6 октомври, 2022

Профил на компанията:

Bulbera is an EU awarded software development company that brings product ideas to life and empowers you to accelerate your business. We build end-to-end solutions and enrich your core team with know-how and expertise. It’s fast, transparent and with no fixed cost on an annual basis.

София, България Главен Офис
20 Брой служители в БГ

Технологии:

CORE LANGUAGES

Java/J2EE, JavaScript, PHP

MODERN WEB

React, Angular, Node.js, HTML5/CSS3/Bootstrap

EMERGING TECHNOLOGIES

Google Cloud, AWS

CORE LANGUAGES

Java/J2EE, JavaScript, PHP

MODERN WEB

React, Angular, Node.js, HTML5/CSS3/Bootstrap

EMERGING TECHNOLOGIES

Google Cloud, AWS

Работни часове и отпуска
Фиксирани часове
Гъвкави Часове
Годишна отпуска 20 дни
Начин на работа
Офис
Работа от вкъщи
Хибриден
Бенефити
Допълнителна отпуска
Програма за бонус при препоръка
Ваучери за храна и гориво
Насърчаване на активен начин на живот (карти за спорт, свежи плодове в офиса и т.н.)
Допълнително здравно осигуряване
Годишен медицински преглед
Редовни тиймбилдинги
Програма с опции/акции на компанията
Програма за развитие на личностни умения
Програма за развитие на професионални умения

Свържете се с Bulbera:

Тагове: