16 юли, 2024

Институтът за научни изследвания в областта на големите данни и изкуствения интелект на Балканите и Източна Европа – GATE – обявява своята първа стажантска програма. Програмата е насочена към студенти в специалности информационни и комуникационни технологии, математика, статистика, софтуерно инженерство, компютърни науки и сродни специалности с интерес към научноизследователската дейност.

Стажантската програма ще бъде с продължителност 1-2 месеца, с възможност за продължаване на съвместната работа между института и студентите. По време на стажантската програма, студентите ще имат възможност да се запознаят и максимално да се доближат до реални изследователски проекти и да допринесат за тяхното развитие. Всеки студент ще има личен ментор, който да го напътства и да му помага в старта на неговата изследователска кариера. На студентите ще бъдат възлагани индивидуални работни задачи, чрез които те ще могат да развиват своите изследователски качества. След изпълнение на задачите участниците ще получават обратна връзка, както и препоръки за подобряване на работата. Студентите ще бъдат включвани в групови дейности и дискусии, за да могат да развиват и уменията си за работа в екип, които са от голяма важност в научноизследователската дейност.

Студентите, които имат интерес и искат да разберат повече за института и стажантската програма, могат да се включат във “Форум на кариерното развитие” на Факултета по математика и информатика към СУ “Св. Климент Охридски”, за да се запознаят с института и да зададат своите въпроси.

Тагове: , , , , , , , , ,