22 юли, 2024

Отдалеченият модел на работа навлезе сериозно през последните месеци и ето, че вече има пример за реализиране на комплексен проект за внедряване на банкова информационна система от дистанция. Той е осъществен от екипа на Сирма Бизнес Консултинг, част от българската софтуерна компания Сирма и включва дистанционно имплементиране на основни банкови системи във водеща банка в Карибския басейн.

Проектът е новаторски в световен мащаб и на практика е първата напълно отдалечена миграция на основна банкова система от такъв мащаб. По този начин той проправя пътя за други банки и технологични компании, доказвайки ефективността на подхода и възможностите на отдалеченото внедряване. В перспектива този нов модел на работа може в голяма степен да замени традиционното внедряване на място. В резултат банковият сектор би се оказал много по-подготвен за непредвидени ситуации и ще разполага с ефективен метод за развитие на своите информационни системи дори в усложнена обстановка, свързана с епидемии, климатични бедствия или конфликти. Не на последно място този дистанционен подход спестява транспортни разходи и намалява въглеродния отпечатък на подобни внедрявания.

Проектът включва модернизация на основната банкова система и други информационни системи на Банката на Бахамите. Това е една от водещите финансови институции в Карибския регион, която предлага услуги на осем отделни острова. Тя има дългогодишна история на иновации и по традиция е пионер сред местните финансови организации при внедряването на нови технологии и подходи. Нормално този тип обновяване на банкови системи се извършва на място при клиента и за предпочитане – през по-слабо натоварени периоди.

Проектът е планиран и изпълнението му тече от няколко месеца, когато глобалното разпространение на COVID-19 и свързаните с него ограничения за пътувания променят плановете за мигриране на критичните информационни системи на място. Това налага намиране на нов начин за осъществяване на модернизацията. Екипът има дългогодишен опит от банкови проекти, което му позволява да реагира бързо на новите условия, създавайки на практика нов модел за внедряване на банкови системи от дистанция. Така прокарва пътя към бъдещето на индустрията, свързан с реализацията на мащабни проекти от разстояние.

Пандемичната ситуация наложи да мислим извън традиционните стереотипи и да изследваме неконвенционални възможности. Проектът беше предизвикателен по отношение както на технологията, така и на ограниченията. Трябваше да направим цялостен технологичен ъпгрейд, миграция на данните и информационните системи, добавяйки нов набор от инструменти и обогатени функции. Всичко това трябваше да се извърши отдалечено, а не както беше планирано на място. Таймингът, взаимодействието и стиковането до най-малките детайли беше от ключово значение. И ние го реализирахме. Двата екипа приключиха това комплексно внедряване на Oracle FlexCube 12.4 в срок, спазвайки най-високите стандарти за качество на нашата работа,“ споделя Велко Тодоров, ръководител на проекта и управляващ директор на Сирма Бизнес Консултинг.

Повече за проекта, може да прочете тук.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,
Author