26 февруари, 2024

Компанията за телекомуникационна инфраструктура CETIN България обяви присъединяването си към шестото издание на програмата за професионално развитие и социална интеграция на хора в неравностойно положение Open Mind София. Това става с откриването на четири работни позиции за хора с физически затруднения, които в рамките на две години ще могат да се реализират като специалисти по планиране и експлоатация на мрежата, както и в отдел “Правни отношения и регулации”.

Всеки от участниците в програмата ще може да се възползва от специално адаптираната работна среда и ще получи възможност за повишаване на професионалната си квалификация и конкурентоспособност на трудовия пазар. Освен това, програмата предлага и развитие и прилагане на знанията и уменията в реална бизнес среда, както и адекватно за позицията възнаграждение. CETIN България ще осигури и психологическа подкрепа и персонален наставник от своите екипи.

Екипът на CETIN България твърдо вярва в приемането на различията, защото те провокират най-доброто в хората. Присъединяването ни към програмата Open Mind е естествена стъпка за нас, тъй като ценим високо амбицията и желанието за постижения на хората в неравностойно положение. Очакваме с нетърпение новите ни колеги”, каза Весела Такова, директор “Човешки ресурси”, CETIN България.

Срокът за заявяване на желание за участие в Open Mind е до 15 септември 2020 г., като се изисква регистрация и изпращане на автобиография и мотивационно писмо. От кандидатите се желае завършено средно или висше образование в зависимост от избраната област, компютърна грамотност, силна мотивация за учене и желание за работа в екип. Владеене на английски се счита за предимство, а след приключването на двугодишната програма, участниците ще получат подкрепа за професионалната си реализация в компанията или извън нея.

ЛИНК за регистрация.

Тагове: , , , , , , , , ,
Author