22 февруари, 2024

Devstyler посвещава месец октомври на темата за #Образованието. Компании, академии, висши учебни заведения, специализирани гимназии и средни училища ще поговорят заедно за нивото на обучението в България и усилията, които полагат усилия за подготвянето на стойностни и качествени кадри за IT сферата у нас. Ще се радваме да дадем гласност на добрите практики у нас, които сформират облика на нашия технологичен напредък.

Инженер Мирела Хитова е директор на Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация “А.С. Попов”. Нека чуем нейното мнение за ролята на ИТ компаниите в образователния процес и нуждата от осъвременяване на учебната програма и поддържаща квалификация за учителите.

Как ПГАВТ “А.С. Попов” преориентира своите специалности и обучение към ИТ сектора?

Професионална гимназия по аудио, видео и телекомуникация “А.С. Попов” е една от най-старите професионални гимназии в София и е позната на столичани със своите традиционни специалности, които преди бяха в съвсем друга сфера. Ние сме с 58-годишна традиция и сме създадени само една година след излъчването на първия телевизионен сигнал в България  и точно след създаването на БНТ. Тогава основната идеята на откриването на ПГАВТ е точно при нас да бъдат подготвени среднотехнически кадри и специалисти за поддръжка на радио и телевизионна техника.

За съжаление от година на година наблюдаваме спад на интереса към точно тези традиционни за нас специалности, тенденция, която образователният пазар наложи, а и естествено с навлизането на новите технологии интересът на ученици и родители се насочи към цифровите технологии. Така ние решихме да направим една преориентация.

След поредица от срещи, инициирани от ИТ сектора, срещи с директори на професионални гимназии, ние всички станахме свидетели на това колко бурно се развива този сектор в България и как има едни изключително добри перспективи. Видяхме как нашата страна наистина се наложи като водеща за сектора, как София се превръща в дигиталната столица на европа и как има сериозен глад за такива специалисти. Това наложи ПГАВТ “А.С. Попов” да се преориентира към ИТ сектора и ние се превърнахме в едни от първите, които започнаха да провеждат обучение по най-новата специалност – приложно програмиране.

През последните години по инициатива на ИТ сектора, през декември 2016г., бяхме информирани, че специалността “Приложен программист” е включена в списъка на професиите и че имаме възможността да заявим желанието си за обучение. С голям ентусиазъм приехме предизвикателството, ориентирахме се от професионално направление електроника към професионално направление компютърни науки и въведохме обучение по компютърни мрежи, по приложно програмиране, системно програмиране, микропроцесорна техника и вече за втора поредна година имаме изключително успешен план прием, висок интерес от страна на подрастващите и техните родители.

Какви са начините, по които ще продължавате да поддържате интереса на младежите към информационните технологии?

Ние не спираме да се стараем да поддържаме една добра материална база, правим всичко по силите си развитието си, участваме в национални състезания, в програми на МОН за модернизиране на професионалното образованиe и т.н. При нас идват много мотивирани ученици и интересното е, че въпреки че сме обявили равни начала за прием, наблюдаваме, че при нас идват главно момчета, тъй като сякаш в тази възраст проявяват по-голям интерес към новите технологии.

Последният проект, който спечелихме с цел модернизация на образователния процес, е на стойност 72 000 лева. Той е за оборудване и обзавеждане на два специализирани кабинета – първият, ориентиран към компютърни технологии, а другият за специално приложно програмиране. Това е обновление, което предстои да се случи в рамките на следващите 2 месеца.

Разкажете ни повече за специализираните кабинети, които предстои да бъдат открити при вас.

Оборудването на учебната работилница по компютърни технологии ще включва различни полезни и модерни оборудвания. Едно от тях са тренировъчни компютърни стендове, които са специализирани за уеб базирана интерактивна система с възможност за получаване на данни през мобилно устройство, възможност за измерване на аналогови и цифрови параметри, виртуални бутони за управление и свързване на модули, задаване на коефициенти, ток, напрежение и параметри на процесора.

Другата лабораторна постановка е със специализиран комуникационен модул с кабели и съединители с оптични влакна. Ще имаме и лабораторен скенер, тренировъчен лазарен принтер, комплектован със специализирани инструменти, отново възможност за задаване на различни коефициенти при измерване и параметри на процесора.

Относно оборудването на учебната зала по приложно програмиране очакваме една хардуерна развойна платформа на микрочип и на микроконтролер, постановки за измерване на микроконтролери. Като цяло това са специално създадени симулатори на процесори, където учениците ще могат да се запознаят с възможностите на микроконтролерите, микропроцесорите, както и с възможностите за програмиране.

