17 април, 2024

Темата на месеца е “Образованието в ИТ сектора”. Поговорихме за образование с проф. д-р Георги Димитров, заместник-декан по учебната дейност на Факултета по информационни технологии (ФИН) към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ).

Той разказа за DevStyleR какви са основните цели на факултета му, как се развиват студентите след обучение и кои са технологичните компании, които си партнират с УНИБИТ.

Какви са основните цели на Факултета по информационни науки за предстоящата учебна година?
Първо бих искал да кажа няколко думи за нашия университет. Основната му цел да бъде университет за таланти, както казва нашият ректор проф. д.и.н. Стоян Денчев. УНИБИТ създава уникална симбиоза между хора и технологии. Естествено, нашата мисия е подготовката на висококвалифицирани и адаптивни към пазара на труда специалисти. Стратегическата цел на УНИБИТ и нашия Факултет по информационни науки е да сме водещи в технологиите и иновациите.

Какъв е прирастът на студентите за тази година? Успешно ли приключи кандидатстудентската кампания?
Откровено казано, ние не почувствахме демографската криза, защото в нашия факултет планираният от държавата прием беше изпълнен, подчертавам, на 100%. Местата бяха запълнени още от края на юли, като кандидат-студентите бяха с 20% повече от миналата година. Интересът към университета е изключително голям. Всички места в редовна и задочна форма на обучение са заети.

Адаптират ли се бързо младите учени в информационните науки? Какви са възможностите на докторантите при Вас?
Нашия факултет има натрупан голям образователен, иновативен и научен капацитет и се включва много активно в европейското образователно научно пространство. През последните 5 години ФИН участва в повече от 5 проекта по Еразмус+, които се развиват иновативни подходи в обучението. Имаме представител на УНИБИТ в множество проекти. Студентите и докторантите са неизменна част от тези проекти. Работи се по реални бизнес казуси в конкурентна среда, което е изключително мотивиращо за тях. Иновациите в обучението са основната работа на колектива на нашия университет. УНИБИТ е член на консорциумa, спечелил финансиране по конкурса за Центрове за върхови постижения в областта на информатиката и ИКТ. Само през последната година Факултета по информационни науки като партньор на фирми в областта на ИКТ спечели 6 проекти по програма „Иновации и конкурентноспособност“ на обща стойност над 2 млн. лв., което доказва интереса на фирмите към нашите специалисти и това, което правим за младите, особено докторантите, които участват в този процес.

Имате ли подкрепата на ИТ обществата и бизнеса?
Бих искал да кажа, че ние получаваме огромна подкрепа от водещи фирми в областта на ИКТ. Например, наши партньори са IBM. С тях в момента сме на последните стъпки за съвместен център в областта на мрежовите технологии и облачните системи. Фирмата Fadata, с която също работим заедно, особено в магистърските програми и скоро завършваме с тях оборудвана техническа лаборатория към факултета в областта на internet of things. Нашият университет е член на Oracle академия в България. Поддържаме отличен контакт с Oracle и продуктите им са неразделна част от обучението на студентите при нас. Студентите изучават бази от данни по продуктите на Oracle, които са безплатни за тях. Университетът е партньор с MikroTik Bulgaria, с което ние допълнително обогатяваме дисциплините с мрежовите технологии. И също така наши студенти участват в проекти в областта на информационната сигурност.

В кои области се развиват кариерно Вашите студенти? Кои са най-активните студенти?

Ние имаме отлично сътрудничество с държавната администрация, за която осигуряваме специалисти в сферата на информационните технологии. Пример за това са: специалност „Национална сигурност“ – магистърска и бакалавърска, в която ние обучаваме специалисти в съответната област, „Информационни технологии в съдебната администрация“, ние осигуряваме изключително добре подговени специалисти и буквално с 100% реализация след завършването си в областта на съдебната система. „Информационни системи в правосъдието“, „Електронен бизнес“ и „Национална сигурност“ са много търсени в държавната администрация. Имаме специалисти, които се занимават и с така модерните в момента „умни технологии“, свързани с интернет на нещата. При нас се развиват и специалисти по управление на качеството и по уеб дизайн.

В нашия факултет са включени трите основни стълба в обучeнието на ИКТ. Това са хардуер, поддържането на базите от данни и програмирането на различни езици. При нас се изучават Java и C#, като езици, които са актуални в момента. Това е базовата подготовка. След това можем да кажем, че имаме специалисти във всички сфери, което е много интересно за нас и е много важно, защото подготвените кадри след опит в бизнеса се връщат при нас и подпомагат обучението на новите кадри, като водят упражнения по различни дисциплини, свързани с тяхната работа в момента т.е нашите бивши възпитаници предават умело знанията. Образованието е богатство. Интересен факт, според моите наблюдения е, че най-мотивираните ни студенти не са тези, които идват като бакалаври, а тези които идват като задочници и магистри, които вече са се убедили, че без допълнително образование в тази област нямат развитие. Точно те са най-активните студенти.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,