22 февруари, 2024

Целта ни е до 2027-2030 г. над 90% от учебното съдържание да бъде електронно, безплатно и разработено от учителите, това споделя в интервю министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Според министър Вълчев, българските учители са направили революционен скок с прилагането на обучението в електронна среда. Какви са предизвикателствата пред министерството? Как ще бъдат обучавани учителите? Защо преподавателите ще бъдат винаги необходими? Вижте цялото интервю.

Министър Вълчев, Вие сте патрон на конкурса “Дигитални новатори в образованието”, организиран от БАИТ (Българска асоциация за информационни технологии). Защо тази инициатива е важна за целия образователен сектор?

Новото десетилетие ще е на дигитализация на образованието. Факт е, че днешните деца учат с образи. Много по-лесно е да се провокира любопитството им чрез електронни устройства, а това променя концепциите на образователните системи. Класната стая на 21 век ще е съчетание от умения, иновации и технологии. Ролята на учителя вече не е на лектор, а на ментор – на този, който трябва да поведе детето да се ориентира правилно в морето от информация. Затова наша цел е да имаме подготвени за тези промени учители, които освен да обучават, ще могат и да създават дигитално съдържание. С обучението в електронна среда българските учители направиха революционен скок. Беше забележително нивото на професионализъм на учителите в трудната ситуация, в която се намираме. Неоспоримо е, че учителят е в центъра на образователния процес, неговият труд е неоценим. Затова смятам, че подобни инициативи, които стимулират учителите и заявяват тяхната значимост в обществото, са важни.

Станахме свидетели на много положителни отзиви за начина, по който българските училища и учители успяха бързо да преминат към онлайн форма на обучение. Как успяхте да организирате и управлявате целия този процес?

За нас беше предизвикателство да стартираме електронното обучение. Системата и учителите бяха изправени пред изцяло нова и неочаквана ситуация, към която трябваше да преминат за три дни. Тези подготвителни дни и първите дни от обучението в електронна среда бяха свързани с много допълнителна работа – избор и регистрация в електронни платформи на всички, избор и подготовка на ресурси, създаване на електронни групи за комуникация с родителите, създаване на изцяло нова организация на учебния процес. Обучението в електронна среда беше ефективно в много голяма част от училищата, благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – директори, учители, родители, ученици. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността.

Каква е обратната връзка от страна на учители, ученици и родители по отношение на дистанционното обучение по време на извънредното положение у нас?

Училищата и учителите реагираха изключително бързо, отговорно и  професионално и показаха, че на тях може да се разчита. Родителите се ангажираха много, което помогна за ефективното обучение в електронна среда. Ключовата роля бе на учителите и на родителите. Върху родителите също имаше натоварване, защото голяма част едновременно работят от вкъщи. Освен това те са ангажирани с осигуряване на условия за ефективно учене. Направихме голяма крачка към по-добро взаимодействие между родителите и учителите. Класната стая влезе в дома. Родителят влезе в класната стая. Стана помощник на учителя. Ангажира се с осигуряването на организацията на обучението. Родителите казват, че сега имат по-ясен поглед върху учебния процес, че знаят повече за учебното съдържание, както и за трудностите на децата си.

Голяма част от родителите заявяват, че разбират по-добре колко отговорна е учителската работа и че след провеждането на обучението в електронна среда са започнали да изпитват по-голямо уважение към учителите.

Какви са следващите стъпки, свързани с налагането на дистанционното/онлайн обучението като част от учебния процес у нас?

Следващите стъпки включват обучение на учителите за създаване на електронни ресурси. Ще им предоставим инструменти за изготвяне на тези ресурси, ще има и заплащане на учителите за този авторски продукт. Предстои напасване спрямо учебните програми на тези ресурси, като крайната цел е да имаме безплатни електронни уроци, изготвени от учители. Голяма част от тези стъпки са заложени в проекта „Образование за утрешния ден“, който предстои да стартира. В следващите години инвестициите в електронно обучение няма да бъдат толкова в платформи, колкото в кабинетите, които трябва да се електронизират. Със средства от национална програма ще инвестираме в класни стаи, които ще са модерна СТЕМ среда за обучение. До края на това десетилетие основните образователни ресурси за учениците трябва да бъдат електронни. Целта ни е до 2027-2030 г. над 90% от учебното съдържание да бъде електронно, безплатно и разработено от учителите.

Предвиждате ли проекти за допълнително обучение на учителите, така че да се чувстват по-уверени и да използват повече нови технологии?

Значителна част от учителите са преминали такива квалификации, въпреки че обученията за работа чрез информационни технологии и създаване на електронно съдържание тепърва предстоят по проекта „Образование за утрешния ден”. В него са включени работа с електронни платформи и ресурси, използването на иновативни методи на преподаване и най-вече на проектно-базираното обучение.

Какво е необходимо, за да може всяко училище в страната да разчита на дистанционното обучение като допълваща или алтернативна форма в случай на нужда? Останаха ли училища, които се нуждаят от компютърна техника?

През последните години много училища започнаха да работят с електронни платформи. Ние сме осигурили достъп до интернет, до електронни платформи и електронни дневници във всички училища в страната. Министерството на образованието и науката създаде и Национална електронна библиотека за споделяне на образователни ресурси.

Министерския съвет ще предложи промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които вместо грипни ваканции да бъде въведено дистанционно обучение по подобие на действащото в момента. Целта е да не се губи учебно време, когато има грипни ваканции, особено ако те са повече от два-три дни.

Защо е важно да се инвестира в образованието?

В настоящите времена на изпитания обществото ни разбра, че учителят ще бъде винаги необходим. Общуването в класната стая между учителите и децата е незаменимо. Учителят не обучава, а възпитава – той открива нови хоризонти, предизвиква, поощрява, помага на децата да изграждат своя характер. Образованието е най-ценният капитал, а знанието – най-важната инвестиция. Стъпките по пътя на знанието са бавни и трудни, но винаги дават резултат. За да имат българските деца добро бъдеще, трябва да инвестираме в тяхното образование – да ги направим знаещи и можещи личности, които сами ще определят своя път.

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,