20 март, 2023

Христо Георгиев е съосновател и главен съизпълнителен директор на Резолют Софтуер, притежаващ над 15 години опит в ИТ индустрията. Работата му е призната с редица международни бизнес награди от AON Hewitt, Forbes и още. Той има доказан успех в изграждането на компании, като е с важна роля в разрастването на екипа на Telerik до 700 служители.

Как оценявате заплатите в ИТ сектора в сравнение с други индустрии в България?

Факт е, че средните заплати в софтуерния бранш са едни от най-високите в страната. Статистиките за 2020 показаха, че нивото на заплащане е 3 пъти по-високо от средното за страната, като към момента няма изгледи това да се промени, имайки предвид кризата, която настъпи в голяма част от секторите, вследствие на пандемията. С нарастване на нуждите за дигитализация в световен мащаб и имайки предвид таланта на софтуерни специалисти у нас, прогнозите са 23 000 нови позиции да бъдат открити в IT индустрията в следващите 5 години. Това неминуемо ще се отрази и на тенденциите в заплащането.

Нараснал ли е стандартът в заплащането в последните 5 години?

Софтуерният бранш остава най-бързо растящият, като през 2020 новооткритите позиции са 3,517, което се равнява на 10% ръст спрямо 2019. Вярваме, че тенденцията ще се запази и през 2021. Проучване от миналата година сочи, че приходите от IT индустрията също са с доказан рекорден ръст за последните 5 години. Гладът за квалифицирани и опитни таланти в сектора, както и разнообразието на технологии, с които се очаква те да
боравят, са определящият фактор за тенденцията в нарастването на заплащането за труда им.

На какво отдавате факта, че ИТ секторът става все по-популярен и привлича много млади хора? Фактор ли са заплатите или силно влияние има и възможността за кариерно развитие?

Повишеният интерес на милениали и поколение Z към граденето на кариера в IT индустрията се дължи на това, че в технологичните фирми служителите имат възможност да участват в иновативни проекти, в които идеите са добре дошли и успешно се реализират с видими и измерими резултати. Това създава дълбоко усеща-
не на удовлетвореност в екипите. Голям мотиватор се счита и гъвкавостта по отношение на дистанционна и почасова работа, работа по проекти на свободна практика, както и много други детайли, които могат да се договарят с работодателите, за да бъдат и двете страни печеливши от взаимоотношения си. Индустрията е бързо-развиваща се, като открива много възможности за израстване, заемането на по-високи роли, както и изучаването на нови технологии, които се появяват постоянно. За талантливи кадри, с желание за непрестанно учене, тази индустрия определено обещава бързо кариерно израстване. Не на последно място се нарежда и конкурентното заплащане спрямо другите индустрии, което трябва да вземем предвид, но не е единственият определящ фактор.

Смятате ли, че бенефитите са прекалено завишени, така че да служат като основен инструмент за привличане на кадри?

Не смятаме, че допълнителните придобивки в ИТ индустрията са прекалено завишени. Това може да се твърди ако сравняваме с други области. Факт е, че в много сектори социалните придобивки са ниски или дори несъ-ществуващи. Надяваме се това да се променя в позитивен аспект. Търсим постоянна обратна връзка от екипите си, за да сме сигурни, че са чути и че можем да отговорим на нуждите им по най-добрия начин. Нормално е, когато работодателите имат високи очаквания към служителите си, обратното също да е валидно.

Цялото интервю с Христо Георгиев е налично в специалното издание на DevStyleR „Заплатите в софтуерния бранш 2021“, което можете да прочетете ТУК

Каква е максималната заплата за един ИТ специалист? Кои позиции са най-добре платени?

Заплащането зависи изцяло от това дали позицията е техническа или не, дали се изисква предходен опит и дали е ръководна и стратегическа. Сумите варират спрямо възможностите и големината на компанията работодател. Като сравнение на нивата на заплащане, най-високо платените на пазара на труда в момента са позициите за софтуерен архитект, технически ръководител и старши програмист.

Ще растат ли още заплатите в софтуерния бранш?

През последните години капиталът в софтуерния бранш нарасна в пъти, което директно повлия и нуждата от повече квалифицирани кадри. Недостигът на такива на пазара рефлектира и в постоянно покачване на заплатите. Вероятността в някакъв момент да се достигне до таван съществува, но едва ли някой може да предвиди дали това ще стане в близко бъдеще, тъй като динамиката в IT индустрията е по-голяма от всякога.

Има ли разлика в заплатите на специалистите в София и другите градове у нас? На какво се дължи?

