8 февруари, 2023

Светът прелива от нови технологии в момента – от нашите мобилни устройства и умни домове до всичко в средата ни, от което имаме нужда. Тази постоянна иновация изглежда никога не спира. Сега повече от всякога светът се променя всяка минута. Какво следва? За всичко относно тенденциите и бъдещите технологии, ние се обърнахме към един от доставчиците на технологии за мобилните оператори, намиращ се в България – Effortel. Техните задълбочени познания в областта хвърлят повече светлина върху това как те виждат иновациите в технологиите и кои тенденции могат да ни изненадат в бъдеще.

Effortel не се страхува да мисли мащабно, когато става дума за изобретения в технологиите. Компанията може да стесни огромния списък до 5 тенденции, които оказват влияние върху телекомуникациите и Effortel в частност.

5G

Никога преди не се е вдигал по-голям шум в сферата на телекомуникациите от този около 5G. Той придоби дори някои абсурдни измерения като страха на хората от 5G, унищожаването на инсталираното 5G оборудване в някои държави от гражданите и множеството карикатури, мемета и шеги из интернет. Все пак, тази технология представлява натуралната еволюция на прехвърлянето на данни през радиоефира, за да отговори на постоянно растящите нужди от все по-бързо и по-надеждно безжично прехвърляне на данни и разговори. Тя инкорпорира в себе си най-новите достижения на интернет света и дава възможност за автоматична интеграция с протоколи като HTTP и дори REST за постигане на по-оптимален и безпроблемен обмен на данни.

За да отговори подобаващо на тези нужди, Effortel са започнали разработката на ново поколение OCS система, която е базирана на напълно нова, прясно патентована от компанията парадигма и намалява изчислителния отпечатък (и следователно потреблението на енергия) на механизмите за тарифиране в света на телекомуникациите с повече от 90%. Този факт я отнася и към категорията на т.нар. зелен (щадящ околната среда) софтуер.

Наука за данните

Въпреки че науката за данните не е нещо ново, се вижда, че компаниите все още намират начини за прилагането ѝ в бизнеса си, за да постигнат нови цели, които са все по-сложни. В своя бизнес Effortel я използват, за идентифициране на поведенчески модели на клиентите/системите и на тази основа да предвиждат различни събития, които трябва да бъдат избегнати или, напротив, улеснени. Например отделът за Business Intelligence в Effortel експериментира с технологични модели и ги обучава за успешното предотвратяване на отпадането на клиенти, прогнозно мащабиране на системата и др.

Автоматизация на роботизирани процеси

Компанията предприема много нестандартен подход при проектирането и разработването на EMS, своя водещ продукт – тя мисли за него като за жив организъм. Всеки компонент на системата има постоянно разширяващ се набор от виртуални сензори, които излъчват събития в свръхбърза клъстерна шина за събития, която на свой ред действа като нервната ѝ система. Това осигурява стабилна основа за конфигуриране на собствени предварително програмирани реакции, които действат като инстинкти на системата и осигуряват адекватното ѝ функциониране спрямо всяко от вътрешните и външни спрямо нея събития. По този начин EMS се превръща в своеобразен виртуален робот. Следващата стъпка е свързването ѝ с гореспоменатия предугаждаш механизъм от предишния раздел, за да взема собствени решения относно това коя реакция е оптимална при дадено събитие и да се грижи за собствената си реактивна конфигурация.

Друго проявление на тази тема в Effortel е разработването на чат ботове, които са свързани със системата EMS и предоставят автоматизирана помощ на потребители. Човек може просто да напише няколко прости думи в чата към бота и той да изпълни сложна команда вместо него.

Full Stack разработка

В интернет тази тема е представена като нововъзникнала тенденция, но всъщност това е естественият път в развитието на един съвременен софтуерен професионалист от зората на персоналните компютри. Effortel се гордеят с това, че техните програмисти сами избират да израстват в тази посока.

Edge Computing

Това също е стара парадигма, която наскоро е придобила ново име, за да спечели популярност и означава да бъдат снабдени компонентите, събиращи данни с правилата и логически елементи, за да могат данните да бъдат (предварително) обработени още в момента на тяхното възникване. Effortel са поставили тази основа в системния слой за интеракция с човека, най-вече за да оптимизират обработката на данните, доверявайки изпълнението на логиката на клиентския процесор. По-късно успяват да намерят и вкарат в употреба по-широк набор от възможности в прилагането на тази парадигма.

Предизвикателства

Най-голямото предизвикателство във времената след COVID-19 и Голямото Напускане е свързано с човешките ресурси и в момента всяка компания се сблъсква с него. Напоследък е все по-трудно да се намерят добри разработчици и тук Effortel отново подхожда неортодоксално – започват да помагат на университетите, като предоставят време на най-добрите си специалисти да обучават студентите на всички технологии, последен писък  на „технологичната мода“ и да им помагат да се дипломират с най-новите изпитани в битките знания в арсенала си. По този начин уменията им са адекватни на пазара на труда и те могат да се интегрират в Effortel или друга технологична компания по-бързо и по-лесно.

Моделът Effortel

Компанията никога не се е страхувала да иновира и да създава необходимото за постигане на поставените цели и удовлетворението на клиентите и служителите. Това, което доставят като софтуер, е насочено към решаване на предизвикателствата на техните клиенти и улесняване на работното им ежедневие, тъй като те се поставят на мястото на клиентите си като реален краен потребител на собствения си софтуер, защото управляват собствените си телекомуникационни операции в редица европейски държави точно както правят техните клиенти. За да постигнат това, е много важно в компанията да има подходяща култура. През последните две години бяха положени огромни усилия за (пре)проектиране и (пре)изграждане на компанията отвътре в съответствие с правилната целева култура.

Така че сега вътрешно Effortel е едно голямо семейство, в което има доверие между екипите, стремеж към взаимно израстване и взаимопомощ да бъдат своята ултимативно най-добра версия. Мнението на всеки един служител заслужава да бъде чуто и премислено, а всички гледни точки се разглеждат, като културата на дискутиране и стигане до взаимно решение по различни казуси е силно поощрявано. Компанията вярва, че технологиите и хората са неразривно цяло и затова ще продължава да заздравява връзката в екипите, да дава възможност на служителите да изразяват себе си и да постигат още повече, заедно.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Shop manager