24 март, 2023

Възможно е Facebook и Instagram – две от най-известните социални мрежи, да бъдат спрени в Европа.

Компанията е възпрепятствана от европейските регулации за обработката на потребителски данни между страните. Meta казва, че този процес е наистина важен за работата ѝ особено когато става въпрос за пренасочване на реклами. Целта на европейските закони е да защитят поверителността на потребителите, като съхраняват техните данни в юрисдикцията на ЕС. 

В годишен доклад компанията заявява: 

“Ако не бъде приета нова трансатлантическа рамка за трансфер на данни и ние не можем да продължим да разчитаме на SCC или да разчитаме на други алтернативни средства за трансфер на данни от Европа към Съединените щати, вероятно няма да можем да предложим редица от нашите най-значими продукти и услуги, включително Facebook и Instagram, в Европа, които биха повлияли съществено и неблагоприятно на нашия бизнес, финансово състояние и резултати от дейността.”

Според City.A.M Ник Клег, вицепрезидент по глобалните въпроси и комуникации на Meta, заявява, че “липсата на безопасен, сигурен и законен международен трансфер на данни би навредил на икономиката и би попречил на растежа на бизнеса, управляван от данни в ЕС, точно когато търсим възстановяване от Covid-19”.

Той добави също, че промяната ще има влияние, както върху малкия, така и върху големия бизнес.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,