28 януари, 2023

Представители на водещите организации в областта на високите технологии излязоха с обединена позиция срещу поредните идеите на Българска социалистическа партия (БСП) за увеличение на максималния осигурителен доход (МОД).

Асоциациите, които изразиха неодобрението си относно предложенията на партията са Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии /AIBEST/, Българска асоциация по информационни технологии /БАИТ/, Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/, Българска работодателска асоциация иновативни технологии /БРАИТ/, Българска стартъп асоциация БЕСКО и Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“ /ИКТ Клъстер/.

Последното увеличение на МОД стана факт на 1-ви април 2022 г. като МОД беше увеличен от 3000 лв. на 3400 лв. Преди това максималният осигурителен доход се задържа на ниво 3000 лв. повече от 3 години, считано от 01.01.2019 г., когато бе реализирано увеличение с 400 лв. на тогавашния МОД – 2600 лв.

Според представителите на браншовите ИТ организации едно ново повишение на МОД би повлияло негативно ИТ сектора, който е един от малкото работещи “на светло“. При предходното увеличение през април част от компаниите не можаха да поемат отрицателния ефект от увеличението на осигурителната тежест и в крайна сметка това доведе до намаляване на нетните заплати на техните служители. От друга страна, подобна мярка би увеличила цената на труда, което е особено важно за аутсорсинг компаниите у нас, и би намалила в най-добрия случай техните печалби. Подобен негативен ефект се очаква и в развойните центрове на чуждестранни компании в страната, твърдят запознати.

Позицията, която представителите на ИКТ бизнеса разпространиха днес до медиите, гласи следното:

“Намираме за недопустимо изобщо темата да се поставя в публичното пространство, особено на фона на отсъстващ цялостен проект за национален бюджет  – без никаква ясна политическа визия за справяне със сложната икономическа ситуация и без мерки за стимулиране на високотехнологичната индустрия като двигател на изваждането от икономическата криза на страната.

Ние сме последователни в отстояването на тезата си, че увеличаване на МОД е удар върху средната класа в България, която е гръбнакът на българската икономика. Тежестта на тази мярка ще бъде понесена от креативните хора, заети във високотехнологичната индустрия, които и без друго с много усилия и без никаква подкрепа от държавата, успяваме да задържим да работят в български компании и да плащат данъците и осигуровките си у нас.

Напомняме, че и в момента всеки зает във високотехнологичните индустрии създава висока добавена стойност и допринася за държавния бюджет три пъти повече от средното за страната под формата на данъци и осигуровки. Отделно от това заетите във високотехнологичните индустрии движат потреблението в редица други сектори като търговия, туризъм, бизнес с имоти, развлечение, култура и мн. др.

Многократно сме предупреждавали политическите партии в България, че успехът на високотехнологичната индустрия не е даденост. Високият й растеж към настоящия момент не бива да ни успокоява, тъй като, работейки предимно за износ, тази индустрия е силно повлияна от световните тенденции. А там вече се забелязва свиване на растежа във всички сектори, което неминуемо ще се отрази през 2023 г. и в България.

Много от съседните държави са предприели категорични мерки, за да дадат възможност на високотехнологичните си индустрии да запазят темпото на своето развитие чрез целенасочени политики, окуражаващи развойната дейност и намаляващи или премахващи данъчно-осигурителната тежест за компаниите и служителите. На този фон в България единственото „решение“, което хрумва на политиците, е да увеличат МОД, задоволявайки единствено тяснопартийните си цели без оглед на националния интерес.

Насреща сме да дискутираме мерки за изсветляване на сивата икономика и предложения за това как нивата на осигуряване в България да са адекватни на услугата, която се получава в замяна, без обаче да се допуска каквато и да е  необоснована промяна в данъчно-осигурителната рамка. В противен случай ще се подложи на изпитание малката ни зараждаща се средна класа и ще се дискредитира предвидимостта на бизнес средата в страната.”

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR