нуждаят от много насърчаване. Всички съвременни деца обичат техниката – компютри, телефони. Но това е един чисто прагматичен интерес: какво може да се прави с въпросното устройство, малко технически данни и дотук. За съжаление са малко тези, които се стараят да използват максимално възможностите й. От това, което предлага училището като база, теория, практика (подплатена с въпросната теория), не желаят да се възползват на 100%. Необходимият минимум е като че ли характеристиката на децата от 2000-ните години.

Щастливи сме със своите редица отличия. Преди 4-5 години беше открит изцяло подновеният център за работа по кино-, видео- и аудиотехника със студио за записи, монтажна зала и видеосалон със 70 места. А от края на миналата учебна година заработи и „Телевизия Ломоносов“. Участваме ежегодно в националната олимпиада по техническо чертане с използване на Auto Cad, където нашите ученици заемат традиционно първите места. От три години ученици от специалност Компютърна техника и технологии участват в провежданото от УНСС състезание по информатика и компютърни технологии. На първенците, класирани с най-голям брой точки, се признава оценка отличен 6, която важи за конкурсен изпит в УНСС за поднаправление „Приложна информатика, статистика и иконометрия“ – специалност „Бизнес информатика и комуникации“.

Като професионална гимназия вземаме участие в състезанието „Най-добър техник в машиностроенето“, на което също заемаме първите места.Учениците от специалност „Кино, видео- и аудиотехника“ не пропускат фестивала за детско и младежко медийно изкуство „Арлекин“. Тази година отново спечелиха две статуетки „Арлекин” и още три грамоти.

Много добре беше организирана и практика на учениците от 12. клас. Те участваха в стажове в реална работна среда по проект „Ученически практики – Фаза 1“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е по отношение на връзката между бизнеса и образованието: 2249 работодатели от области като производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, информационни технологии, строителство и др. са се включили в този проект.

Последното ни е отличие е представянето на учениците ни на Международен хакатон „NASA International Space Apps Challenge“, 2018 с проект “ FOXAROL“, чудесна инициатива, която „насърчава иновативно мислещи, талантливи и амбициозни хора от всички възрасти да се състезават и да допринесат за решаването на глобални проблеми, които засягат живота на планетата“.

Имате ли специално обособени лекции, кабинети и инициативи, които са посветени на ИТ?

Училището разполага с две сгради, които ние наричаме Б1 и Б2 (база 1 и база 2). В Б1 се провеждат часовете от задължителната подготовка и (с малки изключения) някои теоретични часове от професионалната. Тук разполагаме с четири компютърни кабинета с по 15 работни места. По време на занятие всеки ученик получава задача и я изпълнява на компютъра си. Към т.нар задължителна подготовка от тази учебна година остана само предметът информационни технологии. В края на 10. клас се провежда изпит за оценяване на нивото на дигитални компетентности. Б2 е оборудвана за практически занятия. Там са кабинетите и лабораториите за практика на всички специалности.

„Компютрите“ разполагат с четири зали за практически занятия (асемблиране на РС, компютърни мрежи, периферия и пр.) и две зали с компютри, където част от практическите дейности се допълват със софтуерни приложения, събиране и анализ на информация от интернет по съответните теми. В част от часовете по практическо обучение се използват микроконтролерни развойни платки Arduino с отворен код, базирани на принципа „лесен за използване“ хардуер и софтуер, мини-компютри, с които може се да програмират различни неща. Тази година наши ученици показаха макет с управление на интелигентно улично осветление

Освен това имаме интерактивни дъски в кабинетите по информационни технологии, математика, химия и биология, физика и астрономия, история и цивилизация и в няколко учебни зали в Б2. Това значително помага на учениците в усвояването на материала, а и улеснява работата на учителите – много по-добре е, когато може да се визуализира това, което иначе би представлявало суха теория.

Какви са Вашите наблюдения за интереса на младите към ИТ сектора?

С риск да се повторя, отговорът ми е “доста прагматични”. Интересът е основно към високите заплати, които се предлагат в сектора. Мисля, че малка част от тях си дават сметка колко труд и учене стоят зад успехите на всеки успял в него. Нищо не идва даром. Само добре САМОМОТИВИРАЛИЯТ се успява. Това се опитваме да внушим на учениците. Ако успеем, ще бъдем наистина щастливи.

Мислите ли, че внедряването на технологии и модерен начин на обучение в училищата ще подобри резултатите на децата в образователния сектор?

Само за себе си – не. Програмите са много и твърде амбициозни. Не знам кога и кой реши, че днешните деца могат да учат неща, които преди са се учили от 2-3 години по-големи от тях – месеци са от значение в развитието на детето. А и човешкият мозък не е нараснал количествено. Дори да е така (шегувам се, разбира се), си има предел. Учениците започват изучаването на информационни технологии в 5. клас. Когато постъпят в училището в 8. клас, очакваме някакво ниво на усвоен материал. Оказва се, от „малките класове“ почти нищо не е останало в нещастните им главици, които се опитваме да натъпчем с какво ли не. За щастие, човешкият организъм има един сериозен инструмент, САМОСЪХРАНЕНИЕ… Така че с нас и въпреки нас, и днешните деца трябва да играят, да се смеят, да са щастливи. И най-важното: да го правят с приятелите си, без да използват компютър или телефон, директно, по човешки – с думи, жестове, изражение на лицето.

Каква е възрастта, на която децата трябва да се запознаят за първи път с технологиите?

Според мен, не по-рано от 7. клас. Вярно, има я т.нар. интуитивност, липса на страх и дори респект от техниката. Методът „проба-грешка“ е на първа линия. Но нали се борим за придобиване на знания, които детето да получи, развива и разширява в бъдеще? Няма как да стигне до това, ако не може да осмисли и приеме наученото днес. Ще липсва основата. А основата за всичко е т.нар. логическо мислене. Както се казва, за всичко си има време и място.

 

Благодарим на госпожа Розалина Бързакова за инициативността!
Интервюто проведе Вяра Стефчева

Тагове: , , , , , ,