27 септември, 2022

Д-р Божидар Недев е ръководител на магистърската програма “Финанси и инвестиции” към Стопански факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски. Един от предметите, към който е акцентирано обучението, е свързан с финансовите технологии и електронното банкиране, а д-р Недев споделя, че именно тази магистърска програма бележи най-висок интерес сред останалите в Стопански факултет. Той ни разказва повече за създаването на “Финанси и инвестиции”, за финтех образованието и за света на дигиталните финанси.

Бихте ли се представили с няколко думи – да разкажете за себе си и професионалния си път?

Завършил съм 91-ва НЕГ в София и перспективата пред мен беше да продължа образованието си в Германия, но в крайна сметка реших да остана в България и избрах Стопанския факултет на СУ поради сътрудничеството с водещи немски университети и немските гост-професори. Магистърската си степен също получих от Стопанския факултет – „Финанси и банково дело“. Същото важи и за докторската степен по „Политическа икономия“. Междувременно станах асистент към катедра „Финанси и счетоводство“, а впоследствие и главен асистент. Към момента съм ръководител на магистърската програма „Финанси и инвестиции“, както и на „Финанси и банково дело“, академичен отговорник съм на специалността „Стопанско управление с немски език“, технически секретар съм към Кариерния център на факултета, а от март тази година съм заместник-председател на Сдружението на завършилите Стопанския факултет на СУ (т. нар. Алумни клуб).

Д-р Недев, от миналата година в Стопански факултет към СУ съществува магистърска програма “Финанси и инвестиции”. Какво доведе до нея? Бихте ли споделили кратка предистория?

Идеята се зароди, докато с доц. д-р Марселен Йовоган, ръководител на катедра „Финанси и счетоводство“, дебатирахме относно бъдещето на МП „Финанси и банково дело“. Установихме, че идеите за усъвършенстване са твърде много, за да могат да се поберат в една магистърска програма от 3 семестъра. Затова доц. Йовоган предложи да създадем нова програма към катедрата и да предложим две възможности за специализация. Така се „роди“ магистърската програма „Финанси и инвестиции“.

Бихте ли разказали какво обучение включва програмата?

Всъщност от зимния семестър на учебната 2021-2022 г. (т.е. от месец октомври тази година) магистърската програма вече носи наименованието „Финанси, инвестиции и финтех“ вследствие на нанесените промени в учебния план спрямо пилотния вариант. Програмата стартира с уводни курсове по управление на инвестициите, финтех и е-банкиране, приложен макроикономически анализ и прогнозиране, както и финансов анализ на фирмата. Акценти в програмата са търговия с валути и финансови инструменти, дигитални бизнес модели и процеси, изцяло новият курс по криптовалути и блокчейн, с който засилваме специализацията в сферата на финтеха, както и алтернативни инвестиции и дериватни инструменти. Студентите ще слушат и курс по управление на риска и по оценяване на компании. Освен това избираемите дисциплини, които се предлагат, дават възможност за изучаване на курсове по анализ на големи данни – тематика, която също е важен елемент от финтех сектора, както и счетоводни и банкови дисциплини. Важно е да се подчертае, че в рамките на учебния процес са интегрирани множество реални казуси и гост-лекции на експерти от практиката. Нашата цел е да предложим качествено обучение в рамките вече на 3 семестъра, което да комбинира теорията и практиката.

По какъв начин си сътрудничите с БФА и как продължава съвместната ви работа? Доколкото знам, “Финанси и инвестиции” е създадена с тяхна помощ?

Точно така! Изключително благодарни сме на цялостната подкрепа, която БФА ни оказа и продължава да ни оказва. Без тяхната отдаденост магистърската програма нямаше да предлага толкова много възможности. Бих искал да изразя специални благодарности към г-н Георги Пенев, директор в БФА. Със съдействието на асоциацията, а и с усилията на ас. д-р Деян Радев от Стопанския факултет беше създаден курсът по финтех и е-банкиране, който привлече огромен интерес от страна на студентите. В рамките на курса се включиха над 10 от членовете на БФА чрез изнасяне на гост-лекции и споделяне на експертен опит. Ще изброя някои от участниците – например г-н Джакомо Волпи, ръководител на отдел Банкиране на дребно в УниКредит Булбанк, г-жа Гергана Стоичкова от Еleven, г-н Коста Кънчев и г-н Георги Манолов от Nexo, г-н Ивайло Иванов от iuvo group, г-н Иво Василев от Reloyalty, г-н Константин Джелебов от phyre, г-жа Яна Проданова от Paynetics, г-н Лоик льо Пишу от Klear, г-н Мартин Богданов от Paysera, г-н Иван Хаджов от Мastercard, г-н Стефан Станков от Mypos. Именно големият интерес към курса и лекторите ни стимулира да повишим хорариума по дисциплината финтех и е-банкиране. Освен това курсът по финтех и е-банкиране завърши и с хакатон. Няма как да не се спомене, че благодарение на съдействието на БФА бяха учредени две стипендиантски програми на обща стойност 9450 лева в полза на студентите на магистърската програма. Бих искал да изкажа специална благодарност на спонсорите – компания Management Financial Group и iuvo group, които освен с финансова помощ подкрепят нашите студенти и с предлагане на възможности за стаж,
както и споделено научно ръководство на магистърските тези, така че дипломантите ни да разработят своята дипломна работа въз основа на реални бизнес казуси. Съвместната ни работа с БФА продължава все така ползотворно и динамично, като за следващата учебна година предстои да стартира и съвместният курс по криптовалути и блокчейн, Освен това Стопанският факултет на СУ вече е асоцииран член на Българската финтек асоциация, с което се надяваме да си сътрудничим в още инициативи.

В магистърската програма има предмет, който е концентриран изцяло върху финтех и електронно банкиране. Какво е обучението в частност в този предмет и как се съставя програмата му?

Обучението по дисциплината финтех и е-банкиране е под формата на 45 часа лекции с титуляр ас. д-р Деян Радев. Както вече стана дума и по-горе, обучението включва както теоретичен материал, така и множество гост-лекции от страна на финтех-индустрията в България, а и не само. Учебната програма беше създадена в сътрудничество с Българската финтех асоциация. Ас. д-р Деян Радев се постара да синтезира и предложи ма- териал, който да отговаря по стандарт на четенията в най-престижните висши учебни заведения в Европа и САЩ. Определено курсът по финтех и е-банкиране е уникален за българския пазар, а може би и за източноевропейския.

Забелязвате ли финтехът да провокира повече интерес сред младите студенти, отколкото традиционните финанси?

Определено сътрудничеството с БФА и специално курсът по финтех и е-банкиране предизвикаха сериозен интерес сред младите студенти. МП Финанси и инвестиции регистрира най-високия брой кандидат-студенти измежду всички магистърски програми в Стопанския факултет. Забелязва се устойчивата тенденция студентите да търсят специализация на магистърско ниво, която да предлага засилен практически поглед върху финансовата сфера в комбинация с теорията.

Цялото интервю с Божидар Недев е част от специалното издание на DevStyleR „Fintech:: Възходът“ и може да бъде прочетено на следния ЛИНК

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,