23 януари, 2022

Милена Христова е IT Recruitment Team Leader в ManpowerGroup Bulgaria. Тя се занимава с подбор и развитие на кадри и е част от компанията от повече от година. Екипът на Милена, който се занимава с IT Recruitment, се състои от близо 10 човека и предлага богат избор от кариерни възможности във всяко направление на IT сектора, поради разнообразието ни на партньори в бранша.

Какво е заплащането за различните нива на позицията Java Разработчик?

В момента ролята Java разработчик е сред най-горещите на пазара на труда. Поради тази причина, в последно време, компаниите показват все по-голяма гъвкавост в различни направления за този тип профили, което се отразява и на равнищата им за възнаграждение.

Актуално средните пазарни тенденции се движат в порядъка на 5500-8500 лева нетно месечно възнаграждение за старши ролите, около 3500 – 5500 лева за кандидати от средно ниво и 1800-3500 за таланти с опит до една година.

Вече не са изключение компаниите, които са склонни да отправят и по-високи предложения, ако опитът на кандидата според тях заслужава. Освен съответното ниво на възнаграждение, кандидатите в сектора обръщат много голямо внимание и на възможностите за гъвкавост при работно място и време, както и на бързия процес по подбор.

Какво включват в процеса на подбор известни компании от софтуерния бранш?

ИТ пазара на труда е изключително динамичен, още повече за най-нишовите и търсени технологии в него, каквато е Java. Компаниите са наясно с тази динамика и оценяват важността на  бързата обратна връзка и улеснения процес по подбор с цел да не загубят ценни кадри. Затова стремежът при голяма част от тях е кандидатът да премине успешно през целия подбор буквално за броени дни.

За да достигнат до най-добрите специалист и да ги привлекат към екипите си, все повече компании започнаха да съкращават стъпките в процеса си по подбор и не малка част от тях ги свеждат до (1) HR интервю, за да се проверят нагласите и мотивацията на кандидата, както и дали би паснал на екипа и на културните ценностите на компанията; и (2) Техническо интервю, което понякога освен въпроси, съдържа и кратко задание или тест.

Нашата препоръка е в подбора за Java разработчик да не се добавят излишни допълнителни стъпки, най-вече поради резервите на кандидатите към интервюта с многобройни етапи и голямата инвестиция на време, която те биха изисквали.

Към момента закона на пазара на труда е „най-бързият печели“. Затова плюсът при работа с HR посредник е, че кандидатите пристигат в съответната компания със значително количество вече събрана информация, с настроени конкретни очаквания, които отговарят на възможностите на компанията, евентуално с референции, а понякога дори преминали освен личностна, и техническа валидация.

Какви умения търсят фирмите?

Освен определен брой години работа с технологията, компаниите все по-често търсят опит ориентиран в Spring, Microservices, Messaging brokers, архитектурни познания и познания с бази данни (както релационни, така и нерелационни).

Забелязваме също, че дори и да липсва опит с някои от технологиите, с които ще работи потенциално новопостъпилият, компаниите поставят като приоритет желанието на човека да се учи, да експериментира, да бъде отворен към навлизане в нови направления. Особено в технологичния свят, където новости ни посрещат всеки ден, това е ключово определящо изискване.

Не на последно място са и личностните качества. За организациите е важно кандидатът да е добро попълнение за самата компания и разбиранията ѝ за развитие, да бъде комуникативен, приветлив, да работи добре в екип.

Как се определя заплащането за дадения кандидат?

Възнагражденията винаги са били и продължават да бъдат правопропорционални, от една страна на опита на кандидата, но най-вече и на познанията, които той демонстрира по време на процеса по селекция. От друга страна, често се прави и съпоставка спрямо очакванията на кандидата и възнагражденията на бъдещия му екип, за да има справедливост в заплащането.

При всички случаи, както в световен мащаб, така и в България, наблюдаваме най-горещия технологичен пазар от dot-com ерата насам, който се оформя като движен от талантите. Гъвкавостта на компаниите, добрите нива на възнаграждение и бързите решения са ключови очаквания на хората от tech общността и бизнесът в България все по-често реагира подобаващо.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt