20 юни, 2024

Нашата тема на месец септември продължава с коментар от ай ти – икъномикс България. Компанията за успешни софтуерни решения сподели за старта на своята платформа “Жените в ай ти – икъномикс”, подкрепяща равноправието в технологичния сектор.

Когато хората говорят за софтуерен разработчик или консултант по информационни технологии, те обикновено си представят мъж. Така е, но стереотипите се променят и, наблюдавайки нашия офис, днес жените формират около 40% от „ай ти – икъномикс България“.

Дали сме го направили с цел само защото искаме да бъдем модерни и разнообразни?
– Не. Все пак работим за клиенти, които се интересуват дали работата е извършена своевременно и професионално, а не дали се изпълнява от разнообразен екип.

Когато човек се интересува от професионално и личностно развитие, той или тя ще преследва целите си независимо от стереотипите за половата определеност. Това важи и за нашите колеги жени, които са се позиционирали успешно на различни нива в йерархията на „ай ти – икъномикс“, благодарение на ценностите на компанията – хората са най-важният актив.

И така, защо се интересуваме от жените в „ай ти – икъномикс“?
Намерихме интересни аспекти, които да ни помогнат да развием допълнително нашите силни страни. Не само като жени, но и като професионалисти, които искат да придобият знания, които ще ни помогнат да се представяме все по-добре в работата си. Същото се отнася и за колегите от мъжки пол.

 “Жените в ай ти – икъномикс” е платформа създадена за жените консултанти, предоставяща възможност за обмяна на опит. Тазгодишното издание ще се фокусира върху Емоционалната интелигентност, а събитието ще се проведе през септември в София. Ние, както и колегите ни от Германия, ще бъдем професионално насочвани и ще разсъждаваме върху нашите умения с цел да разберем какво е необходимо, за да бъдем емоционално интелигентни. След целодневния семинар ще се погрижим за здравето на тялото и ума си, като посетим Йога клас. И както в мъжкия (силовия) свят, ще завършим деня с чаша или две в бар.

„Ай ти – икъномикс“ е международна компания и като такава, ние имаме грижата екипът ни да се чувства добре и също така да бъде разнообразен. В едно проучване от тази година беше потвърдено, че 94% от нашите колеги смятат, че „ай ти – икъномикс“ е страхотно място за работа, а нашите колеги жени са с 2% по-доволни от „ай ти – икъномикс“ като работодател в сравнение с колегите мъже (Жени: 96% – Мъже: 94%).

Следвайки този начин на мислене и мисия, започваме инициатива да разпространим културата на разнообразието и равноправието в „ай ти – икъномикс“. Колегите от техническите отдели, мениджмънта, човешките ресурси, и маркетинга обединяват сили, за да насърчат идеята за съставянето на още по-цветен екип.

Имаме щастието да сме част от добър екип, в който колегите не преценяват способностите на хората според техния пол, сексуална ориентация, националност или убеждения. Също така си търсим нови колеги. Не искаш ли да станеш част от IT екипа? 🙂