19 юни, 2024

Цветелин Петров завършва бакалавър специалност “Софтуерни и интернет технологии” в Технически университет-Варна. В момента учи магистър в Норвежки университет за науки и технологии в гр. Трондхайм. Работи като Embedded Developer в R&D отдела на Рейтекс Инженеринг от 2017 до момента. Бил е част от разработването на големи проекти, свързани със сигурност, контрол на достъпа, умни домове, IoT, управление на пожаросигнални системи и др. Цветелин е съосновател и председател на Студентски клуб “Creative Code;” към ТУ-Варна.

Кристиан Иванов е инженер с бакалавър по „Компютърни системи и технологии“ (КСТ) към ТУ-Варна. В момента изучава магистър по „Системи с изкуствен интелект“ (СИИ) в същия университет и е хоноруван асистент към катедра „Компютърни науки и технологии“. В момента работи като Software Developer в “CSoft”. Има опит в областта на ИТ сферата като Full-Stack Developer. Разработва многобройни и различни по вид софтуерни приложения и се занимава с оптимизации на работните процеси. До момента има публикувани две научни публикации и очаква рецензия за трета. Кристиан е съосновател и зам. председател на Студентски Клуб „Creative Code;“.

Проф. д-р инж. Милена Карова е преподавател в катедра “Компютърни науки и технологии” в ТУ-Варна с над 30 годишен опит. От 5 години е Зам. Декан по научното и кадрово израстване на Факултета по Изчислителна техника. Ръководител е на множество научни проекти в областта на изкуствения интелект (Генетични алгоритми, Машинно обучение). Преподава дисциплините Базово програмиране, Обектно-ориентирано програмиране, Управление на софтуерни проекти, Проектиране на потребителски интерфейси в ОКС “Бакалавър” и Основи на изкуствения интелект, Приложна криптография и Паралелни алгоритми и системи в ОКС “Магистър”. Ръководител е на 4 докторанти, от които двама са успешно защитили докторска степен.

Преди няколко години Цветелин и Кристиан вземат смелото решение да създадат място в ТУ-Варна, в което студенти с общи ценности и интереси да обменят своите идеи и да оставят своя траен отпечатък в университета, допринасяйки за развитието му. Въпреки трудностите, които будните младежи срещат по пътя си, те успяват да създадат Creative Code;, който днес е сред най-популярните и активни технически студентски клубове в страната. Техен верен спътник и научен ръководител е проф. д-р инж. Милена Карова, която със своята мъдрост и професионален опит успява да предаде най-добрите уроци на студентите и членовете на клуба.

Какво споделят проф. д-р инж. Милена Карова, Цветелин Петров и Кристиан Иванов за създаването на Creative Code;, кои са трудностите, които са срещнали по пътя, както и кои са най-ценните съвети, които предават на останалите студенти и още много други интересни неща вижте в интервюто.

Разкажете ни за историята покрай създаването на Creative Code;?
Цветелин Петров: С Крис се познаваме още от гимназията. Бяхме съученици. Аз бях председател, а той заместник-председател на ученическия съвет. Още тогава разбрахме, че си пасваме да работим заедно в различни проекти. И двамата избрахме да учим в ТУ-Варна. Аз записах специалност “Софтуерни и интернет технологии”, а Крис записа специалност “Компютърни системи и технологии”. През 2019 година започнахме да работим заедно с проф. д-р инж. Милена Карова по научен проект. Това беше първият ни опит с работа по научни трудове. След приключването на проекта, с Крис осъзнахме нуждата в университета да се популяризират проектите сред студентите, за да може да се включат в тях. Проучихме съществуващите клубове на територията на университета, но се оказа, че почти никой от тях не беше активен. Липсваха студентски общности, в които да споделяш общите интереси с колеги. След това се появи и пандемията около Ковид-19. Тогава се роди идеята за създаването на общност, която да обединява всички студенти, които имат интереси в сферата на ИТ, и имат желание да прекарват свободното си време сред съмишленици и мотивирани колеги. В началото на 2020 година официално създадохме клуба.

