7 юни, 2023

Новата версия на директива от 2007 г. е създадена с амбициозната цел да либерализира един от най-старите и консервативни сектори на икономиката и същевременно да въведе множество изисквания за защита на потребителите. PSD2 ще промени начина, по който функционират банките и ще засегне всеки друг бизнес и на практика всяко едно лице, което използва онлайн банкиране.

Директивата въвежда нова регулаторна рамка в сегмента на разплащателните услуги, насочена основно към тяхното дигитализиране. Това включва три главни посоки на регулация – либерализиране на пазара на платежни услуги и улесняване достъпа на нови играчи в него, гарантиране сигурността и надеждността, както и спазване на стандартите на Общността за защита на личните данни. Целта е европейският пазар да стане по-конкурентен, в него да навлязат повече иновации, като при това интересите на потребителите бъдат максимално защитени.

Новата Директива за платежни услуги задължава банките да предоставят на трети страни (предимно технологични играчи) достъп до сметките на своите клиенти, разбира се – при съгласие от страна на последните. Това дава на финтех компаниите възможност да извършват транзакции от клиентските сметки, както и да достъпват огромни информационни масиви. Друго важно изискване е това за Strong Customer Authentication, което има за цел по-добра защита на потребителите на разплащателни услуги. То може да бъде въведено от страна банките с помощта на решения като Open Banking Suite на Sirma, което е изцяло съобразено с всички изисквания на директивата PSD2.

В момента се наблюдава все по-ясно сегментиране на бранша и разграничаване между финтех и техфин компаниите. Първите предоставят финансови услуги чрез модерни технологии, а вторите са големи технологични компании, включващи финансови услуги в продуктовия си микс. Първите основно залагат на транзакционен бизнес и в дадени моменти влизат в пряка конкуренция с банковите услуги, а за вторите изглежда по-важна информацията за клиента, която получават на база финансовата услуга и не се намесват в такава степен във взаимоотношенията клиент-банка.

Очаквам банките много по-лесно да приемат техфин фирми за партньори. Принципът на работа на външните ТРР доставчици също е по-близък до техфин модела, отколкото до финтех независимо, че в повечето случаи това не са големи технологични компании“, сподели още Мердихан Исмаилов от Sirma.

 

 

Тагове: , , , , , , , ,