9 февруари, 2023

Управлението на проекти в софтуерното инженерство представлява процес с уникален жизнен цикъл, който изисква множество повторения на тестване, актуализиране и обратна връзка от клиентите. Именно това е и отличителният му белег.

С какво се занимава Project Manager-ът?

Той има множество задачи, като иницииране, планиране, наблюдение и контрол на дейностите, необходими за изпълнение на ангажиментите на екипа или екипите, както и докладване на техния статус на заинтересованите страни.

Мениджърът на проекта е лицето, което отговаря за неговото изпълнение. Ръководи и управлява хората от екипа, с правомощия и отговорност от борда или съотвения висш мениджърски екип, ежедневно.

Повечето проекти, свързани с ИТ, се управляват в стил Agile, за да бъдат в крак с нарастващото темпо на бизнеса.

Разбира се, невъзможно е да Project Manager-ът да бъде успешен, ако му липсват основните умения, благодарение на които заема своята главна роля.

Какви са качества трябва да притежава всеки PM?

Комуникативни умения, възможност към адаптиране, организация, разпределяне на времето и още много други, които ще откриете в нашето специално издание. Не пропускайте!

Какъв би могъл да бъде неговият стимул да се превърне в най-добрия и пример за останалите?

Може ли заплатата да бъде мотив за перфектно свършената работа?

Kолко печелят Project Manager-ите в България, САЩ и Европа, вижте в предстоящото издание като се абонирате безплатно тук. Така ще получите съвсем скоро директен линк по имейл.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Editor @ DevStyleR