С каква мисия и цел е създаден клубът?
Кристиан Иванов: Целта на клуба е да изградим колектив, чиито членове да си помагат взаимно, както в професионален, така и в личен план. Искаме да изградим трайни приятелства, като насърчаваме членовете на клуба да инициират идеи, да споделят своето мислене свободно и да работят усърдно, за да постигат своите цели.

Има ли определени изисквания за прием на студенти в него или всеки, който има желание да се развива в тази сфера е добре дошъл?
Цветелин Петров: Няма строги изисквания. Приемаме всеки, който прояви желание да учи нови неща в приятелска среда и да се развива. Всички студенти, независимо от курса или университета, са добре дошли. Също така членове могат да бъдат и професионалисти от ИТ сферата. Това дава възможност на членовете на клуба да обсъждат идеи и да получават менторство и професионални съвети от хората от бизнеса. ИТ сферата е обширна и всеки проект изисква обединяване на знания и умения от различни специалности и направления. Това е така, защото в крайна сметка трябва да се получи успешен краен продукт. Работата върху един проект може да изисква уменията както на програмисти, така и на дизайнери, счетоводители, а защо не и на оратори и хора с добри презентационни умения и нюх в бизнеса. Всеки проект трябва да бъде представен възможно най-добре пред аудиторията. Смятаме, че всеки човек би допринесъл за клуба и за членовете в него, независимо от уменията и професионалното му ниво.

Какви дейности/проекти извършва/реализира Creative Code;?
Кристиан Иванов: До този момент с колектива от клуба сме работили по два научни проекта. Единият е свързан с анализ и реализация на модел за оценка и прогнозиране качеството на атмосферния въздух. Това е система, която измерва атмосферния въздух. За този период успяхме да реализираме две прототипни устройства – измервателни станции, които да измерват качеството по различни критерии. Става въпрос за въглероден диоксид и други прахови частици и още много други подобни критерии. Данните се съхраняват на сървър, където с помощта на машинно обучение се прави prediction (предсказание) за качеството на атмосферния въздух в бъдещ момент от време.

Другият проект е “Проектиране на система за локализиране и навигиране във вътрешността на сгради”. В момента разработваме този проект. Целта е да създадем мобилно приложение за университета, с което да улесним навигацията на студентите. Това ще е полезно за студентите, но също и за преподавателите и за гостите. Университетът е голям, има доста сгради, и така колегите лесно ще се ориентират. Ще има и място за задаване на въпроси и всички колеги ще имат бърз и удобен достъп. Ще могат да проверяват своите разписи и други функционалности. Работим все още върху този проект и бих казал, че се развива доста интересно.

Според Вашите наблюдения, броят на желаещите да членуват в клуба увеличава ли се с годините?
Цветелин Петров: Интересът на студентите към клуба се увеличава. В началото бяхме само аз, Крис и още няколко колеги, които също са и наши приятели. Тогава все още се притеснявахме дали ще открием съмишленици сред студентите. Особено през пандемията, когато всичко беше поставено на пауза. За радост това не попречи на студентите, които имат интерес и желание да ни потърсят. В рамките на една година успяхме да изградим най-големия и активен клуб до момента в университета. В един момент желаещите станаха повече, отколкото аз и Крис имахме възможност да ръководим и да напътстваме. Това от своя страна породи нуждата да разпределим по-добре организационната работа между нас.

Обособихме няколко вътрешни структури на клуба – секретар, който да се грижи за оформлението и мениджмънта на документите; пиар, който да се грижи за присъствието и разпространение на клуба, както в социалните мрежи, така и в университета; домакин, който да следи за състоянието на материалната база на клуба; системен администратор, който да се грижи за компютрите в лабораторията на клуба. В момента работим по идеята за разделянето на клуба на няколко малки екипа, които да работят по различни проекти и за всеки екип да отговаря определен човек. Целта е да разпределяме задачите, отговорностите и интересите сред членовете по-ефективно.