Според последни проучвания на пазара на труда, разлика в заплащането в София, сравнено с другите градове има и тя се равнява на средно 30% в полза на служителите в София. Същите длъжности са средно с 25% по-високи в чужбина. Гео-локацията продължава да бъде сред основните причини за разликите в заплащането. Това се обяснява с логиката, че стандартът на града, в който живее служителя определя размера на разходите му и необходимите средства за покриване на финансовите му нужди. Служителите на Резолют Софтуер биват оценявани на база умения и компетенции свързани с позициите, за които са наети и от самото начало имат възможността да работят от всяка точка на света. За нас е важно да достигаме заложените цели и да има пълна прозрачност във възлагането и изпълнението на задачите. По този начин гео-локацията на всеки един от членовете на екипа остава без значение.

Има ли разлика в заплащането на мъжете и жените в сектора у нас и по принцип в световен мащаб?

Разликата в заплащането между мъжете и жените съществува, но ИТ индустрията е силно ориентирана към измерими резултати, с което мъжете и жените получават равен шанс в заемането на стартови до управленчески и стратегически позиции. През последните години се наблюдава ръст на заетостта от жени в технологични компании. Разликата в заплащането започва да се намалява с всяка година, но интересен факт е, че в 66% от случаите жените имат по-ниски очаквания за възнаграждението си при кандидатстване по същата позиция, спрямо мъжете.

Някои от най-големите технологични компании, като Intel, Apple, Facebook и Google се ангажираха публично да подобрят бъдещето на жените в ИТ сектора. Надяваме се и повече малки и средни бизнеси да се присъединят към тази кауза за равенство. В нашата компания заплащането се определя спрямо очакванията за позицията и когато има кадър, който е опитен, добре подготвен и готов да поеме отговорността да я заеме, полът не е определящ фактор.

Има ли промяна в заплащането и в допълнителните придобивки, вследствие на пандемията COVID-19?

Пандемията наложи ускоряване на дигитализацията на бизнесите, с което много фирми от IT индустрията бяха повлияни благоприятно. Разбира се, в зависимост от дейността и размера на бизнеса, все пак наблюдавахме, че колеги от сектора трябваше да преминат на съкратено работно време, да бъдат лишени от бонуси за определен период и дори да потърсят нови възможности за работа. При нас се наблюдава обратната тенденция. Ние не само, че не намалихме заплатите на служители си, но планираме въвеждането на бонусна система за допълнително възнаграждение и увеличихме състава си почти двойно през последната година.

Относно допълнителните придобивки, темата за здравето остава приоритетна и затова осигурихме екип от лекари, които да бъдат на разположение за COVID-19 консултации за проследяване на здравния статус на всеки служител. Важно екипът ни да се чувства спокоен и уединен, затова продължихме с екипните събития, които успяха дори онлайн да повдигнат духа на колегите.

Ще променят ли компаниите от бранша политиката си за формиране на възнаграждения вследствие на това, че се предвижда работата от вкъщи да продължи като тренд? Чували ли сте за интересни практики?

ИТ индустрията беше сред първите, които създадоха тренда за дистанционна работа и гъвкаво работно време още преди пандемията. И все пак вярваме, че компаниите трябва да бъдат по-внимателни с определяне на заплащането спрямо геолокацията, след COVID-19. Служителите споделят, че работата от вкъщи се отразява добре на продуктивността, но това не е с гарантиран дългосрочен ефект, имайки предвид изолацията и липсата на работна социална среда, която може да повлияе негативно на работната етика. При нас фокусирането върху уменията добавя много по-голяма стойност отколкото местоположението. Имаме служители, които от самото начало успешно реализират пълния си потенциал изцяло дистанционно, в различни градове в България, както и в международен мащаб. Ние вярваме, че цената на труда, а не на разходите за живот, е в основната при определянето на заплащането за позиции на пазара на таланти.

Какъв е новият тренд, който забелязвате? Какво да очакват заетите в индустрията? (например какви позиции, професии ще се търсят)

Освен редовните full stack senior developers, с развиването на бизнеса и увеличаването на обема на задачи, свързани с комуникация и административна работа, се увеличава търсенето на повече DevOps, Technical Team leads, IT Project Managers и IT Product Owners – кординационни и управленчески роли, които да подпомагат управлението на хора и проекти, както и общуването с клиенти.

Други интересни коментари и интервюта със специалисти от ИТ сектора са налични в специалното издание на DevStyleR „Заплатите в софтуерния бранш 2021“, което можете да прочетете ТУК

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author