27 септември, 2022

IBM обяви, че има планове да разшири своя Client Engineering екип в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), насочен към клиенти и бизнес партньори. Подразделението, базирано в Прага, Варшава и Москва, насърчава иновациите в региона, като предоставя подобрено обслужване на клиентите, фокусирано върху съвместно създаване, техническо съвършенство и бързина.

IBM Client Engineering обединява екипи от дизайнери, технически разработчици, архитекти на решения, специалисти по данни, експерти по сигурността, DevOps специалисти и др. Те работят рамо до рамо с клиенти, за да въведат в действие технологии и услуги на IBM, които разрешават бързо критични бизнес предизвикателства – всичко това преди подписването на договора.

IBM Client Engineering отбеляза забележителен ръст по време на пандемията – от почти 300 проекта през 2020 г. до над 2500 през 2021 г. Големият ръст идва от необходимостта предприятията да се свържат виртуално, да вземат по-бързо решения при бизнес пътуванията си, да реагират бързо на промените в средата и да се фокусират върху резултатите.

„IBM Client Engineering е уникалната рамка в системата на IBM за създаването на бързи и мащабни иновации и поставянето им в центъра на предприятието. Те създават предпоставки за постигане на резултати по-бързо, отколкото иначе би било възможно. Основната цел е да осигурим бизнес стойност за нашите клиенти, като им помогнем да внедрят интелект в работните си процеси.“, казва Волфганг Уендт, генерален мениджър на IBM за Централна и Източна Европа.

Flamel. AI и IBM създадоха уеб приложение за ролеви настолни игри на базата на изкуствен интелект. В ЦИЕ сръбският технологичен стартъп Flamel.AI, в сътрудничество с екипа на IBM, за седем седмици създаде уеб приложение за ролеви настолни игри на базата на изкуствен интелект. Изградено върху IBM Cloud с IBM Watson, то дава на геймърите по-вълнуващо преживяване с повече игрово време и до 75% по-малко предварителна подготовка.

В България Банка ДСК отскоро си сътрудничи с Client Engineering екипа в ЦИЕ за изграждането на минимален жизнеспособен продукт, използван за разширяване на интеграционния слой на ДСК. Над 20 експерта от банката и IBM работиха съвместно, използвайки Agile и DevOps практики, за да създадат софтуерен код и архитектура, които Банка ДСК може да внедри веднага след завършването на продукта.

„Чрез минималния жизнеспособен продукт, който успешно създадохме заедно с екипа на IBM Client Engineering, повишихме бизнес ефективността на процеса на оценяване. Това ни позволи да оценим бързо резултатите от инициативата, както от бизнес, така и от техническа гледна точка“, каза Георги Йотов, началник на управление „Разработка и тестове на банкови приложения и системи“ в Банка ДСК.

Решението се основава на Confluent Platform за IBM Cloud Pak for Integration, инсталирана на Red Hat OpenShift заедно с IBM InfoSphere Change Data Capture (CDC).

“Клиентите ни се намират в свят на огромна несигурност, когато няма яснота как да инвестират парите си и каква възвръщаемост могат да очакват. Те се опитват да открият начин да се развиват и да излязат от ситуацията на COVID-19 като променена организация. Търсят възможности за точно този тип цялостна трансформация от край до край, в която IBM е специалист.“, обяснява Мартин Швик, технически директор на IBM за Централна и Източна Европа и IBM Client Engineering Leader. 

Client Engineering работят над пълното трансформиране на процеса по одобрение за застраховка „Живот“ с помощта на изкуствен интелект в рамките на 4 седмици. Помагат на клиент, който допреди това не е ползвал облачни услуги и автоматизация, за 3 седмици да премине към напълно променена инфраструктура и управление на приложения, като използва Red Hat OpenShift в IBM Cloud. При клиент от публичния сектор със строги изисквания за управлението на данни, технологията на IBM помага за извършването на анализи на информация 8 пъти по-бързо, на два пъти по-ниска цена при гарантирането на защитена среда без копиране или преместване на данните.

Тагове: , , , , , , , ,