28 май, 2024

Fortran е компютърен език за научно-техническо програмиране, който е предназначен за ефикасно и точно изпълнение при голямо разнообразие от процесори. Първоначално езикът е създаден през 1957 г. и стандартът оттогава е променян пет пъти – 1978, 1991, 1997, 2004, 2010. Fortran продължава да се развива, a новата версия е Fortran 2018.

FORMula TRANslator – Fortran стана първият стандарт за компютърни езици, който отваря вратата към функционалността на съвременните компютри и може би е един от най-влиятелните софтуери в историята.

Американският програмист Джон Бакъс осъзнава, че научните инженери се нуждаят от език, за да кодират собствените си проблеми. Когато пишат програми върху IBM 701, писане на програми за изчисляване на ракетни траектории, Бакъс започнал да работи върху програмна система, която да улесни писането на програми. Тя се нарича Speedcoding. Повлиян от тази система, той създава Fortran.

Функционалността му е да подобри производителността, като намали времето и усилията за писане на конкретни приложения за кодове. Банките започнаха да използват Fortran, за да разработят програми за по-интензивна работа на числата, за да оценят риска, а застрахователните компании го използват за създаване на актюерски таблици. И тъй като други производители на компютри са го направили на разположение за своите машини, използвайки стандарта на IBM, Fortran може да преодолее оперативните платформи в началото на своята история и да установи независима издръжливост.

Преди Fortran компютрите нямаха софтуер, използвайки машините, които ръчно въвеждат команди в двоична система. Езикът се счита за първият софтуер, ориентиран към потребителя, поради намаляването на механичните инструкции в прости команди с алгебрични формули.

Fortran продължава да се използва ежедневно при доплерови радарни прогнози за времето или атмосферни и океански изследвания, както и при симулиране на наночастици, геноми, ДНК и атомни структури. Фермерите също използват Fortran за подпомагане на развъждането на най-рентабилните пилета въз основа на генетичния подбор.

Фортранският орган за стандарти неотдавна гласува да приеме неформалното име “Fortran 2018”, който се очаква да бъде представен за публикуване тази година и преди това е бил известен неофициално като “Fortran 2015”. Една от новите функции е разработена за улавяне на господстващите алгоритми. Второто приложение включва използването на процеси, които се изпълняват за изчислителни хидроложки симулации. Тепърва ще бъдат обсъждани темите за програмируемостта на Fortran 2018.

Тагове: , , , , ,