20 юни, 2024

Представяме ви ректора на Технически университет Габрово, проф. д-р инж. Илия Железаров. Поводът за нашата виртуална среща е стартиралата през изминалата година нова специалност в университета – Софтуерно и компютърно инженерство, а в момента успешно приключва учебната година за първите първокурсници на специалността. Но освен това, там се случва и нещо друго интересно – изграждането на Технологичен парк.

Професоре, разкажете ни повече за Софтуерно и компютърно инженерство.

Специалността стартира през миналата година. Както повечето университети, ние също не искаме да бягаме от създаването на хибридни учебни планове, в които се включват по няколко направления. Бих казал, че имаме дългогодишна традиция в обучението по компютърна техника и технологии и системи, но искахме да надградим със софтуерно инженерство и смятам, че това се получи много добре. Преди стартирането на специалността направихме широко мащабни проучвания с бизнеса както в региона, така и извън него. Допитахме се до това, какви са възможностите за реализация на студентите, завършващи Софтуерно и компютърно инженерство. Смятам, че това е едно добро начало за тази специалност, а и за много други, които ще съчетават в себе си обучението на студентите в различни направления. Тази година реализираме още една нова хибридна специалност – Комуникационни технологии и киберсигурност. В нея отново се съчетават информационни технологии, техника и математика. Именно хибридността е една от бъдещите тенденции в развитието на образованието.

Споменахте Комуникационни технологии и киберсигурност. Какъв е интересът към една такава област като киберсигурността?

Напоследък тя е изключително популярна. Навсякъде се говори за заплахите, които ни дебнат от всеки ъгъл. Смятам, че все повече ще трябва да обръщаме внимание на тази специалност. При сегашния модел на комуникация, опасностите се увеличават. Ако не бъде защитен огромният трафик на данни по всички канали, би могло да стане изключително неприятно. Аз лично не съм специалист в тази област, но с началото на новия мандат 2019-2023 г., университетът си постави като основна цел да наложи Комуникационни технологии и киберсигурност като една от най-важните специалности.
Междувременно проведохме семинар на високо ниво с водещи експерти от Израел, които са сред лидерите в тази област. Замислихме обмен на преподаватели, практики. В момента пандемията се намесва в плановете, но след приключването и при нормализиране на обстановката, със сигурност ще продължим да работим в тази насока.

С какво Техническият университет на Габрово привлича своите студенти?

Най-напред е традицията. Иновативният дух, с който живеем в Габрово. Надявам се, че всеки който идва в града има шанса да се срещне с него. Не случайно Габрово е една от люлките на светското образование, както и един от иновативните центрове на България в момента, в много различни отрасли. ИТ сектора, машиностроенето, инструменталното производство, мехатрониката. Определено можем да покажем на студентите много. Имаме и една от най-добрите материални бази, като изграждаме няколко центрове за компетентност, сред които Център за върхови постижения. Освен това, за 55-годишната история на университета имаме отличен опит в областта на инженерното образование във всичките му аспекти.

Какво се случва с проекта за Технологичен парк към Техническия университет на Габрово?

Това ще бъде един завършек на серията от реализирани проекти. Изграждаме много сериозна база, в която ще имаме възможност да съберем технологии, средства и хора, които са в много широк спектър – мехатроника, информатика, чисти технологии, ИКТ – всичко това ще е на едно място, което е в рамките на университета. Ще бъде една конструкция, подобна на Sofia Tech Park. Разликата е, че площта между отделните ни сгради е по-малко, но пък в кръга на шегата, ние имаме повече дървета и затова при нас е парк.

Има ли и очаква ли се колаборация с фирми от технологичния бранш? Същевременно и в каква насока?

Това е задължително. Едно от нещата, с които винаги сме се хвалили е, че при разработването на тези проекти и тяхното изпълнение, ние успяваме да привлечем най-много асоциирани партньори от бизнеса. Иновативни предприятия, представители на световни лидери в България, работодателски организации. Спектърът и подкрепата са много големи, а комуникацията е директна, защото голяма част от хората, които представляват тези организации, под една или друга форма влязоха в органите за управление на отделните центрове, които ще формират Технологичния парк. Друга част присъстват в студентското и университетското настоятелство и имат връзки със студентите. Следователно успяваме да реализираме и стажове, и практики. Всичко това е една отлична колаборация, в която ще организираме и Технологичния парк. В него ще се правят научни изследвания с техника на високо ниво както за стандарта на България, така и за този на Европа. Това, с което ние ще разполагаме е получено с безвъзмездна финансова помощ, по линия на различни програми, както и оперативната програма “Образование за интелигентен растеж”. Фирмите ще имат възможност да използват тази техника разбира се, спрямо правилата. По този начин ние ще бъдем полезни. Много фирми нямат финансовата възможност да работят с такава апаратура. Когато нямаме директни поръчки, ще извършваме изследвания, които целят да подобрят различни технологии и системи. Изключително важно е и това, че младите хора ще могат да докоснат нещо уникално.

Подобни проекти подпомагат бизнеса и науката в региона, както и в цялата страна.

Да. Това е много важно, защото съвременната техника дава възможност да привлечем млади хора. Ако трябва да сме честни, най-ценният ресурс в момента не е самата техника, а хората, които ще работят с нея. Това е предизвикателството пред нас – да намерим тези амбициозни и сърцати български момчета и момичета, които ще прегърнат идеята и ще имат възможност да работят в една съвременна дигитална среда.

Говорейки за дигитална трансформация, кои инженерни специалности и каква част от обучението по тях могат да бъдат провеждани дистанционно в онлайн форма? Могат ли да се заменят присъствените занятия и лабораторни упражнения?

Това е интересен въпрос и едно предизвикателство, но за да го отговорим, трябва да започнем с няколко уточнения. Дистанционното обучение е форма на обучение, която е маркирана в закона за висше образование от много време. В момента ние извършваме обученията също присъствено, по начина по който с вас провеждаме това интервю. Ние използваме една и съща платформа, виждаме се, говорим си, присъстваме на едно място. В инженерното образование обаче, не винаги това е достатъчно. Има симулации и симулационни модели, които се виждат отлично. Но за да бъде един инженер истински инженер, той трябва да докосне с ръка това, което прави. Практиките и лабораторните упражнения трябва да се провеждат точно в такава среда, каквато ще бъде Технологичния парк. В момента е наложително всичко да се провежда онлайн, но когато пандемията свърши, очакваме студентите да дойдат и да се докоснат до лабораторната обстановка – да видят как реално се случват нещата. Преди четири месеца не си представях дистанционно обучение в ТУ. Но COVID-19 ни накара да преосмислим много неща и ние за по-малко от 10 дни имахме дигитален двойник на университет. Това включва цялата структура – ръководство, факултети, катедри, академичен съвет, общо събрание, катедрени съвети – всичко бе направено в една среда.

Значи успешно сте се справили с преминаването към дистанционно обучение по време на извънредното положение?

Да. Но отново да отбележим, все пак – то не е дистанционно, а е обучение в среда. Вид присъствено обучение, в което всички се събират на едно дигитално място. Разговарят, комуникират, водят се лекции, правят се упражнения и изпити. Всичко това може да се записва и накрая правим електронни заверки на протоколите и присъствията. Към момента вече тече сесия и се изпитваме.

Каква е Вашата равносметка за ТУ Габрово и учебните заведения в страната. Беше ли подготвена образователната система за такъв сценарий и как успя да реагира?

Аз мисля, че никой не се е готвил за такова нещо и никой не си е представял такъв сценарий. Въпросът тук е кой успя да излезе по-бързо от първоначалния шок. За някои той беше минути и часове, за други беше дни, за трети – седмици и месеци. Смятам, че ние сме едни от малкото университети, които успяха да се организират много бързо. Може би това, че не сме толкова големи ни помогна. Но със сигурност в огромен плюс бе това, че имахме предварителна подготовка. Разполагахме с платформите за работа и много сериозен задел на дигитални учебни материали, с които работихме, също така. Смятам, че посрещнахме предизвикателството достойно.

А по какъв начин ТУ Габрово среща подкрепа от браншовите организации и в какво се изразява тази подкрепа?

Смятам, че имаме отлична комуникация с бизнеса. Особено в последните 8-10 години. Преди този период сякаш изкуствено някой се опита да направи разделение и да създаде отделни пътеки, дори пропасти. При нас такива не е имало. Нашите студенти са бъдещи техни служители и реализацията им е много добра. Има търсене на специалисти от ТУ Габрово и също така организираме практики и стажове. Ние винаги намираме възможности, с които нашите студенти да получат шанс за по-нататъшно развитие. Също така имаме и много сериозни докторски програми с бизнеса. Това се оказва една много подходяща форма за развитие на младите хора. Те достигат много сериозно ниво, решавайки конкретни проблеми за конкретни бизнеси.

Какви са бъдещите цели пред Техническия университет на Габрово?

Ние искаме да бъдем един от водещите иновативни университети в България. Не много голям, компактен, но в изключително тясно сътрудничество с бизнеса. Да развиваме технологиите в които сме се утвърдили и всеки да знае, че освен в София, има още една такава точка в България, на която има и технопарк, и нови технологии и интересни разработки. Габрово е едно интересно място.

Тагове: , , , , , , , , , , , ,
Author