19 май, 2024

5 са посоките, в които се очаква 5G да промени автомобилния сектор и неговата дигитална инфраструктура. Прогнозата идва от анализ на Equinix. Той разкрива как ОЕМ производителите (производителите на оригинални части) на автомобили  и доставчиците на мобилни услуги адаптират своята дигитална инфраструктура и използват партньорските екосистеми, за да реализират пълния потенциал на 5G, като еволюцията в свързаното шофиране и нови услуги, основани на обработка на данните в реално време.

“Важно е да се отбележи, че тази нова генерация мрежи – 5G, е направена с цел машините да комуникират помежду си. Това означава пикови скорости от 20 гигабита, като гъстотата може да достигне до 1 милион устройства, които си общуват в рамките на 1 квадратен километър. Това ще генерира огромни потоци от данни, което ще изисква стабилни дигитални инфраструктури. Виждаме голяма активност от този тип в България, включително и в резултат на стабилната свързаност с много други страни, от Азербайджан до Албания и от Молдова  до Израел. Ние вярваме, че с тези инвестиции, които Equinix и други правят за дигитализацията в страната, хората и компаниите в България ще имат голям шанс да използват възможностите на 5G,” споделя Владислав Янков, търговски директор, Equinix България

За да ускорят навлизането на 5G, доставчиците на мобилни услуги и участниците в бъдещата екосистема по мобилност ще трансформират своята дигитална инфраструктура и ще си сътрудничат в споделени екосистеми

5G има потенциала да доведе до съществен прогрес не само в автоиндустрията, но и в цялостната мобилност на бъдещето. Очаква, че OEM производителите, основни производители на системи и части, ще се отдръпват все повече от централизираната ИТ архитектура в полза на динамичен подход, основан на сътрудничество, споделяне на данни и съдействие между колеги в сектора чрез консорциуми и нови партньорства.

Възможностите за управление на данните се доближават до дигиталната среда

5G ще доведе до голям ръст на данните в автоиндустрията. Очаква се, че за свързаните автомобили потокът на данни ще достигне 1 гигабайт за отделен автомобил на ден. Прогнозира се, че той ще нарасне с близо 30 пъти до 1 терабайт данни за автомобил месечно до 2025 г., тъй като ще има увеличение на функционалностите.

5G ще даде тласък на технологиите V2X (автомобил до всичко: Vehicle-to-Everything), с което ще създадат предпоставки за свързано шофиране и приложения за умни градове

До 2025 г. способностите на V2X за автомобили и инфраструктура ще са набрали скорост на пазара, като се очаква внедряванията да започнат още в края на 2020 г. С CAGR от 28%, очаква се, че размерът на пазара на V2X ще достигне обем от над 30 милиарда щатски долара до 2035 г.

5G ще отключи нови бизнес възможности, основани на данните, за ОЕМ производителите  – особено в сферата на забавленията и умните услуги

Докато преди автомобилните производители основно се бяха фокусирали върху инженерни подобрения, преходът към свързани, автономни, споделени и електрически (CASE) превозни средства – ускорен от разширението на 5G, води до преосмисляне на бизнес моделите и поставяне на все по-голям приоритет върху услугите, базирани на данни. McKinsey очаква, че до 2023 г. 46% от ръста в приходите в автомобилния сектор ще идва от дигитални услуги.

5G ще подобри автомобилното производство, като направи възможно широкомащабното използване на сложни индустриални IoT (IIoT) приложения

5G се очаква да промени автомобилното производство. Събирането на данни и анализа им чрез IoT устройства – в допълнение с по-бързите скорости на предаване на данните, ще даде възможност за повече проследимост по време на целия процес на производство. Свързаните сензори помагат на производителите да извличат смислени/значими данни от взаимодействието в реално време между машини, системи, активи и неща.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,