21 юли, 2024

Компанията RobCo S.W.A.T. се занимава с разработване, произвеждане и внедряване на телемеханични роботизирани системи за управление в автомобилостроенето и SCADA системи за управление в енергетиката и симулации на технологични процеси, а ето, че е в процес на работа по едно интересно решение – RobCo-SimPro – симулационна фабрика с геймплей модел. Повече за нея, разбираме от Теодор Георгиев, CEO и founder на RobCo.

Компанията е на пазара от години, като разработва системи за работа в реално време, с няколко основни предназначения:

  • Събират и обработват процесната информация, постъпваща от обектите;
  • Да контролират технологичния процес;
  • Да предоставят на операторите достоверна, актуална и пълна информация;
  • Да предоставят на операторите възможността за контрол и управление чрез визуализиране на процесите и диалог със системата;
  • Да формират команди за автоматизирано управление на процесите и др.

RobCo работи предимно по проекти на немското автомобилостроене, с производители като VW, Porsche, Lamborghini, Audi, BMW и други. Компанията е наследник на Института по кибернетика и Института по комплексна автоматизация – занимаващи се с цялата автоматизация и управление на около 2500 фабрики в България. Но освен разработваните от нея решения в областта на телемеханичните системи, RobCo изкара интересен симулатор, който може да бъде използван освен от автомобилните производители, то и от образованието, като помага в обучението на ученици и студенти. Но какво представлява?

Имаме симулационна фабрика – един общ свят, в който обектите са подредени по функционалност, като са обвързани технологично. Това представлява поточна линия, цех, фабрика – въпрос на преценка и нужда. Целта е да обучава децата, като интегрирахме и игрови елемент, тъй като по този начин е по-интригуващо. Всяка машина притежава възел за управление,” споделя Теодор Георгиев. “Проектът е многопластов и интересното е, че клиентите като Volkswagen, Skoda и др. ще могат да прегледат своята виртуална фабрика, която предстои да бъде изградена. Но освен демонстрацията на фабриката, симулаторът използва и техния стандарт на производство, което е много строго специфично”.

Наблюдението в симулатора може да бъде first и third person, като при селектирането на даден обект във фабриката, страничният свят може да се разглежда, тъй като се върти около обекта. Теодор споделя, че за създаването на симулатора е използван Unreal Engine, C, C++, Python, както и аналитична геометрия. В момента версията е Pre Alpha, но работа по нея предстои.

Искаме да видим какъв интерес можем да събудим. Автомобилните заводи в момента са в шокова ситуация поради пандемията, но пък симулатора може да се използва за образователни цели. По този начин искаме да вдигнем духа на училищата, като вече имаме няколко сключени договори. Например, хората в механотехникумите са специалисти, но са някак отхвърлени от всякакъв вид развойна дейност – напоследък никой не иска да учи в тези училища. Опитваме се общо да повдигнем нивото. Всъщност, във симулатора влагаме целия ни опит от другите проекти, по които работим. Мога да дам и пример с това, че сме подизпълнители на Siemens и реално, половината станции на софийското метро използват наше управление,” сподели Теодор Георгиев пред DevStyleR.

Презентацията на RobCo-SimPro можете да видите на следния линк.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Author