29 май, 2024

В рамките на проекта на МВР Националната система 112 трябва да бъде разработена и въведена с достъп за хора със слухови и говорни увреждания. Услугата трябва да бъде активна за потребителите през интернет, чрез мобилни устройства, PC и лаптопи. Достъпът ще се осъществи чрез APN, с осигурена транспортна мрежова среда от телекомуникационните оператори, като трафика ще бъде безплатен за потребителите на услугата. Услугата да бъде изградена на база “native” мобилно приложение към следните мобилни платформи: Android, iOS и Windows Mobile и уеб базирано приложение, което включва всички функционалности.

  • Разработване на “native” мобилно приложение за следните мобилни платформи: Android, i08 u Windows Nobile;
  • Разработване на уеб базирано приложение за достъп на потребители и цялостно администриране на услугата;
  • Надграждане на функционалностите в РНАР за интегриране на услугата.
  • Инсталиране на хардуерно, комуникационно оборудване и системен софтуер;
  • Инсталиране, настройване и тестване на Услугата върху доставеното хардуерно и софтуерно оборудване;
  • Пускане в експлоатация на Системата;
  • Гаранционна поддръжка на Системата.

Съществуващи системи в НС 112:  

– Комуникационна система  – HiPath 4000;

– Call Center софтуер за рутиране и локализация на повикванията към ЕЕН 112 – HiPath ProCenter, HiPath CAP;

– Мрежово оборудване – Cisco;

– Бази данни – Oracle;

– 5 Операционни системи – MS 2003 Server, MS 2012 Server, Microsoft XP, Window 10, Linux Suse 10;

– Софтуер за управление на инцидентите – ELS;

– Сървърно оборудване;

– Работни станции;

– Географска информационна система – GIS модул към ELS;

– Система за запис на разговорите – ASC MARATHON EVOLUTION;

По време на изграждане и поддръжка на НС 112 в България са разработени специфични продукти и внедрени допълнителни разработки като:

– Интеграция на софтуер за управление на инциденти ELS със системата за запис;

– Интеграция на софтуер за управление на инциденти ELS с комуникационната система;

– Интеграция на софтуер за управление на инциденти ELS с услуга eCall;

– Backup на базата данни в реално време;

– Софтуер за локализиране на мобилните обаждания;

– Специфична система за справки, разработена съобразно изискванията на клиента;

– Интеграция на софтуер за управление на инциденти ELS с ГИС данни;

– Система за наблюдение на мрежовата свързаност (Nagios);

Източник: MVR.BG

Тагове: , , , , , , , , , , , , ,