20 март, 2023

Петя Ненчева е Head of Agile Practice във Форт с 12 годишен опит в управлението на проекти. Днес, вече повече от година, Петя успешно ръководи високоефективен глобален екип от мениджъри на проекти по Scrum методологията.

Петя Ненчева е човек на цифрите, точността, целите и принципите, който е любител на математиката и е много общителна. Именно интересите й прoправят път към ИТ сферата. Петя е натрупала повече от 12 години опит в управлението на проекти, като е работела върху разработването на нови продукти и услуги и също така непрекъснатото подобряване на съществуващи процеси и практики. Вече повече от година успешно ръководи високоефективен глобален екип от Скръм Мастери. Петя споделя с нас, че е работила основно в международни компании и се е сблъсквала с множество културни различия. Допълва, че според нея жена на управленска позиция не е често срещано явление. Петя смята, че в България представителите на женския пол имат свободата да избират с какво да се занимават и как да го развиват, особено в ИТ сектора. За нея водещи при успеха в комуникацията са личният подход, добрата подготовка, ясният и положителен изказ и много увереност, както и асертивност. Петя отговаря за Скръм Мастерите във Форт. За да се грижи за всеки един член от своя екип, тя залага основно на редовни срещи, качествени планове за личностно развитие, възможност за обучение и поставяне на ясни цели, свързани с работата на всичките си колеги. Петя смята, че добрият лидер може да създава стратегии за изпълнение на целите на една компания. Той трябва да може да обясни ясно тази стратегия на колегите си и да създаде условия за успешното й изпълнение. Петя допълва, че един лидер е толкова успешен, колкото е неговият екип. А за да бъде силен един екип, той трябва да се състои от мотивирани и трудолюбиви хора. Тя смята, че няма конкретна рецепта за това, но от личен опит знае, че резултати се постигат, когато на всеки се дава възможност за изява, дава му се подкрепа да се учи и развива, и най-вече се връща навременна, честна и конструктивна обратна връзка.

Споделете нещо специфично за Вас, което не можем да научим от LinkedIn?

Аз съм човек на цифрите, точността, целите и принципите. Винаги съм обичала математиката и логиката, която тя придава на всичко – затова първо учих финанси. Другата ми страст е общуването и работата с хора, както и възможността да постигам цели- не сама, а в екип. По тази причина, другата част от развитието ми през годините беше насочена към мениджмънта и управлението на хора.

Срещали ли сте някакви предизвикателства в своя кариерен път във връзка с това, че сте жена?

Да, работила съм основно в международни компании и съм се сблъсквала с културни различия. Жена на управленска позиция не е често срещано явление във всички държави.

Наясно ли сте колко жени работят на вашата позиция?

Честно казано, не, не съм наясно.

Никога не се е случвало да се замисля колко жени работят на определена позиция. По-скоро за мен са важни качествата, които притежава човекът, заемащ дадена позиция, а не неговият пол.

Смятате ли, че проблемът с неравенството между половете е все още актуален в България и по света?

Смятам, че в България жените имат свобода в посока избор на дейност и развитие, особено, ако говорим за ИТ сектора. Това е бранш, в който качествата и уменията са основна величина при подбора на специалисти, а не полът им. Горда съм от броя на жените на ръководни позиции във водещи ИТ компании на пазара, не само в България, но и на глобално ниво.

Мисля, че в световен мащаб все още има много държави, в които жените и мъжете не получават равен старт, а дори и да го получат, възнаграждението при жените е по-ниско.

Каква политика следва компанията Ви по отношение за насърчаване на разнообразието?

Във Форт, на глобално ниво оперира Global Diversity & Inclusion committee. Тази организация, в която членуват служители от целия свят, създава и развива множество инициативи в посока равенство, образованост и подкрепа, както и дълбоко разбиране, приемственост и толерантност- не само по отношение на жените, а към всички хора, без значение, че са различни един от друг.

