24 март, 2023

Профил на компанията:

Luxoft, DXC Technology Company, (NYSE: DXC), е компания за дигитални стратегии и софтуерно инженерство, предлагаща технологични бизнес решения за глобални клиенти. Luxoft използва технологии за осъществяване на бизнес трансформации за подобряване на бизнес резултатите на клиентите и за повишаване оперативната ефективност чрез своите стратегии, консултации и инженерни услуги. Luxoft съчетава уникална комбинация от инженерни постижения и задълбочен опит, специализиран в автомобилостроенето, финансовите услуги, туристическата индустрия, здравеопазването, науките за живота, медиите и телекомуникациите. Luxoft е добре известен с високото ниво на изпълнение на комплексни проекти, с водещата експертиза в дигиталния инженеринг, фокуса върху нуждите на клиента и гъвкавостта, креативността и забележителните възможности за решаване на бизнес проблеми.

Цуг, Швейцария Главен Офис
160 Брой служители в БГ

Технологии:

CORE LANGUAGES

Java, C, C++, C#

MODERN WEB

JavaScript

EMERGING TECHNOLOGIES

Big Data

CORE LANGUAGES

Java, C, C++, C#

MODERN WEB

JavaScript

EMERGING TECHNOLOGIES

Big Data

Работни часове и отпуска
Фиксирани часове
Гъвкави Часове
Годишна отпуска 25 дни
Начин на работа
Офис
Работа от вкъщи
Хибриден
Бенефити
Допълнителна отпуска
Програма за бонус при препоръка
Ваучери за храна и гориво
Насърчаване на активен начин на живот (карти за спорт, свежи плодове в офиса и т.н.)
Допълнително здравно осигуряване
Годишен медицински преглед
Редовни тиймбилдинги
Програма с опции/акции на компанията
Програма за развитие на личностни умения
Програма за развитие на професионални умения

Свържете се с Luxoft:

Тагове: