22 април, 2024

Димитър Николов, “Мениджър бизнес развитие”, разказва за създаването на продукта и дейността на доказалата се българска компания БОРИКА

B-Trust е продукт, който се използва от потребители на услуги на държавната администрация и банките в България вече повече от 15 години. Основната му функция е да гарантира авторството и непроменимостта на даден документ при комуникацията с услугите, но в момента в много институции електронният подпис се използва и като средство за идентификация. От своя страна, БОРИКА обмисля усъвършенстване на този продукт, а същевременно планира да осъществи нови идеи. Разберете повече в следващите редове.

Електронният подпис B-Trust улеснява значително потребителите още от създаването му преди 15 години. Как дойде идеята за него?

Всичко започна с директивата на Европейския съюз от 1999 г., в която са записани правната рамка за електронните подписи, както и начини за насърчаване на електронната търговия в страните от съюза. България прехвърли изискванията от директивата в закон през 2001 г. В групата, работила по този закон, участва колегата от  „Банксървиз” АД – Боян Баев. Той първи видя възможността компанията да създаде инфраструктура за електронен подпис в страната. Идеята беше одобрена от Ръководството на дружеството и работата по проекта B -Trust започна.

Вие сте били част от екипа, благодарение на който се появява B-Trust. Колко човека участваха по време на реализирането на проекта? Коя беше най – интересната част от технологична гледна точка при разработката?

В началото бяхме 5 човека – ръководителят на проекта, ръководителят на разработчиците и 3-ма разработчици. Стъпихме на технология, дело на немската фирма Utimaco. Бяхме на обучение в Германия, за да научим как се работи с продукт, предлагащ електронни подписи. След като преминахме обучението, имплементирахме технологията в наша инфраструктура. Известно време използвахме чуждия продукт на Utimaco, но с годините установихме, че имаме капацитета да създадем нещо подобно с наши средства и усилия. След няколкомесечна разработка успяхме да реализираме изцяло наш вариант на продукта за електронен подпис. От една страна това решение беше по – изгодно от икономическа гледна точка, а от друга, имахме възможността да добавяме нови функционалности към продукта.

15 години вече B-Trust се използва в България. Разкажете за неговите функции, къде намира най – широко приложение той?

В момента B-Trust намира най – широко приложение в електронното правителство – в системите на НАП, НОИ, НЗОК, Митници и т.н. Използва се също и в банките. Тъй като в България няма много средства за идентификация с високо ниво на сигурност, електронният подпис се използва и за тази функционалност, която не е най – характерната за него. Основната функция на B-Trust е да гарантира авторството на даден документ и неотхвърлимостта на изявлението. Функциите на продукта се използват и при активни операции в банкирането, когато искате да прехвърлите сума от сметка в сметка. През последните години в държавната администрация се предлагат множество нови услуги, които са достъпни чрез електронния подпис.

Вашата позиция е „Мениджър бизнес развитие“. Какви са основните Ви отговорности? Какви качества са нужни за такава позиция? Коя Ви е любимата част от процеса на работа?

Занимавам се с жизнения цикъл на продукта. Участвам във всичките етапи от развитието на даден продукт. Заедно с бизнес анализатори събирам изискванията от бизнес средата. Също така, участвам в проектирането на нови услуги и системи, контролирам кодирането и тестването на части от продукта. Имам връзка с Дирекция „Операции“ в хода на проектите. Съвместявам ролята и на Project Manager. Любимата ми част от работата е решаването на проблеми – при създаването на архитектурата на продукта, процесите по използването му или пък криптографията, която се използва. Все още ми е интересно и да участвам в програмирането по време на работния процес и да помагам на разработчиците.

Работили сте и като девелопър. С кои технологии най – много обичате да боравите?

Да кажем, че все още съчетавам девелопърството и сегашна си позиция. В БОРИКА се използват различни технологии за програмиране, но в отдела, в който аз работех, използваните технологии са предимно Java. Разбира се, работим и с Oracle и PostgreSQL бази данни, както и със съответните езици за тях. Налагало ни се е да използваме и JavaScript за уеб интерфейс. Един от продуктите ни е написан на PHP. Лично аз, първоначално използвах езици като Ada и Pascal.

БОРИКА съществува от около 50 години, как успявате да поддържате високото ниво на компанията? Кои са постиженията, с които се гордеете най – много?

B-Trust е най – видимата за потребителите услуга на БОРИКА, тъй като все повече хора използват електронния подпис. Основната дейност на компания е друга – тя поддържа две от националните системи за разплащания – БИСЕРА, която е за междубанкови и електронни трансакции, и БОРИКА, която е картовата система на България. Другите услуги, които предлагаме, са удостоверителни и информационни, като доста популярна е и е Е-faktura. Накратко, ние поддържаме цялата банкова инфраструктура в страната.

Какви са бъдещите Ви проекти? Планирате ли да реализирате нови идеи?

В началото на интервюто разказах за директивата на Европейския съюз от 1999 г., която определи конкретни начини за насърчаване на електронната търговия. През 2014 г. обаче, се появи нов регламент на международната организация, в който още повече се обръща внимание на услугите за електронен подпис и идентификация. Вследствие на това, се появяват редица нови услуги, като квалифицирани услуги за валидация на подписани документи, и за техния архив. Все повече се говори за т. нар. облачна услуга, включваща използването на електронен подпис от разстояние. Ние наричаме тази услуга Облачен Електронен Подпис и в момента реализираме тази идея. Друг проект, по който работим е нов портал за подписи, където клиентите ще могат да влизат и да управляват облачните си електронни подписи и подписани документи. Наясно сме и с нуждата от средство за идентификация в България и имаме планове за създаване на схеми за електронна идентичност. За момента основната новина около БОРИКА, която ще бъде актуална през следващия месец, е въпросният облачен електронен подпис. Това е нещо много сериозно като проект и разчитаме, че ще раздвижи бизнеса, тъй като може да се използва от различни институции (банки, телекоми, застрахователни дружества и др.) за връзка с клиентите им.