По какъв начин клубът подпомага за личностното, професионалното и кариерното развитие на студентите?
Кристиан Иванов: Организираме различни семинари и уъркшопове, които са свързани с технически теми и гъвкави умения или т.нар. soft skills. Те са от типа “Как да представим по-добре себе си на интервю?”; “Какво да правим и какво да не правим по време на интервю?”; “Как да изградим и направим хубаво CV?”; “Как да спечелим конкурентно предимство още преди да кандидатстваме?”. И още нещо, което е неизменна част от нашата сфера в днешно време, е Linkedin, и това ни мотивира да ограгнизираме събитие на тема: “Как да се грижим за нашия LinkedIn профил?”. Организираме и събития, на които представяме различни кариерни възможности под формата на стажантски програми с помощта на компании от ИТ бизнеса. Провеждаме вътрешни обучения на членовете на клуба.

Темите са различни и са според интереса на нашите колеги, като концепции на обектно ориентираното програмиране, лекции, свързани с различни видове алгоритми на машинното самообучение и други. Също и концепции, свързани с user interface и user experience. Имаме различни канали за комуникация между членовете на клуба, където всеки, ако има въпрос или съответно проблем, може да потърси помощ от останалите. Работата по научни проекти предоставя голяма възможност на студентите да получат практически знания, които трудно биха придобили в академична среда. И не на последно място – това е място да се учим един от друг.

На кои качества най-силно държите да притежават членовете на клуба?
Цветелин Петров: Преди всичко членовете на клуба трябва да имат желание. Без желание и отдаденост към това, което прави човек, нещата не се получават. Това не се отнася само за клуба, а за всяка сфера извън университета. Човек трябва да е мотивиран, да има желание да се развива, да научава нови неща и да споделя наученото с колегите и с хората около него. За нас е много важно всеки от екипа ни е да отворен за сътрудничество и колаборация с останалите. Комуникацията е важна не само за клуба, но и за професионалното развитие след това. Необходимо е човек да умее да изразява и защитава идеите си, както и да е отворен да дискутира върху идеите на останалите хора в екипа. Клубът е идеалното място, в което студентите могат да упражняват и надграждат тези свои качества. И не на последно място – членовете на клуба трябва да притежават креативност.

Партнирате ли си с други клубове в страната?
Кристиан Иванов: Имаме съвместни организирани събития с Център за връзки с бизнеса. Имаме бъдещи планове за партньорство със студентски клубове в ТУ-Варна, като до този момент не сме си партнирали със студентски клубове от други университети. Съсредоточили сме се основно върху вътрешната организация, работата по проектите и съвместната работа с фирми от ИТ бизнеса.

Получавате ли подкрепа от ИТ фирмите у нас? Ако да – по какъв начин?
Цветелин Петров: До момента имаме удоволствието да получаваме подкрепа и да работим с три ИТ компании – CSoft, KBC Global Services и Endava. През последните години с тях организирахме 16 семинара (работилници), които бяха както на технически теми, така и на теми, свързани с гъвкавите умения. Организирането на събития е вълнуващ процес и тръпката е неописуема. Особено, когато работиш с професионалисти, в които виждаш ентусиазъм и готовност да ти помогнат. ИТ фирмите трябва активно да присъстват в образователния процес и за радост те го правят. Те инвестират както време, така и средства в образованието на младите хора и техните бъдещи кадри. В момента са и един от основните фактори, които влияят за подобряването на средата и на качеството на образование в българските университети.

Благодарни сме на хората от бизнеса, с които имахме възможност да работим и застанаха зад всяка наша инициатива. С тяхна помощ успяхме да реализираме всички наши идеи. Една от фирмите направи дарение на клуба – две компютърни конфигурации, които активно се използват от членовете в работата по проектите. Наскоро същата фирма модернизира и откри една от залите за провеждане на упражнения в университета, която може да се използва от всички студенти. Друга фирма пък създаде зала с високотехнологична медийна система, в която провеждаме нашите обучения, тъй като е много удобна за презентации и демонстрации. През март реализирахме мащабна програма в партньорство с още една компания, като програмата обединява теми от различни дисциплини – управление на проекти, разработка на софтуерни приложения, тестване и други. Подобни партньорства развиват креативното мислене, спомагат за обмяната на опит, както и подобряват знанията. Дават безброй възможности за кариерно развитие и успешна реализация на членовете на клуба и студентите в ТУ-Варна.

