21 юли, 2024

От цифровата част на Механизма за свързване на Европа 2 ще бъдат инвестирани 2 млрд. евро в европейските инфраструктури за високоскоростна свързаност като се стимулира и внедряването на мобилни мрежи от пето поколение (5G). Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията г-жа Андреана Атанасова в рамките на видеоконференция с представители на общините.

Механизмът за свързване на Европа планира продължение на успешната инициатива за безплатен безжичен интернет на обществени места WiFi4EU, добави тя. По думите й ще се инвестира в местните двигатели на социално-икономическото развитие (публична администрация, училища, университети, библиотеки, болници и медицински центрове, учебни, изследователски и транспортни центрове, цифрови предприятия и др.), които са същинските създатели и доставчици на услуги от общ интерес.

Според заместник-министър Атанасова, целта на новата инициатива „5G общности“ е да има синергия между вече реализираните проекти по WiFi4EU, както и с националния План за възстановяване и устойчивост. „Разгръщането на цифрова инфраструктура на територията на България включва изграждане 5G свързаност по трансграничните коридори – магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция, подобряване на покритието в населените места, с фокус към периферни, слабо населени и селски райони. Предвижда се и насърчаване на потреблението чрез предоставяне на ваучери за абонамент“, каза още заместник-министърът.

Основната цел на онлайн конференцията бе да се запознаят представителите на местните власти с ползите от 5G технологиите, да се развенчаят митовете за вредните излъчвания, които те причиняват и да бъдат информирани за предстоящите възможности за получаване на европейско финансиране. В събитието се включиха над 70 представители на общините. Заместник-министър Атанасова припомни, че петото поколение технологии осигурява до 100 пъти по-висока скорост спрямо съществуващата в момента, над 99% надеждност на връзката, 100% покритие, 90% намаление на използваната електроенергия и значително по-дълъг живот на батериите на крайните устройства.

Технологията има разнообразни приложения: интелигентно управление на трафика, е-образование, е-здравеопазването, интелигентни градове, интелигентно фермерство, наблюдение на чистота на въздуха, автономни автомобили, управление на дома и спестяване на битовите ресурси и много други, подчерта заместник-министърът. „Петото технологично поколение ще направи здравеопазването още е по-достъпно, особено в малките населени места, тъй като на пациентите няма да се налага да пътуват за рецепта или рутинна консултация със специалист. Електронното образование ще бъде достъпно до всяко домакинство. Интелигентните ферми ще дадат възможност да се облекчи труда и да се ползват технологии както за по-добри добиви, така и за автоматизирано управление на селскостопанската техника“, посочи тя.

Андреана Атанасова заяви, че нормите за допустимите нива на електромагнитните излъчвания в България са над 45 пъти по-строги от стандартните в Европейския съюз. „Няма намерения за промяна на тези строги ограничения, така че животът и здравето на българските граждани да са максимално защитени“, заключи г-жа Атанасова.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author