Синиша Джукич е General Manager в Bosch.IO, и е част от компанията вече 20 години, заемайки различни инженерни и мениджърски позиции. Той е професионалист със значителен опит и работи с множество клиенти от цял свят, в областите на автоматизацията, AI, Industry 4.0 и др., използвайки сериозния си know-how в разработването на продукти, консултирането и изпълнението на проекти.

Как оценявате заплатите в ИТ сектора в сравнение с други индустрии в България?

Традиционно за последните 10-15 години, заплатите в ИТ сектора в България са едни от най-високите, като все още запазват възходящия си тренд.

Нараснал ли е стандартът в заплащането в последните 5 години?

Стандартът е нараснал и продължава растежа си, макар и с по-малки темпове. Наблюдаваме по-високи заплати при позиции с по-малко опит, но и достигане на известно плато при позиции, изискващи 10-15+ години опит.

На какво отдавате факта, че ИТ секторът става все по-популярен сред обществото и привлича много млади хора? Фактор ли са заплатите и стандартът, или силно влияние има и възможността за кариерно развитие?

Заплатите и възможността за по-висок стандарт на живот със сигурност са едни от най-важните фактори. Но възможността хората да се докоснат до модерните технологии, които променят живота около нас, както и да ги
създават, е също от значение. Интензитета на комуникационните технологии, както и разнообразната техника, която вплитаме в ежедневието, повлиява положително на желанието бъдещите специалисти да се ориентират именно към сферата на ИТ.

Смятате ли, че бенефитите в ИТ индустрията са прекалено завишени, така че да служат като основен инструмент за привличане на кадри?

Бенефитите, както и заплащането, имат своята роля в привличането на кадрите, но само до определено ниво – определено ниво на бенефити/заплащане, и определено на развитие на човека. Отвъд това ниво надделяват други мотивиращи фактори, като културата на компанията, естеството на продуктите или услугите, възможност за личностно и професионално развитие.

Каква е максималната заплата, която може да достигне от един ИТ специалист според вас? Кои позиции са най-добре платени?

ИТ сферата също е подвластна на принципите на пазарната икономика, има своите изкривявания при търсене и предлагане, и подлежи на различни технологични и икономически трендове. Трудно може да се определи горната граница за пазара в една или друга област, тъй като тя зависи от относителната важност на тази област за самата компания, както и от относителната добавена стойност на професията за самата компания. Tова са ключови вътрешнофирмени фактори, определящи бюджета за една или друга позиция.

Ще растат ли още заплатите в софтуерния бранш или ще достигнат таван?

Вярвам, че ще продължат да растат, но с относително по-ниски трендове спрямо предишните години.

Според вас вдигането на максимално осигурителния доход ще повлияе ли негативно върху ИТ сектора и заплащането?

Временно – да, но не и в дългосрочен аспект.

Има ли разлика в заплащането на специалистите между София и другите градове в България? На какво се дължи?

Засега има и смятам, че се дължи от една страна на по-ниски разходи за живот, а от друга, на по-малко присъствие (в сравнение със София) на големи ИТ фирми по другите градове и съответно по-ниски очаквания за компенсация от страна на работещите. Това позволява на фирми, особено в областта на ИТ услугите, да имат диференцирани компенсационни подходи. Но смятам, че с развитието на ИТ индустрията в България, в комбинация със засилващия се тренд на отдалечената работа, ще наблюдаваме поетапно изравняване на заплащането.

Има ли разлика в заплащането на мъжете и жените в сектора у нас и по принцип в световен мащаб?

В световен мащаб, за съжаление, все още има. В България, смея да твърдя, че този проблем е значително по-малък, а в доста компании и не съществува въобще.

Има ли промяна в заплащането и в допълнителните придобивки, вследствие на пандемията COVID-19?

Наблюдаваме не толкова съществена промяна в заплащането и размера на придобивките, колкото във фокуса върху wellbeing, физическото и психическото здраве на работещите, инвестиция в сигурна среда в офиса, както и здравословен работен амбиент у дома.

Ще променят ли компаниите от бранша политиката си за формиране на възнаграждения вследствие на това, че се предвижда работата от вкъщи да продължи като тренд? Как се променят? Чували ли сте за интересни практики по темата?

Не смятам, че ще има съществена промяна в този аспект.

Как се случват повишенията в условията на пандемия? Как се оценяват служителите? Променят ли се сроковете и сумите?

Не наблюдаваме сериозна промяна в сроковете и сумите, но практиките за оценяване, имайки предвид отдалечената работа, изискват известно адаптиране. Например, по-чести нарочни срещи, фокусиращи се върху развитието на хората, както и обратната връзка от мениджъра и тийма.

Какъв е новият тренд, който забелязвате? Какво да очакват заетите в индустрията? (например какви позиции ще се търсят)

Смятам, че през следващите години ще се засили интереса към профили, които не са толкова традиционни за българската ИТ индустрия, но носещи също така висока добавена стойност, като UX designer, data scientist, cloud consultant, както и различни бизнес ИТ профили.

Други интересни коментари и интервюта със специалисти от ИТ сектора са налични в специалното издание на DevStyleR „Заплатите в софтуерния бранш 2021“, което можете да прочетете ТУК

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
img alt
img alt