30 септември, 2023

Проф. д-р Емил Колев е доктор на математическите науки, професор в Института по математика и информатика на БАН. Ръководител е на УчИМИ от 2015 година, когато поема поста от чл.-кор. Олег Мушкаров. От 1992 година се занимава с подготовка на ученици за участия в състезания, олимпиади и други конкурси, работи с талантливи деца, които искат да се занимават с математика, ръководи школи по математика за таланти. От 1999 година, с някои прекъсвания, е ръководител или заместник-ръководител на българския отбор за Международната олимпиада по математика и участва активно в подготовката на олимпийците ни. В интервю за DevStyleR проф. д-р Колев споделя повече за Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ), за дейността на учениците и за постиженията на младежите, признати на световно ниво.

Здравейте, проф. Д-р Колев! Бихте ли ни разказали малко повече за УчИМИ?
Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през 2000 година, която е обявена и за година на математиката от ООН – едно хубаво съвпадение. Институтът е създаден от четири организации – Съюза на математиците в България, Фондация “Еврика”, Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН.

Каква е целта на тази институция и какви дейности провеждате?
За разлика от обикновените състезания по математика и информатика, в УчИМИ нещата са по-различни. Тук имат поле за изява на ученици, които имат по-задълбочено мислене, изготвят проекти и се нуждаят от повече време. Докато при състезанията по математика и информатика са необходими малко по-различни качества. Но и на двете места добрата математическа подготовка е задължителна.

Ученическият институт провежда няколко основни мероприятия всяка година. Започваме от месец Януари с ученическа конференция. Стараем се да променяме мястото на провеждане из цяла България, за да може да популяризираме института и да привлечем повече ученици. След конференцията следва интервю за избиране на двама участници от България, които да участват в Лятната изследователска школа “Research Science Institute”, позната като RSI. УчИМИ има правото да определи двамата участници от България. Учениците, които кандидатстват преминават през доста строга процедура за участие.

Следващото мероприятие е Ученическа секция, която се провежда по време на пролетната конференция на Съюза на математиците в България през април. И най-важното събитие, което институцията организира е Лятна изследователска школа, която се състои през края на юли и началото на август. Събитието се провежда в рамките на три седмици. Заедно с учениците отиваме на хубаво място, често на морето и понякога на планина. Даваме им възможност да работят с ментори и научни ръководители, с които да развиват определена тематика и да подготвят даден проект. Основната идея е ученикът да подготви проект на тема, която е интересна за него, да се опита да направи нещо ново, интересно и иновативно и да го представи на ученическите конференции, за които ви разказах. По време на представянето жури, което е съставено от учени от Института по математика, учители и преподаватели, оценяват проектите на учениците. Основното нещо, по което се извършва оценяването е какъв е проектът и новостите около него, както и какво е успял ученикът да разбере. Взема се под внимание и кои трудности е срещнал по време на реализацията и как е успял да ги преодолее. Оценяват се и т.н. презентационни умения – ученикът до колко може да представи и да защити проекта си пред публика.

Какви проекти разработват учениците в УчИМИ?
Тъй като съм в журито по математика ще ви дам пример, който е свързан с тази насока. През мен минават на практика всички проекти по математика. Дава се задача, която я има и на олимпиада по математика, например. Знаете, че на олимпиадите се дават трудни задачи. Обикновено решението на такъв тип задачи винаги се знае. При нас ученикът се опитва да направи обобщение. Ако задачата е дадена за конкретно число, то той трябва да я реши за всички числа. Дадена е в по-ограничен кръг или общност, а той я решава в общия случай. И по този начин възникват доста хубави и интересни задачи. Другото направление, по което идват нови проекти е, когато самият ученик или неговият ментор изберат тема от научната област. Тоест има определени научни проблеми, а те обикновено са трудни и за да може един ученик да навлезе и да разбере добре нещата е нужно доста време. А пък отделно да успее да направи нещо ново, това вече е доста по-трудно и се оценява много високо.

Какъв подход използвате за мотивация на Вашите ученици?
Учениците, които идват при нас вече са мотивирани. Те са от тези, които имат желание да работят и да се развиват. Самият факт, че искат да участват в лятната изследователска школа или са представили проект показва, че имат необходимата мотивация. Ние просто се опитваме да им покажем повече и по-интересни задачи и проблеми, които да разберат. По този начин ги амбицираме да искат да правят нещо повече. Другият начин, по който ги мотивираме е, когато им показваме как са се реализирали бивши възпитаници на УчИМИ през всички тези години. Над 1000 човека са били част от института от самото му създване. Когато се погледне как тези хора са се реализирали след това, къде са учили и какво са постигнали, може да се каже, че почти всички са получили едно много добро развитие. Имаме и примери на ученици, които имат и собствен бизнес – софтуерни фирми, например. Тоест все неща, които се развиват много добре.

Бихте ли споделили някои Ваши постижения?
Проектите, които учениците подготвят в УчИМИ и с които кандидатстват на много други международни конкурси. В момента освен института има и няколко основни форуми и конференции, които учениците могат да посетят и да представят проектите си. Ще започна с RSI. Участват около 70-80 деца от цял свят. Всяка година има различни класирания, например за най-добър проект. Избират се топ 5 на най-добрите проекти или презентации. И нашите участници почти всяка година се класират в този списък. Това е много добро постижение.

Участваме и в международни конференции. Ще ви дам пример с една от тях – ICYS – Европейска конференция за млади учени. Тя се организира от ЕС и България участва в нея. Дори преди няколко години се проведе у нас. Българските участници редовно печелят призови места.

Друга такава е и конференцията на ИНТЕЛ, която привлича внимание, защото паричните награди са големи. Там също имаме много добро представяне. Проектите, които учениците разработват се оценяват навсякъде много добре.

Как разбирате, когато един ученик има нужните качества и умения, за да изгради успешна кариера в съответната индустрия след време?
Стараем се да откриваме талантите и да ги амбицираме, когато са по-малки – осми и девети клас. Много е интересно да ги гледаме как се развиват, защото, когато дойдат от малки при нас знаят по-малко, трудно им е да разбират новите неща и доста се притесняват при представянето на презентации. С течение на годините натрупват опит и малко по-малко онези от тях, които са достатъчно амбицирани и способни, вече в 11-и и 12-и клас успяват да създадат много хубави проекти. Амбицирането е един непрекъснат процес, в който ние се опитваме да им даваме на тях каквото можем като знания и насоки, а вече в зависимост от техните амбиции и способности успяват да достигнат определено ниво.

Защо е важно младите хора да изучават математика, информатика и информационни технологии? Какво дават на учениците, а и не само, тези предмети/специалности?
Това е въпрос, който още от едно време се задава. Отговорът винаги е един и същ. Човек, който може лесно да се справя с абстрактни ситуации, свързани с математика – да решава задачи и да се ориентира в неизвестна среда, след това се оказва, че е подготвен за всякакви други ситуации. Имаме и ученици, които освен в математическата област избират да се развиват и във всякакви други области. Мога да дам примери с ученици, които в момента са инженери, юристи и т.н. Идеята е, че начинът на мислене и тези качества, които се развиват, когато човек се занимава с математика и информатика, те помагат не само в ежедневието, но и в абсолютно всичко.

На какво ниво според Вас е образованието, свързано с технологичния свят и бихте ли направили сравнение с международното?
Честно казано нямам много поглед какво е образованието по света като стройна система в конкретна страна. От време на време имаме възможност да комуникираме и да получаваме информация за това, но като цяло нещата се променят много бързо. При ИТ сектора е необходимо процедурата, по която се променят програмите и това, което се учи в училище да бъде по-бърза, за да може по-бързо да се сменят нещата. В България е направено така, че излиза нова програма, пишат се учебници по нея няколко години, след което се учи по тази програма още 5-6 години. Това е прекалено дълъг период особено в информатиката. Например, при историята нещата са фиксирани и по-малко се променят като концепция и идеология, а по информатиката не е така. Добрата новината е, че в последно време в много училища започна изграждането на СТЕМ центрове, в които се предоставят на учениците много новости, които да научат и да се обучават.

Кой е най-ценният урок, на който учите Вашите ученици и как ги подготвяте за срещата с реалната работна среда?
През последните години някои ментори, които са част от лятната изследователска школа работят в реална среда и предоставят на учениците проблеми и задачи, които идват от тяхната практика. По този начин ученикът има възможност да навлезе в тематиката и след това, когато завърши училище или университет, се чувства по-подготвен и по-лесно може да започне работа. Няма конкретно нещо, на което да наблягаме. Цялата обстановка, система, конференции, всичко това е едно обучение в правилната посока, което дава възможност на учениците да започнат да мислят правилно, да са настроени, че за да се постигне нещо трябва много да са работи. Нещата не се случват за една седмица. Човек не прави за толкова кратко време нещо много велико. Изисква се труд и последователност, за да се постигнат нещата, към които се стремим.

Какво бихте посъветвали всички ученици и младежи, които искат да се занимават с математика и информационни технологии?
Съветът ми е винаги, когато имат възможност да получават нови знания, да се интересуват от това, което се случва. По възможност да овладяват езици за програмиране и всякакви новости. Хубавото е, че в Интернет вече има достъп до всякакви ресурси и ако човек има желание да научи нещо, може да пусне видео, което даден университет е публикувал и да научи много нови неща. Когато една тема е интересна на нашите ученици, с помощта на Интернет в рамките на 2-3 години напредват много и стават много добри специалисти.

*Ученическият институт по математика и информатика (УчИМИ) е създаден през 2000-та година със съвместните усилия на Съюза на математиците в България, Фондация “Еврика”, Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” и Института по математика и информатика (ИМИ) при БАН. Мисията на УчИМИ е да открива и подкрепя даровити ученици от 8. до 12. клас с интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии, които имат желание да се занимават с изследователска работа.

 

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR