18 юли, 2024

Изследване, публикувано от Transforma Insights, разкри, че броят на активните IoT устройства в световен мащаб се очаква да нарасне от 7,6 милиарда през 2019 г. до 24,1 милиарда през 2030 г., като по този начин генерира приходи от над 1,5 трилиона долара при 11% CAGR. Северна Америка, Китай и Европа ще доминират на пазара на IoT през 2030 г. с 26%, 24% и 23% съответно от общата стойност.

Изследването посочва, че технологии като безжичния интернет и Bluetooth ще доминират в връзките, което представлява 72% през 2030 г. Обществените мрежи ще нараснат от 1,2 милиарда връзки до 4,7 милиарда през 2030 г. с увеличаване на пазарния дял от 16% на 20%. Докато частните мрежи представляват баланса на връзките, 10% през 2019 г. и 8% през 2030 г. Той също така установи, че потребителският сектор се очаква да доминира по отношение на свързаните устройства, което представлява 65% от всички връзки, спрямо 62% през 2019.

В рамките на корпоративния сегмент през 2030 г. около 34% от свързаните устройства ще бъдат отчетени за случаи на кръстосана вертикална употреба като общи проследяване, офис оборудване и превозни средства; 31% от комунални услуги; най-известните умни измервателни уреди; 5% от транспорт и логистика; 4% от правителството; 4% за селското стопанство и 3% за финансовите услуги и търговията на дребно/на едро.

Докато сте в сектора на интелигентната мрежа, свързаните устройства като интелигентни измервателни уреди представляват 14% от връзките. А секторът на интелигентната автоматизация, в който доминират свързани автомобили, е третата по големина категория, представляваща 7% от световната инсталирана база.

Тагове: , , , , , , , , ,