18 май, 2024

TelebidPro е българска софтуерна компания, разработваща собствени платформи и продукти за клиенти от цял свят. Фокусът ни е в областта на системната интеграция, Business Intelligence, финанси и игри. Стремим се да сме малък и висококвалифициран екип, залагаме на постоянното обучение и усъвършенстване, както лично на всеки, така и в системите, които създаваме.

Всекидневни задачи:

 • Отговаря активно за контакта с клиента, в активен контакт е с екипите за разработка и гарантира за изпълнението на задачите.
 • Работи в тясно сътрудничество с различните екипи и заинтересовани страни.
 • Комуникира продуктовите планове със заинтересованите страни, изяснява изискванията и определя приоритетите за ново развитие.
 • Проследява дейностите по проектите да се извършват в срок.
 • Работи в тясно сътрудничество с инженерните екипи за подготовка и предоставяне на документация за продукта.
 • Основни инструменти, които ще използва са ClickUp, Slack, Google Drive и др.
 • Подготвя периодични справки и отчети.

Изисквания

 • 1+ години опит на подобна позиция.
 • Способност за работа с различните заинтересовани страни при разработката на софтуер – клиенти, инженери и екипи за поддръжка.
 • Опит и познания за bug tracking системи и инструменти за управление на проекти.
 • Добро познаване на жизнения цикъл на разработката на софтуер.
 • Английски език.

Предимства

 • Опит с agile методологии за разработка на софтуер (като Scrum, Kanban и др.)
 • Базов опит с UX Design.
 • Опит в управлението на хора.

Ние предлагаме

 • Програма за въвеждане (onboarding).
 • ирмена култура, основаваща се на неформални отношения и открита комуникация.
 • Финансов пакет и социални придобивки.
 • Допълнителни обучения с цел подобряване на професионалните умения и личните качества.

Благодарим на всички кандидати за проявения интерес. Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.

Кандидатствай

Тагове: