18 юли, 2024

Алекс Новков е студент в трети курс, специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” в ТУ-София. Професионалната му насоченост е съсредоточена върху сферата на хардуерните решения и създаването софтуерни решенията. Вече повече от година е част от RoboClub.bg към ТУ-София и интересът му към новите неща се засилва все повече.

Теодора Савчева е студент във втори курс, специалност “Интелигентни Системи и Изкуствен Интелект” в Технически университет-София. Част е от RoboClub.bg към ТУ-София от вече почти година. Интересува се от света на технологиите и мечтае да бъде част от него, постигайки иновативни неща.

Александър Хаджидимитров е студент във втори курс, специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника” в ТУ-София. От 2015 г. Александър проявява силен интерес към по 3D принтирането, като придобива умения в CAD моделирането и проектирането на хардуер. Той е активен член на RoboClub.bg към ТУ-София, където страстта му към инженерството и хардуера се реализира. Стреми се да бъде всестранно развит инженер, желаещ да определя бъдещето на технологиите и иновациите.

Денис Исметов е студент в трети курс, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ при факултета по Автоматика към Технически университет – София. Той е и председател на Студентски клуб по „Роботика“ към ТУ-София и мениджър по развитието към Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА). Денис се занимава в сферата на роботиката, електрониката и програмирането повече от 5 години, като участва активно в различни технологични проекти.

Solar Reviver#green проектът, който спечели сърцата на експертното журито на националното предизвикателство “Зелени Инженери” и извоюва първото място в надпреварата. Проектът “Solar Reviver” се реализира вече от няколко месеца в клуба. Разработва се от Алекс Новков, Александър Колчев, Александър Хаджидимитров и Теодора Савчева, а техен ментор е Денис Исметов.

Будни студенти, които вдъхновяват със своята любознателност, упоритост, постоянство и труд. Студенти, които смело следват мечтите си, защото знаят, че няма недостижими цели, независимо колко големи са те. За тях #green технологиите са мисия, а те са главните участници в нея. Мисия за един по-добър свят, в който опазването на околната среда е водеща задача.

Теодора Савчева, Алекс Новков и Александър Хаджидимитров, заедно с техния ментор Денис Исметов, който ги напътства през цялото време разказаха пред DevStyleR повече за проекта Solar Reviver, каква е мисията на “Зелените Инженери”, кои са те и колко добре българското общество ги познава, както и много други интересни неща, които ще прочетете в интервюто с тях.

Разкажете ни малко повече за националното предизвикателство “Зелени Инженери”?
Александър: Целта на това предизвикателство е да надгради и помогне на студентите, както и младшите специалисти да се развиват в сферата на изменението на климата, природните ресурси, управлението на отпадъци и енергийната ефективност. Проектът има за цел да им помогне да реализират своите идеи и да ги подкрепи в тяхното бъдещо развитие.

Кои всъщност са “Зелените Инженери”? И каква е тяхната мисия?
Александър: “Зелените инженери” (Green Engineers) са инженери, специализирани в областите на устойчивостта. Техните главни цели са да създават и прилагат технологии, проекти и системи, които са екологосъобразни и устойчиви, с цел опазване на околната среда и намаляване на негативните въздействия върху природата и човешкото здраве. Устойчивост на енергийния сектор: Зелените инженери работят по разработването и внедряването на възобновяеми енергийни източници като слънчеви и вятърни електроцентрали, усъвършенстване на батерийни технологии и подобряване на енергийната ефективност на сгради и инфраструктура. Замяна на фосилни горива: Те изследват и разработват методи за заместване на използването на въглеродни горива с по-чисти и устойчиви алтернативи, като например водородна технология и електрически превозни средства. Отпадъчно управление: Зелените инженери работят в областта на управлението на отпадъците, подпомагайки рециклирането, компостирането и други методи за намаляване на отпадъчната продукция и негативното въздействие върху околната среда. Водни ресурси: Те разработват инженерни решения за опазване на водните ресурси и водната ефективност, като например системи за пречистване на вода, управление на водни басейни и иновации в земеделието. Устойчиви строителни практики: Зелените инженери съдействат за проектиране и строителство на сгради и инфраструктура, които са енергийно ефективни, използват възобновяеми материали и се интегрират хармонично в околната среда. Околна безопасност и контрол на замърсяванията: Те работят върху системи и технологии, които намаляват замърсяванията на въздуха, почвата и водата, като например филтри за отпадъчни газове и процеси за намаляване на емисиите. Зелените инженери имат ключова роля в решаването на климатичните предизвикателства и в създаването на устойчиви и екологосъобразни решения за енергийния сектор, инфраструктурата и промишлеността. Техните усилия са насочени към създаване на по-чисто, по-зелено и по-устойчиво бъдеще.

Трябваше ли ви време да съберете смелост да се включите в това предизвикателство?
Алекс: Когато нашият ментор г-н Денис Исметов ни изпрати линк за предизвикателството Green Up, не се поколебахме и се записахме. Проектът ни е точно в такава насоченост и решихме, че имаме какво да покажем и презентираме.

Денис: През последната година доста се агитира зеленото мислене и смятаме, че това е посоката, в която трябва да се работи. От няколко месеца работим върху два от проектите ни в организацията, които са в зелената област. Единият от тях е Solar Reviver, а другият е фокусиран към преработката на пластмасовите бутилки. Той е в развойна дейност, тъй като цели да направи анализ върху продукта, който се получава от преработените бутилки и в какви сфери да участва. Green Up бе доста подходящ като формат за участие, записването се осъществи лесно и бързо. Очаквах тези два проекта да бъдат записани и дори настоявах да участват, защото си заслужава и има какво да покажат.

Бихте ли запознали читателите ни какво представлява един екологичен инженерен проект? Кое е специфичното тук?
Алекс: Зелените проекти са тези проекти, които са екологично насочени. Целта им е да предотвратят т.нар. замърсявания под каквато и да е форма – премахването на замърсяващите фактори, и съответно подобряването на ефективността и т.н. Специфичното за нашия проект е, че е изцяло автономен, определено покачва и ще покачва КПД-то на соларните панели и самото почистване. И другото, което е като добавеност от нас е, че почиства под определено ниво замърсяване, което един от нашите сензори отчита. Тоест няма да бъде константно почистено точно тогава, когато има нужда, което от друга страна пести време и добив на енергия.

Колко време ви отне да разработите проекта и какво беше новото за вас тук, което открихте по време на разработката?
Александър: Започнахме да работим по проекта веднага, когато ни одобриха за участие – 28 февруари. Моето участие в разработката е свързана с хардуера и новото за мен беше създаването на толкова сложно нещо. Създаването на всички части и начина по който тези части трябваше да си паснат. Определено това беше интересно предизвикателство за мен.

Алекс: Друго предизвикателство, което може би възниква при всяка една разработка на даден проект е всъщност екипната работа. За щастие ние се сработхме доста добре и не сме имали проблеми. Комуникацията относно проекта и неговото разработване мина гладко и всички заедно си помагахме. Аз участвам в този проект с хардуер и софтуер частично. Предизвикателствата за мен бяха новостите, асимилирането, програмирането и всички онези неща, които възникват по време на разработката на един проект.

Теодора: Аз също ще се включа от софтуерната част. Срещнах много нови неща за мен, но заедно с момчетата успяхме да се справим с проблемите, които ни се изправиха по пътя до момента, и със сигурност ще успеем да постигнем много добър и интересен резултат.

Денис: Бих искал да добавя, че по проекта работеше и още един колега, който в момента няма възможност да присъства на интервюто – Александър Колчев. Той се включи в хардуерната част на разработката.

Откъде черпихте информация?
Освен, че използвахме Интернет като един от основните ресурси на информация за цялото общество, в края на юли посетихме соларния парк към Аурубис. Бяхме подготвили въпроси, които със сигурност ни помогнаха при разработването на концепцията и съответно на асимилирането. Посещението ни помогна да разберем кои са слабите и силните точки. След посещението ни, когато вече имахме информация от реална среда, беше много по-лесно да знаем към какво да се насочим и какво да правим от там нататък.

Коя, според Вас, бе причината проектът ви да победи конкуренцията и да е на първо място? С какво той се отличаваше от останалите?
Александър: Предизвикателството се казва “Green Engineer Challenges”. Зелените инженери имат за цел да подобрят възобновяемите източници и да работят с тях, а нашият проект е точно в тази посока – подобряване ефективността на соларните панели. Пасна си добре с целта на предизвикателството.

Денис: Другото, което мога да допълня и което е плюс за такива конкурси – отборът вече имаше прототип. Нещо, което е визуално, а не само теоретично. Това донесе доста голяма преднина пред останалите.

Всички вие сте избрали да се развивате в #tech средата. Какво Ви вдъхновява? Какво ви кара да не се отказвате, въпреки трудностите и спецификата на #tech сектора?
Александър: Често чувам този въпрос, а това, което съм забелязал е, че отговорите винаги се различават. Вдъхновява ме възможността за създаването на иновации, които могат да бъдат полезни по някакъв начин, както и научаването на нови неща по време на този процес.

Алекс: Трудности винаги ще има, но точно те ни показват правилния път. Процесът на учене е и интересен и ни кара да продължаваме напред, докато не завършим нашата разработка. Важно е да навлезеш в реалната среда и практиката. Тогава вече знаеш кое как се прави и какво може да се подобри.

Теодора: Този сектор много бързо се развива. Има бъдеще в него и какво по-добро от това, ако ние сме част от това бъдеще и му подпомогнем за развитието.

Нека да се върнем на темата. Кои, според вас, са технологиите, които оптимизират използването на природните ресурси?
Александър:
Това са технологии, които подобряват ефективността на самото използване. Например соларните панели успяват да абсорбират в електроенергия около 30% от слънчевите лъчи, които падат върху тях и чрез замърсяването, например, тази ефективност пада с още 30%. Нашият проект има за цел да помогне за увеличаването на ефективността на соларните панели. Например, създаването на по-ефективни турбини за водноелектрически централи или за вятърните електроцентрали, които да успеят да събират повече енергия. Това подобрява ефективността и помага за тези цели.

Денис: Не трябва да забравяме, че този сектор е много важен, но и много сложен. Green темата става все по-актуална, трудно се постигат видими резултати, но не е невъзможно. Конкретна технология не може да се назове, тъй като са различни. Да, резултатът е един, но производството може да е по различни методи.

Кои са най-ефективните и използвани технологии в енергийния сектор?
Александър: Смятам, че може да ги подредим в топ три: Фотоволтаици, вятърните централи и ядрената енергия. И след тях нещата, които тепърва започват да набират популярност, например батериите, разкодирането на енергия от соларните панели, от вятърните централи, умните мрежи, които тепърва се разработват в Европа. Между другото Европа скоро ще има изцяло свързани мрежи между държавите и както подобряването на енергоефективността. В по-северните държави – Норвегия и Швеция, например, започват да използват геотермална енергия, и в момента се разработва технология за запечатване и изземване на въглероден диоксид от околната среда.

Денис: Соларните панели са най-широко използваната система за добив на енергия. Дори в момента стартират програми в България, които подпомагат тази сфера. Най-голямото производство на електроенергия е именно от соларните панели. Това е най-високият показател според редица проучвания, и има защо да сме на първо място.

Може ли да кажем, че в България сме развити в това отношение? Или темата за Зелените Технологии е все още непонятна за обществото ни?
Алекс:
Въпреки че е нова тема, това не означава, че не се разработват много проекти, напротив. С колегите доста следим пазара и как се развиват проектите. Можем да кажем, че набират голяма скорост и самият термин става все по-известен, защото всяко нещо бива автоматизирано или е правено по друг начин точно с цел – зелени технологии. А и това си е тренд вече. Определено Зелените технологии ще стават все по-популярни.

Денис: В България е сравнително ново понятие, а по отношение на това как се възприема от обществото, мисля че се възприема доста добре и би било от голяма полза за всички нас и затова работим толкова усърдно върху него.

Какво ще пожелаете на всички онези студенти, които се страхуват да представят своите идеи на света. Какъв съвет бихте им дали?
Алекс: Като съвет към бъдещите инженери бих казал да не спират и да продължават да творят. Всеки се учи и няма нищо срамно в това да представят своите идеи и проекти. Да, при представянето на нещо твое винаги има и критика, особено ако за теб е нещо ново. Критиката е полезна от гледна точка на това, че разбираш нови неща и след това може да ги приложиш в бъдещите си проекти и иновации. Постоянството е важно и хората не трябва да спират, особено в сфера като тази, където инженерите са по-малко и други неща биват на по-преден план. Но това е важна професия и хората трябва да знаят и да се опитват да творят.

Теодора: Моят съвет е да действат смело напред. Критиката е градивна и ги прави все по-добри и по-добри. Никой не е перфектен и всички се учим, докато работим и създаваме. Смело напред и само напред.

Алекс: Това, което бих дал като съвет е да не се страхуват да поемат рискове. Дори и в критиката няма нищо страшно, да опитат отново и отново, докато не проработи най-накрая.

Денис: Не трябва да се притесняват от това да кандидатстват. Повечето младежи се притесняват именно от това. Това е нещото, което ги спира. Има много специални програми. Този проект стартира с програмата PARA Robotics Incubator 23, която се организира от PARA(i) и съответно там се роди идеята да се включим. След като ни одобриха, получихме финансиране, след което и проектът се реализира. Така че студентите не трябва да се притесняват, а да действат по това да реализират своите идеи. Но преди това ако имат възможност, би било хубаво да обсъдят идеите си с хора, които имат опит.

И като за финал, това, което мога да кажа е, че проектът беше част Robotics Strategy Forum 2023, който се проведе на 19 септември в София Тех Парк, форум “Джон Атанасов”. Проектът беше много интересен за всички посетители на форума.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR