4 октомври, 2023

Equinix, Inc. обяви, че е била определена като лидер в „IDC MarketScape: глобална оценка на доставчиците на услуги за колокация на центрове за данни и взаимосвързаност“ за 2021 г. и за втора поредна година.
Второто оценяване на IDC MarketScape разглежда 9 отделни доставчика на колокационни услуги в глобален план и се основава на настоящите и бъдещите функционалности. Фокусът е върху представяне на задълбочен анализ на изискванията за дигитална инфраструктура.

То представлява ключов момент в развитието на сектора на центровете за данни и свързаността, тъй като отразява все по-стратегическата роля на дигиталната инфраструктура в бизнеса днес. Това е особено валидно в момента, когато компаниите търсят начини за справяне с последствията от пандемията от COVID-19. Според IDC MarketScape те ще ускорят своите стратегии за хибридна инфраструктура и ще се насочат към доставчиците на колокационни услуги като задължителни партньори за колокационна и облачна взаимосвързаност.

Като част от проучването и анализа на докладa, бяха оценени следните силни страни на Equinix:

  • Функционалности на платформата и иновации: докладът на IDC MarketScape посочва, че Platform Equinix предлага разнообразно портфолио – включващо услуги за центрове за данни, взаимосвързаност и дигитална инфраструктура, които отговарят както на настоящите, така и на възникващите изисквания на компаниите към дигиталната инфраструктура. Поддържана от водещите ИТ, облачни и мрежови партньори, Platform Equinix позволява на компаниите да внедрят гъвкава хибридна облачна архитектура и дигитална рамка.
  • Стойност на екосистемите: екосистемата на Equinix вече включва близо 10 000 клиента, в това число 1 800 мрежи и 2 950 облачни и ИТ компании. За да отговори на изискванията за дигитална инфраструктура, партньорската програма на Equinix е фокусирана върху „Силата на тримата“, която обединява партньор и доставчик, за да могат клиентите да скалират на Platform Equinix и да имат взаимосвързаност с техните партньори, вериги на доставките и екосистеми.
  • Устойчивост: докладът отличава Equinix като лидер в прилагането на устойчиви източници на енергия и иновации. През 2020 г. над 90% (5,840 гигаватчаса) от консумираното от Equinix електричество са дошли от устойчиви възобновяеми източници.

Според доклада компаниите трябва да имат предвид Equinix, когато търсят услуги за стабилна дигитална инфраструктура, за да модернизират хибридните функционалности, да скалират дигиталните партньорства, да изградят нов опит и да разширят възможностите за анализ в рамките на защитена дигитална среда.

Equinix си създаде репутация за осигуряване на подобрени работа и свързаност с най-всеобхватното и гладко работещо глобално портфолио от услуги за дигитална инфраструктура и взаимосвързаност. Platform Equinix осигурява на клиентите стабилна и динамична пътна карта с устойчива инвестиция и разширяване,” казва Кортни Мънроу, вицепрезидент „Проучвания“, Глобални телекомуникационни проучвания, IDC.

Радваме се, че отново сме посочени като лидер в IDC MarketScape. Както видяхме през изминалата година, ролята на дигиталната инфраструктура става все по-критична и компаниите възприемат подход с фокус върху дигитализацията, който обхваща архитектурата за дистрибутирано ядро, взаимодействащо с бизнес екосистемите и стигащо до дигиталната (Edge) среда, за да бъде по-близо до потребителите,“ сподели Джо Хардинг, вицепрезидент „Продуктов маркетинг“ на Equinix.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author