6 октомври, 2022

Регулярно VMware България инвестира ресурси в различни образователни инициативи за да помогне на ученици и студенти да се докоснат до ИТ индустрията. Тази година компанията ще присъди две стипендии за висше образование, които да покрият таксата за обучение през първата година в избрани български университети. За стипендията могат да кандидатстват момичета, редовни ученички в последната година на своето средно образование, които планират да кандидатстват компютърни науки, софтуерно инженерство, компютърно инженерство или близки специалности.

“Създадохме стипендията за висше образование на VMware като продължение на образователните ни инициативи за студенти и ученици. Ние приемаме като наша отговорност да дадем своя принос за изграждането на бъдещето поколение софтуерни инженери и иноватори. Стипендията за висше образование на VMware подкрепя и насърчава студентите в технологиите да постигнат своите образователни цели и да се издигнат като бъдещи лидери в ИТ индустрията.”, коментира Величка Чанкова, Recruiter University Talent във VMware. 

VMware се ангажира да увеличи представителството на жените в ИТ индустрията. Затова компанията си е поставила за цел с подобни инициативи да насърчи повече момичета да се насочат към образование в областта на STEM (STEM – природни науки, технологии, инженерни науки и математика). Кандидатстването за стипендията за висше образование на VMware е отворено до края на месец април.

Кандидатите трябва да бъдат в последната година на своето средно образование и да демонстрират високи академични успехи. Стипендията ще покрие таксата за обучение през първата година за специалности като компютърни науки, софтуерно инженерство или подобна бакалавърска програма в един от следните университети: Американски университет в България; Софийски университет, Факултет по математика и информатика; Технически университет – София и Нов български университет. Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят резюме и мотивационно писмо до 30 април 2022 година. Процесът на кандидатстване включва още резултата от държавните зрелостни изпити по математика, HackerRank тест и кратко интервю. 

За да кандидатствате, посетете тази страница

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,