29 март, 2023

HashiCorp обяви реализацията на версия 4.0 на своя доставчик Terraform AWS. В тази версия се въвеждат съществени промени в ресурса Amazon S3 bucket. Изданието включва и пълен контрол на жизнения цикъл на ресурсите по подразбиране, промени в конфигурацията на доставчика и подобрения в работата с множествени източници на данни, според InfoQ.

Доставчикът Terraform AWS на HashiCorp вече включва 897 ресурса и 307 източника на данни. Версия 4.0 предоставя следните четири актуализации:

  • Актуализиране на ресурса Amazon S3 bucket и създаване на допълнителни ресурси за управлението му
  • Изпълнение на пълния жизнен цикъл на CRUD за ресурсите по подразбиране
  • Осигуряване на възможност всички множествени източници на данни да връщат нулеви резултати
  • Актуализиране на конфигурацията на доставчика

Идеята на новата версия 4.0 е конфигурацията да бъде опростена и да се подобри цялостното преживяване при използването на доставчика Terraform AWS.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor