4 юни, 2023

IBM Research обяви работен прототип на AgroPad в Бразилия, който може да предостави на земеделските производители достъпно решение за тестване на почвата и водата, използвайки само хартиена лента и смартфон.

Прототипът позволява на фермерите да използват своите смартфони, за да анализират хартиените тестови ленти, за да тестват химическия състав на почвата и водата, без да се налагат скъпи и отнемащи време лабораторни тестове.

Малките ферми произвеждат приблизително 80% от световната храна. Здравето на растенията е от решаващо значение за нашата глобална икономика на храни. Представете си въздействието на бурята върху състоянието на малката ферма. Дребните земеделски производители не могат да си позволят да оставят здравето на растенията на случайността. Те се нуждаят от метод, който да тества колко е разградена почвата, заради буря, за да се определи колко да се излее отново или да се реминерализира почвата.

С текущите технологии за изпитване на почвите, стопанствата имат само две възможности, а и двете са твърде скъпи за малките земеделски стопанства. Първо, фермата може да плати “агромер” за събиране на проби от почвата и да ги изпрати до специализирани лаборатории за тестване. Малките ферми понастоящем правят това средно два до три пъти годишно. Другата възможност е да се разработи собствена система за тестване на почвата в помещенията, но това изисква персонализиран хардуер, софтуер и капитал, които имат само по-големи ферми.

Бразилският екип IBM Research, водени от д-р Матиас Щайнер, разработват прототипа на IBM AgroPad IoT, за да обслужват нуждите на земеделските производители, докато се опитват да разрушат индустрията на селскостопанските технологии. Те твърдят, че прототипът може да осигури дълбоко вникване в тестовите проби от нискотехнологична хартия за тестване, като използва високотехнологична облачна платформа, изпълнена с нюансиран алгоритъм на AI.

IBM AgroPad все още е само прототип – творческо приложение на IoT, но недоказано. Остава да се види дали IBM Research може, дори да докаже концепцията и да я мащабира. Но ако IBM може да стартира решението, то би могло да стане безценно за дребните земеделски производители, които са жизненоважни за доставките на храни в света.

Прототипът на IBM Agropad IoT има три стъпки: 1) лентата за тестване на хартия, 2) приложението за смартфони и 3) облачния слой, съдържащ AI.

1) Тестът върху хартията

След поставяне на капка вода или течност от проба от почвата върху задната страна на картата на хартията, индикаторите от другата страна на лентата биха променили цвета в зависимост от химическия състав на пробата. От там идва ред на приложението.

2) Фермата във вашия смартфон

Чрез приложението IBM AgroPad за смартфони потребителят прави снимка на хартиената лента, изложена на пръста. След това приложението изпраща снимката до cloud-а през телефона или WiFi и след няколко минути се визуализира анализът на изображението въз основа на облак. Потребителят може да прочете резултатите от теста директно от своя смартфон. И ако услугата не е налице в полетата, потребителите могат да съхраняват мострата в приложението за анализ, след като отново влязат в зона на обслужване или се свържат с WiFi.

3) Слабо и високотехнологично сближаване

AgroPad използва облачната платформа на IBM, за да интегрира двата долни слоя – хартиената ивица и приложението – с облачен слой, съдържащ алгоритъм на AI (отделен от IBM Watson). AI може да открие минимални вариации в оцветяването на реактивната част на тест лентата и веднага да върне резултатите от теста в приложението.

Щайнер каза, че основното препятствие пред екипа е намирането на добри производствени, селскостопански и химически партньори, които могат да помогнат итеративно да тестват и мащабират прототипа. Както бе споменато по-горе, екипът на IBM все още не е доказал концепцията. Веднъж доказан, прокарването на прототипа става следващото предизвикателство. Например екипът трябва да намери начин да произвежда огромни количества хартиени ленти при минимални разходи, без да се влошава качеството им, като се има предвид, че една малка промяна в производството може да обърка химическия анализ.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,