Лабораторните макети на микроконтролери позволяват комбинации с набор от периферни платки с цел демонстрация на различни приложения като например приложно програмиране. Демонстрирането на управлението, измерването на микроконторелите и запознаването с всички възможности, е един добър вариант нещат да бъдат демонстрирания в комбинация с теория. Защото всички тези неща ще бъдат инсталирани в нашите теоретични кабинети, за да може практиката да върви паралелно с уроците.

Какви са основните проблеми, които среща образователния процес при подготовката на професионални кадри?

Нашето училище тръгна в тази съвсем нова, много обещаваща посока на ИТ сектора, където и до днес имаме толкова много изключително добри перспективи за реализация на нашите ученици, защото секторът има нужда от тях. От наша страна ние правим каквото можем, за да отговаряме на добрите стандартни, но не можем и да пренебрегнем наличието на някои проблеми.

На първо място говорим за учебните програми и планове, които са остарели и като резултат при нас все още практиката е отделена от теорията. Към този момент плановете и учебните програми да се правят от колективи, съставени от най-добри учители. Проблемът е, че много често това се оказват учители, които са се откъснали от “реалния бизнес” и аз смятам, че е редно да бъдат зададени от хората, които са в самия бизнес. Това е много основен проблем и трябва бизнесът да взима едно много по-активно участие в осъвременяването на програмите и те да бъдат развити и модерни, за да са съвместими  с постоянно развиващия се технологичен сектор.

Актуализираните програми пък трябва да бъдат сериозно подпомагани с едни непрекъснато поддържащи квалификации, като всичко това си остава малко или много ангажимент на бизнеса. Говорим за поддържане на нивото на учителите с правилна подготовка и обучения.

Още по-сериозният проблем е сериозната липса на учители, които да преподават специализирани учебни предмети, характерни за тези специалности. За съжаление ние за първа година срещнахме затруднение про откриване на подходящи учители!  В момента търсим учители по приложен софтуер, програмиране, учебна практика с програмиране.

Самите учебни планове по тези специалности не са добре направени и е немислимо практиката и теорията да бъдат отделени. Нещата трябва да се движат в паралел. И тук си трябват доста специфична познания и практически опит. Ние каним гост-лектори в часове на наши учители, с цел поддържане на едно добро ниво. Тъй като имаме контакти с фирми, които успяват да открият по някакъв начин време за нас, успяваме дори да организираме производствена практика с тяхна помощ.

Какви са вашите извънкласни инициативи и постижения, с които поддържате доброто ниво на подготовка?

Само преди две години бяхме пилотно училище по един национален проект за кариерно ориентиране и точно в тази връзка проведохме много срещи с хора от реалния бизнес и конкретно тези професионални направления. Интересът на учениците към тези срещи беше изключително голям. Извънкласните ни дейности също са обширни, през изминала година имахме 37 клуба като ⅓ от тях бяха на технологична тематика като например клуб “Млад програмист” и клуб “Млад техник”. Участвахме в национални състезания, гордеем се с постиженията си, радваме се на едно второ и едно трето място. Общо взето по този и по много други начини се опитваме да стимулираме интереса на учениците към тяхното професионално развитие.

Процесите е двустранен, разбира се, смятам, че е много важно в името на една успешна професионална реализация учениците да бъдат възпитани на дисциплина, отговорност, изпълнителност, търпение, последователност, трудолюбие. Без тези чисто личностни качества няма как да се постигне успех в тези толкова сериозни специалности. Така че и ние имаме огромна възпитателна отговорност пред себе си.

Как ИТ секторът може да спомогне за по-качествено образование?

Проблемите, които вече засегнах, са много сериозни и не съществуват само при нас. С други училища съвместно обсъждахме тези теми и бяхме под голямо напрежение преди започването н учебната година. Търсихме заедно решение на проблема с недостига на квалифицирани кадри. За жалост го постигнахме със свръхнатоварване на някои основни учители,което не е добро решение, както знаем. Това, което виждам като идея, е бизнесът поне отчасти да спази своето обещание към училищата. От наша страна ние тръгнахме вече в посока обучение на ученици в това професионално направление, а бизнесът обеща да ни помага. Компаниите могат да ни помогнат със стажанти, със студенти, с току-що завършили млади инженери, които биха били прекрасни ученици. Подобна практика би се харесала много на нашите ученици, които се радват на млади преподаватели. Дори посещението на водещи програмисти в училищата ще дойде като глътка свеж въздух за подрастващите младежи, които имат много голям интерес и понякога сякаш нещата им се струват лесно постижими. Дори познанията, поднесени под формата на един свободен разговор, помощта би имала голям образователен ефект.

Благодарим на инж. Хитова за съгласието да се включи в тема #Образование.
Интервюто проведе Вяра Стефчева.