24 март, 2023

Има три ключови тенденции, които технологичните лидери не могат да си позволят да пропуснат. Важно е как те прилагат тези тенденции в своите организации.

Средите за разработчици ще се преместят в облака. Локалните среди за разработка вече са до голяма степен единствената част от жизнения цикъл на разработката на софтуер, която се извършва локално на компютъра на разработчика. Автоматизираните компилации, сценичните среди и работещите производствени приложения се преместиха от локални компютри към облака.

Разработката ще стане по-научна. Екипът на Google DORA (DevOps Research and Assessment) проведе проучване, което установи, че компаниите с елитни инженерни организации са два пъти по-склонни да постигнат своите организационни цели и да постигнат 50% по-висок темп на растеж за три години.

За предоставяне на нова функционалност бързо и надеждно, без разработчиците да прегарят, екипите за разработка на софтуер трябва да гарантират, че техните процеси и инструменти са най-доброто си състояние.

Дистанционната работа ще бъде остане като тенденция. Докладът на GitHub за 2021 г. установи, че докато 41% от респондентите са били съвместно разположени в офис преди пандемията, само 10,7% очакват да останат в офиса след пандемията. Това представлява 74% намаление в процента на работа в офис.

Докладът също така установи, че разработчиците очакват 41% увеличение на процента на хибридна работа, при която някои служители работят напълно дистанционно, а други идват в офиса. Очаква се компаниите, работещи изцяло от разстояние, да се увеличат с 46% в сравнение с преди пандемията.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Special Projects Editor