29 март, 2023

Герман Гачевски е CEO на TSD Services и ни разкрива своите правила за добри работни практики, както и съвети за успешна кариера в ИТ сектора.

Какво е усещането да сте сред водещите в тази класация?

Определено усещането е приятно. Но също има и чувство на отговорност, защото това е нещо, което трябва да се поддържа и да не се отпуска фронта и гарда. Има елемент на оценяване, на притеснение, но и проспект на предвиждане на това, което предстои, защото това трябва да се защитава във времето.

Кои са задължителните качества, които един специалист във Вашата професия трябва да притежава?

Освен техническия аспект, определено социалните умения са доста важни. Това, което съм забелязал през годините е, че човек трябва да има динамичност. Трябва да се прилага неотседналост, защото ИТ и проспектите се променят постоянно. Това, което днес работи като формула, след година може да е съвсем различно. Пример за това е транзицията в преминаването от сървърни модели в cloud-а и тотално преправяне на начините, по които ИТ фирмите планират и бюджетират своите отдели. Нещата стават по-фокусирани и определено находчивостта и търпението са важни.

Имате ли златно правило, което прилагате в работата си?

Златното правило за управлението на бизнес е това, че няма такова. Ако човек идва с нагласата, че няма такова, може и да постигне повече. Вижте какво се случи с пандемията – никой не можеше да каже как даден бизнес трябва да реагира и положението бе you’re on your own. Но от гледна точка на day-to-day activities, важно е да се подхожда с прилагане на търпение, разбиране на другите и трябва да се мисли два пъти преди да се действа. Забелязал съм, че в ИТ средите правилният избор, верният отговор не идват веднага, а отнема известно време. Широки дискусии, обсъждания и приветстване на други идеи, доколкото е възможно.

Кои са най-добрите начини за справяне с предизвикателствата?

Това, че трябва да се подхожда с търпение. Под някаква форма много хора си мислят, че нещата просто идвам по подразбиране – даром. Но всеки трябва да знае, че в ежедневието всяка фирма се справя с много предизвикателства и определено препоръчвам по-широк размисъл, обсъждане, търпение – това са основните инструменти. Всеки един мениджър може да сподели грешките си, които много често са предизвикани от бързо и емоционално действие. Това не може да се избегне. Няма лидер, който да не е правил грешки. Но идеята е да можеш да ги коригираш.

Съвет към стартиращите във Вашата професия? Как се става успешен в ИТ сектора?

Това е най-ценният въпрос, на който дадена организация трябва да може да отговори. Аз нямам самочувствието, че мога да дам нещо, което да е най-правилната формула. В тези времена на пандемия може и да няма такава. Но също така е много важна и скромността. Трябва да се очакват грешките, които ще се случат. Без тях не може и именно от тях идва ученето. Често фирмите се гледат отвън и много малко хора знаят за перипетите, които се преминават отвътре. Такива ще има и пожелавам на всички да имат такива перипети, от които да бъдат горди. Българското ИТ се представя доста добре на световната сцена. По-малки сме по мащаб, но определено трябва да действаме повече и да даваме пове- че резултати, отколкото да приказваме. Имаме потенциал, въпреки че сме лимитирани като мащаб. Дълго време прогнозирам, че ще бъдем много успешни.

Какво си пожелавате в професионален план за 2021 г.?

Независимо от сферата, на всички пожелавам повече късмет. Него не можем да планираме, но трябва да го очакваме, да знаем как да се реагира на него и да можем да видим кога идва.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author