Кои са най-иновативните технологии, с които работите?
Кристиан Иванов: ИТ сферата е обширна и динамична. Това не позволява в четири годишното обучение в университета да се изучават всички технологии, които бизнесът очаква студентите да владеят. Поради тази причина се стараем да използваме съвременни технологии, на които не се обръща достатъчно внимание по време на самия учебен процес. Подбора на технологии зависи от целите на проекта и предпочитанията на колегите за това какво ново искат да пробват и да научат. Например за backend разработка използваме ASP.NET, PHP framework Laravel, за разработка на мобилни приложения и конкретно за операционната система Android, използваме езика за програмиране Java. За Machine Learning библиотеки, свързани с Python, използваме Tensorflow на Google и PyTorch на Meta. Щастливи сме да видим, че част от второкурсниците започнаха да работят по нови проекти, които целят създаването на симулатори и игри с game engine-a на Unity. Дори наскоро взеха участие в “Plovdiv Game Jam 2023” – събитие, в което хора с общи интереси се събират в рамките на един уикенд, за да създават свои собствени дигитални или бордови игри.

Според вас какво е необходимо да се подобри в ИТ образованието у нас?
Цветелин Петров: Би било хубаво, ако в образованието настъпят промени, свързани с работата на изкуствения интелект. Нужно е в училищата да се провеждат кампании и интензивно да се обяснява на децата за технологиите с него и как да извлекат максимално ползите. Мненията за ползите и вредите от тези технологии са много и най-различни. За съжаление никой в момента не обръща внимание на нуждата от адекватно образование на младото поколение и обществото ни. Съществуват инструменти като ChatGPT, които може и да са по-мързелив начин за достъп до информация, но ако хората се научат да използват тези инструменти правилно, ползите биха били изключително много.

Бихте ли споделили кои са най-големите ви постижения и най-вълнуващите моменти досега?
Кристиан Иванов: Постигнахме много през последните години. Всеки от нас имаше възможност да работи в екип от няколко души като в истинска работна среда. Всеки имаше възможност да развива своите презентационни и организационни умения. Едно от най-големите ни постижения е участието в Хакатона на тема “Умни технологии за опазване на морската и градската екосистема”, което беше организирано от софтуерната компания “Methodia”. Друго наше голямо постижение като екип е, че успяхме да реализираме цялостен, готов за експлоатация, софтуерен продукт в рамките на 24 часа. Става въпрос за продукт, който се състои от мобилно приложение за Android, написан на Java, backend-a e написан на ASP.NET, а като база е използван MySQL, което ни спечели и първото място.

През последните две години работихме по два научни проекта, свързани с измервателната станция и разработката на приложението, което е и използвано като вътрешен проект за университета. През този период се сблъскахме с много нови и интересни казуси, които ни помогнаха да се развием както като личности, така и като професионалисти. Успяхме да разрешим проблеми, които до този момент са били непознати за нас. Това ни сплоти и създадохме силни приятелства и хубав екип. И както по-рано споменахме, през последните две години организирахме над 15 семинара на различни теми, което ни предостави възможност да работим с колеги от бизнеса, да изградим приятелства, да обменяме идеи, опит и знания.

Не на последно място, аз и Цецо имахме възможност да работим с нашия научен ръководител проф. д-р инж. Милена Карова. Тя ни помогна да се оформим като личности и да развием професионалните си качества. Благодарение на нея развихме умения, свързани с организационната дейност, научихме се да работим с хора, да пишем научни статии, да работим по научни проекти. Също така се научихме и да работим с документи, развихме аналитично мислене и технически грамотно изразяване. Нейната всеотдайност ни помага за всяка наша инициатива и благодарение на нея успяхме да израснем толкова много за тези две години, за което сме много благодарни.

Цветелин Петров: Всички моменти, които носят плодовете на нашите усилия, са вълнуващи, включително и това интервю в момента. Вълнуващ беше и моментът, в който реализирахме първото събитие с фирма от ИТ сферата. Вълнуващ беше моментът, в който ръководството от университета ни предостави помещение, което да превърнем в наше споделено място – нашата лаборатория. Вълнуваща е всяка среща с нов член на клуба. Тогава осъзнаваш, че идва ново попълнение със свежи идеи, различен опит, житейска история, която предстои да научиш. Осъзнаваш, че получаваш още една възможност да заделиш нещичко за себе си като нов мироглед, нови знания, приятелство и също да се усъвършенстваш.

