19 юли, 2024

Множество коментари от ИТ сферата анализират в социалните мрежи темата за потенциалните промени в данъчната политика на България. Българската стартъп асоциация (BESCO) следи с нарастващо безпокойство дискусиите около намаляването на ДДС на 9% за ресторантьорския бранш и за книгите и смята тази мярка за опасен прецедент без гарантирани ползи за крайния потребител.

С тревога посрещаме и предупрежденията на Министерство на финансите, че за да се компенсират загубите в бюджета от мярката, ДДС за всички други стоки и услуги трябва да се повиши на 24% или данък печалба за бизнеса да се вдигне до 17-18 %”, заяви изпълнителният директор на BESCO Добромир Иванов.

От асоциацията са притеснени, че подобно вдигане на данъците би довело до загуба на над милиард лева от БВП и напускането на между 15 000 и 20 000 човека от софтуерната индустрия на България. Резултатът би бил поставяне в риск възможността българската IT индустрия да продължи да се развива в страната, както беше до момента и това да направи България по-неконкурентноспособна за дълъг период от време.

Увеличаването на данъчната и административна тежест върху стартъп компаниите би поставило тяхното оцеляване в сериозен риск и огромният брой от тях биха напуснали България. “След десет години усилия днес ние имаме компании, които вече са в напреднала фаза на развитие и вярваме, че е скоро моментът, когато ще видим първите български технологични компании, които ще достигнат пазарна оценка на милиард долара. Вярваме, че в следващите години този тип компании ще бъдат с най-голям ръст и постепенно ще заемат основното място в икономиката базирана на иновации, научно-развойна дейност и продукти и услуги с висока добавена стойност, които се реализират на глобалните пазари. Това ще доведе до многократно увеличаване на привлечените външни инвестиции, на износа, на ръста на БВП и съответно ще доведе до повишаване на качеството на живот в България. Но компаниите, които могат да направят всичко това днес все още са много уязвими и успехът в никакъв случай не е гарантиран. Решения свързани с нарушаване на данъчната стабилност на страната ни могат да доведат до ликвидирането им”, пишат още в становището си по темата от Българската стартъп асоциация.

Ситуацията със загубите в множество компании заплашва да прекъсне растежа на цялата екосистема, българската икономика да загуби потенциално най-голямото си конкурентно предимство в бъдеще. В тази връзка от BESCO призовават за следното:

  • Оттегляне на предложението за намаляване на ДДС и недопускане на увеличаване на други преки и косвени данъци за работещите бизнеси;
  • Приоритизиране на политиките, свързани с дигиталната трансформация, тъй като това ще помогне на икономиката да премине по-безболезнено през периода на кризата и ще осигури конкурентоспособността ѝ в бъдеще;
  • Засилване на диалога за развиването на стартъп екосистемата на България

От BESCO съобщиха в социалните мрежи, че очакват подкрепа от други браншови организации и още становища по темата.

Тагове: , , , , ,