20 юни, 2024

Ако трябва да извличате данни от файлове или просто да ги показвате по нов начин, се нуждаете от скрипт. AWK е скриптов език, който прави точно това по много лесен начин. AWK (обикновено написана само като “awk”) произхожда от 70-те години на миналия век и се е превърнала в стандартна характеристика на всяка Unix система. Наименуван от неговите изобретатели – Aho, Weinberger, and Kernighan – AWK може да се справи с повечето задачи, които ще му зададете.

GNU awk (“gawk”) е безплатната версия на софтуера на awk. Това е доста лесно да напишете скриптове, като използвате Gawk, за да вземете данни от текстови файлове и да ги трансформирате, за да ги използвате другаде. Скриптове на Gawk могат да използват регулярни изрази или други шаблони, за да избират данни и да използват множество стандартни функции за манипулиране на data и печатна продукция.

С помощта на awk можете:

  • Управлявате малки, лични бази данни
  • Генериране на отчети
  • Валидиране на данни
  • Изготвяне на индекси и изготвяне на задачи за подготовка на документи
  • Експериментиране с алгоритми, които могат да се адаптират по-късно към други компютърни езици

В допълнение, Gawk предоставя съоръжения, които улесняват:

  • Извличане на битове и на данни за обработка
  • Сортиране на данни
  • Изпълнение на прости мрежови комуникации
  • Профилиране и отстраняване на грешки при awk програми
  • Разширяване на език с функции, написани на C или C ++

Изпълненията на езика awk са достъпни за много различни компютри. Gawk работи на широка гама Unix системи, базирани на Intel-architecture PC, до мащабни системи. Gawk също е пренесен на Mac OS X, Microsoft Windows (всички версии) и OpenVMS.

Тагове: , , , , , , , ,