Вълнуващо беше и първото състезание, в което участвахме. Тогава в продължение на 40 часа се наложи да не спим, да обединим усилия в стремежа да постигнем поставените цели. Спечеленото първо място също. Вълнуващи са и писането на научните проекти, дори онези моменти, в които с екипа обединявахме усилия, за да измислим синоними на някоя дума, която да заменим, за да звучи в по-научен стил. Няма да ми стигне времето да изброя всички моменти. Те са безценни и не бих могъл да избера най-вълнуващ. Благодарение на тях се оформихме като приятели и като екип.

Тъй като клубът Ви се занимава с изучаване на ИИ, смятате ли, че той наистина би заменил нуждата от хората?
Кристиан Иванов: Изкуственият интелект се развива доста бързо през последните години и пример за това са автономните автомобили, системите за обработка на естествен език или т.нар. Large Languages Models (LLMs), като ChatGPT и още много други такива примери. Възможностите, които изкуственият интелект предоставя, са добри за различните бизнеси, независимо от сферата. Хората са изключително способни в разрешаването на проблеми, в създаването на нови идеи. Винаги ще съществува нуждата от хора. Той е по-скоро помощник, който да улесни различни работни процеси. Да, в някои области е започнал да заменя човешкия труд. Става въпрос за сфери, свързани с автомобилостроенето, някои видове услуги, т.нар. service-и, и други основни дейности. Трябва да погледнем на изкуствения интелект по-скоро като инструмент, който помага на хората да постигнат по-добри резултати и да решават проблемите по-ефективно.

Цветелин Петров: Аз бих добавил, че по-скоро смятам, че изкуственият интелект ще замени част от съвременните професии, но няма как да замени изцяло хората. Разбира се, това времето ще го покаже. Нужно е правителството да обърне сериозно внимание в тази насока и да създаде законопроекти, които да ограничават и елиминират материали, които са създавани с технологии като DeepFake. Този тип технологии са много подвеждащи за по-голямата част от българското общество, защото крият опасности. Необходимо е да се правят мащабни кампании, с които населението да бъде ограмотявано на тази тема и хората да знаят как да отличават фалшивото от истинското, а не да се насажда страх.

Кой е най-ценният урок, на който учите Вашите студенти и докторанти и как ги подготвяте за срещата с реалната работна среда?
Проф. д-р инж. Милена Карова: Най-ценното нещо, на което учим студентите, е първо да бъдат много отговорни. На второ място – да работят в екип и на трето място, дори бих казала, че е и най-важно не само за членовете на клуба, но и за всички студенти, е да изградят по време на своето обучение логическо мислене. То е най-ценното за един ИТ инженер. Още повече, че ИТ технологиите са много динамични и днес се променят много бързо. Когато един инженер има изградено логическо мислене, той се справя с всичко. А що се отнася до членовете на клуба – най-важното е да изградят организационни умения. Председателят и зам. председателят на клуба са ярък пример за това. Познавам ги от втори курс и мога да кажа, че имат голямо израстване. Надявам се такова развитие да имат и всички студенти, които са част от подобни организации, какъвто е и клубът.

Какво бихте посъветвали всички хора, които искат да се занимават с информационни технологии, програмиране, IoT и ИИ?
Проф. д-р инж. Милена Карова: В нашата сфера идват хора, които се учат най-вече на търпение и на отдаденост към професията. Те трябва да са много креативни. Ако придобият тези умения винаги ще могат да си намерят работа. Това е бъдещето, което ни предстои. ИТ технологиите са навсякъде около нас. Има работа за всички. Най-важното е, че чрез технологиите човек се научава на търпение, придобива много знания, които може да сподели и в други области. Областта е много привлекателна за бъдещите студенти, включително и за тези в научната сфера.

Студентски клуб „Creative Code;“ е студентска организация в Технически Университет – Варна. Идеята за създаването на клуба е да подпомага личностното, професионалното и кариерното развитие на студентите и докторантите, които имат интереси в сферите на информационните технологии, програмирането, изкуствения интелект и Internet Of Things(IoT).

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR