22 февруари, 2024

DevStyleR посвещава месец октомври на темата за #Образованието в ИТ сферата. Компании, академии, висши учебни заведения, специализирани гимназии и средни училища ще поговорят заедно за нивото на обучението в България и усилията, които полагат усилия за подготвянето на стойностни и качествени кадри за IT сферата у нас. Ще се радваме да дадем гласност на добрите практики у нас, които сформират облика на нашия технологичен напредък.

Директорът на НПГ-КТС Правец инж. Трифон Трифонов сподели мнението си за учебните планове и разказа за партньорствата, които училището реализира с компании от сектора.

Как започна учебната година при Вас?

Няма промени в учебния процес. Приехме 143 ученика като бройка, от които 110 са от цялата страна. 30 са от региона. Общо учениците са 666 от тях 440 са на общежитие. Няма регион, от който да нямаме ученици. Специалността е една, тя е “Системно програмиране” и е от 5 години. Миналата година подготвихме нови компютърни зали и сега ще се използват отново.

Какви са технологиите, които могат да използват учениците?

През лятото с Vivacom реализирахме оптики за всеки един кабинет. Не само в компютърните лаборатории, но и за другите помещения. Използваме облачните технологии или по-точно облака на Google и този на Microsoft. Така общообразователните и природо-математическите дисциплини да използват новите уроци, които Министерството на образованието в бъдеще ще пусне.

Развиват ли се иновациите в образованието? Адаптиран ли е учебният план?

Освен тези технологии при нас се използват и базови езици. Учи се C, C++ и Java. В обучението на десетокласниците се изучава и C#. Тези въведения са основните предмети. Учат се естествено технологии на програмирането, периферни устройства и др. Всичко, което е необходимо.

Адаптирано е да се търсят спрямо пазара, но ако питате C или Java – ние сме на Java. Ние следим продуктите на Microsoft и сега сме си избрали да сме на Java. Но ако съберем програмисти и ги попитаме, те ще са на различно мнение. За сметка на това националната програма “Обучение за ИТ кариера” е на C#. Ние даваме нашите ученици да се запишат и на други курсове като Linux и други. Не ги ограничаваме.

Партнирате ли си с университети?

Ние сме училище на Техническия университет. В структурата на университета сме от 1986г. Ние сме третостепенен разпределител на бюджета, така че дори финансите ни са в Техническия университет. По отношение на обучението ръководител ни е деканът на Факултета по компютърни системи проф. д-р Даниела Гоцева. И всеки срок в зависимост от преподавателите три дена в седмица пътуват от факултета. За този срок ще пътуват 14 преподаватели, от които трима професори и двама доценти. Благодарение на тях и на добрата база, която имаме, се получава много добро образование. Затова и нашите ученици имат привилегията да учат после в Техническия университет.

Готови ли са децата да се занимават от рано с програмиране?

Децата се занимават от рано с програмиране. По-лесно е да се започне от рано, отколкото на 30 години. Затова е необходимо една добра математическа подготовка, логично мислене, физика и т.н. Това, което е слабост, е процентът на часовете по философските дисциплини, география, биология се увеличава. Това води до намаляване на практическите часове по програмиране. Поне според мен, това е лично мое мнение. Но това са държавни стандарти и ние трябва да ги спазваме. Най-рано децата трябва да започнат от 7 клас, защото трябва да имат първо добри познания в общата подготовка. И сериозното програмиране може да започне след 7 клас.

Получавате ли подкрепа от ИТ общности и компании?

Преди 5 години наши бивши ученици създадоха едно сдружение за учениците, завършили НПГ-КТС Правец. Те са представители на ИТ общността, работят в компании. Те ни осигуряват преподаватели. Имаме и клуб по роботика, който е печелил национални награди и подписахме споразумение със секция “Роботика” към БАН. Те правят механичната част, а нашите ученици правят програмите. Всичко това се финансира от сдружението, които са всъщност от големи компании или сами са си направили собствена компания.

Какви са Ви опорните точки с бизнеса?

Миналата година подписахме договор с Кауфланд България. Те освен, че се занимават с търговска дейност имат и много мощен ИТ хъб с над 60 програмисти. Те ни направиха една лаборатория като дарение. Освен това организирахме олимпиада по програмиране за ученици с тях. Тази учебна година също ще организираме такава олимпиада, но искаме да бъде национална.

Повечето партньорства се организират, заради наши бивши ученици като SAP, Intelligent Systems и др. Лабораториите ни са дарения от фирми. Последната лаборатория, която направихме е с 30 станции и лаптопи, за да се побира цял клас. Всеки ученик получава и безплатен интернет, дори в общежитието, съвместно с Vivacom.

За се ползват новите технологии в образованието трябва да има добри условия и добри преподаватели, които да са готови да започнат.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,