Как ви приемат мъжете колеги в компанията? Имат ли различно отношение към Вас?

Страхотно! Честно казано, не съм видяла нищо друго освен уважение и открити отношения. Мисля, че мъжете в нашата компания са изключителни професионалисти. От моя страна се надявам да ме приемат заради качествата и работата ми.

“За мен са важни качествата, които притежава човек на дадена позиция, а не полът му.”

Помага ли женската визия и чар за това да бъдете успешна в професионално отношение? (пример: улеснява ли комуникацията?)

Това е интересен въпрос. Бих била голям лаик, ако кажа, че чарът не помага, но за мен водещи при успеха в комуникацията са личният подход, добрата подготовка, ясният и положителен изказ и много, много увереност и асертивност!

Как съчетавате личния с професионалния живот? Имате ли някакво правило, което спазвате?

Съчетавам го с много планиране, препланиране и адаптиране! Мога да кажа, че постоянно търся баланса между работата и личния ми живот – старая се да имам поглед поне 2 седмици напред (малко като спринтовете в скръм) и да си разпределя времето така, че да имам „защитените“ ми часове със семейството и възможност да имам време за себе си, което ми гарантира, че ще съм ефективна и продуктивна вработата си.

Кои източници следите и можете да препоръчате на нашата аудитория? (подкасти, страници, инфлуенсъри, влогъри, т.н).

  • Harvard Business Review е моят източник относно бизнес новини, актуални практики в мениджмънта, обективната гледна точка към икономическата и пазарната обстановка в света – моя source of truth.
  • AgileIT – интересни новини от ИТ сектора.
  • The YouTube channel of Mike Cohn – Agile & Scrum гуру.

Какво означава да си ръководител на Agile управление на процеси в разработката на софтуер (Agile Practice) и в частност Scrum методологията – каква е ежедневната работа на човека в тази роля?

В основата на тази роля е People Management (управление на хора), което за мен означава да развиваш хора и да създаваш за тях условия на работа, в които те да са ефективни, мотивирани и успешни! Аз отговарям за Скръм Мастерите във Форт, като моят екип е глобален – основната част са в София, но останалите са разпръснати – Лондон (Англия), Остин (Тексас, САЩ), Кейп Таун (ЮАР) и Лвив (Украйна). За да се грижа за всеки един член от моя екип, аз залагам основно на редовни срещи, качествени планове за личностно развитие, възможност за обучение и ясни цели, свързани с работата им. Освен индивидуалната работа с всеки един, аз работя и с мениджмънт екипа в София, за да изградим нужните политики и процеси за успеха на всички скръм екипи в нашата локация. Работя и по инициативи за подобрение на процеси и различни практики в Technology частта на Fourth. Ако трябва да опиша с една дума моята ежедневна работа, тя ще е „комуникация“.

Прочетете още вдъхновяващи истории за жените от тех индустрията в българското издание на WR Tech тук.

Какви съвети можете да дадете за ефективни Scrum срещи?

За Scrum срещите, както и за всяка една среща, е важно да има добра подготовка, яснота относно целите на срещата и очакванията спрямо всеки участник в нея. Едно от основните правила за Scrum церемониите е да бъдат с точно определена продължителност (time-boxing). Въпреки важността на това срещите да са фокусирани, моят съвет би бил да не се съсредоточаваме прекалено в сляпото следване на продължителността на срещата, а да обръщаме внимание на полезността на дискусията и решенията, които произлизат от нея. Ясните решения, с конкретни следващи действия/стъпки, са това, което прави една среща ефективна.

Защо пандемията от COVID-19 доказа нуждата от внедряване на гъвкави процеси – променящата се ситуация изискваше ли адаптивност, как се отговаря на нуждите на клиента в подобни предизвикателни времена, може ли липсата на възможност за планиране да е катализатор за въвеждане/внедряване на Agile?

Да, безспорно да си гъвкав и адаптивен по време на промяна, особено толкова драстична като това клиентите ти да спрат и после да стартират бизнеса си отново и то няколко пъти за една година. Това е една от причините да сме лидери на пазара и да продължаваме да растем. Във Форт преживяхме промените заедно с клиентите си, като заложихме на партньорските отношения – взаимно намерихме индивидуално решение за всеки клиент. И да, в несигурни времена, в които не можеш да планираш, Agile процесите ти дават възможност да си адаптивен спрямо обстановката, защото имаш работещи процеси, в които само сменяш приоритетите и можеш успешно да постигаш резултати – това е магията на agile практиките.

Какво отличава ефективния лидер и какви са практиките, които помагат на екипа да се усеща като едно цяло – дори в условията, в които се работи remote?

Ефективният лидер може да прави стратегия за изпълнение на визията и целите на компанията. Ефективният лидер трябва да може да комуникира ясно тази стратегия с екипа си и да им създаде условия за успешното й изпълнение. Един лидер е толкова успешен, колкото е неговият екип. В условията на remote работа е важно да отделиш време за неформална комуникация, за да може да се минимизира липсата на социалните контакти в офисна обстановка. Като пример, нашият екип има Team Coffee два пъти седмично, когато в online видео разговор заедно пием кафето си сутрин и обсъждаме всякакви теми. Това ни помага много да запазим духа в екипа и да продължим да сме едно цяло.

“За да се грижа за всеки един член от моя екип, аз залагам основно на редовни срещи, качествени планове за личностно развитие, възможност за обучение и ясни цели, свързани с работата им.” 

Какво е важно за създаването на силен екип – как професионалното израстване на членовете на екипа и стимулирането им да се развиват допринася за подобряването на продукта?

За да имаш силен екип, в него трябва да има мотивирани и ангажирани хора. Няма рецепта за това, но от моя опит и практика то се постига с лично отношение към всеки един в екипа, давайки на всеки възможност за изява, подкрепяйки го да се учи и развива и най-вече давайки му навременна, честна и конструктивна обратна връзка.

Как и къде трябва да се поставят границите между работния ден и живота след това, когато всичко се случва на едно място? Можете ли да дадете за пример няколко добри практики и съвети?

Да, много е важно да поставиш граници и по-конктретно да си създадеш правилни навици. Наскоро правихме с един колега вътрешно обучение на тема Time Management & Working From Home. Ето и някои от съветите, които обсъдихме с колегите:

  • Създайте си работно място вкъщи – с удобно оборудване;
  • Следвайте дневен режим – ставайте по едно също време, работете в точно определени часове, започнете деня с някаква активност и намирайте време за редовни почивки;
  • Комуникирайте чрез различни канали и търсете най- ефективния метод за вас;
  • Използвайте техники за приоритизация, за да управлявате времето си – Eisenhower Matrix, Eating the Frog Technique, etc.
  • Управлявайте нещата, които ви разсейват – социални медии, и т.н.
  • Отделяйте време за себе си – спортувайте или релаксирайте, дори и вкъщи.

Любима дреха?

Връхната дреха: кожено яке, дънково яке, шлифер,

вълнено палто, яке за сноуборд.

Високи или ниски обувки?

Според случая, но при възможност- високи.

Кое е задължителното нещо, без което не излизате в чантата си?

Телефон. В него имам всичко, което ми е нужно.

Любим цвят червило?

Червено.

Кое типично женско качество/ задължение Ви е чуждо?

Нищо човешко не ми е чуждо. Женска черта, която оп- ределено липсва при мен, е нуждата от време, за да се приготвям – сутрин съм като войник и съм първа на вратата.

Коя кауза бихте подкрепили/ Подкрепяте в момента?

Жени и деца в неравностойно полежение.

Ако желаете да прочетете още мотивиращи истории за успехи и кариерно израстване, присъединете се към общността на DevStyleR от #Тech професионалисти, иноватори и ентусиасти тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,