7 юни, 2023

Огнян Траянов е Председател на Управителния съвет на БАИТ, както и собственик, и изпълнителен директор на водещата компания ТехноЛогика ЕАД. Той разказва за националния конкурс „Дигитални новатори в образованието“, организиран от БАИТ, за ролята на ИТ сектора при дигитализиране на образованието и апелира към учителите: Не бъдете скромни, помогнете да върнем на пиедестала вашата професия!

Г-н Траянов, БАИТ анонсира конкурса “Дигитални новатори в образованието” – една уникална и мащабна инициатива, която като че ли се случва за първи път. Разбрахме, че идеята всъщност е Ваша. Как се роди тя? 

Инициативата е на Асоциацията ни. Ние заедно се вглеждаме, разпознаваме, анализираме, търсим нови решения за предизвикателствата и възможностите пред обществото ни. Образованието е основен приоритет за БАИТ. Пандемията е огромно предизвикателство, което е и тласък за бързо навлизане на дигитализацията и по-специално дистанционното обучение. Помагаме с дарения на техника, платформи, услуги за оползотворяването им, видео съдържание. Конкурсът е нова инициатива за подкрепа на модернизирането на образованието.

Каква е основната цел на този национален конкурс?

Да отличи и насърчи дигитални новатори в образованието, като тазгодишното издание ще бъде посветено на дистанционното обучение – успешни практики, откроили се  учители, които успяха бързо и ефективно, в трудни времена, да усвоят и използват цифровите технологии в полза на децата на България. Те не допуснаха учениците да загубят една учебна година. Поколението на днешните ученици ще учи през целия живот, ще сменя по няколко професии. Но на тази възраст те имат феноменална способност бързо да възприемат ново знание и всяка година е от голямо значение. Дистанционното обучение дава възможност и за включване на деца с временна или трайна невъзможност да посещават училище – не само при кризи, но и при възстановяване след травми или болести, пътувания с командировани родители и др.. Използването на цифрови технологии е част от новия бит на подрастващите и използването им в учебния процес не е пречка, а от полза за учениците. Разбира се, не трябва да абсолютизираме ролята на дистанционното обучение. С конкурса целим да подпомогнем определянето на областите на приложение, предимствата и ограниченията му, да го популяризираме и насърчим неговото използване като неизменна част от образованието и в бъдеще. Да допринесем за устойчивост на постигнатото. А защо не и вглеждане в нови възможности по пътя към персонализираното образование.

Конкурсът ще отличи преподаватели в 4 категории, които са много интересни и в същото време точно подбрани. Трудно ли беше да бъдат дефинирани? 

Не е чудно, че определихме категории „Технологични иновации“ и „Иновативен подход за преподаване“, но ние искаме да стимулираме и някои специфични възможности и ползи като многократно използване от други учители и училища чрез категорията „Мултиплициране на иновативните учебни решения“. Лично аз очаквам в скоро време изнасяне на дистанционни уроци от водещи учители, които да бъдат отворени за класове от страната, а след това коментирани всеки клас със своя учител – 30 мин атрактивно майсторско, ангажиращо асоциативната памет, поднасяне на материала и след това 10 мин анализ и затвърждаване.

И най-важната категория – „Най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители“.

В конкурса “Дигитални новатори в образованието” могат да се включат всички учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини, които са част от учебните програми на МОН. Можете ли да им дадете съвет и насоки как да се подготвят?

Ще зачетем усилията и трудностите по изминатия път, но най-ценни са оценките за качеството и ползите, особено ако са обективирани чрез мнения от участници в процеса, сравнения на резултати след дистанционно обучение с тестове от предишни години, хипервръзки (links).

Как ще бъдат определени печелившите в съответните категории? Ще има ли жури или ще се разчита на онлайн гласуване?

БАИТ има изградени традиции и многогодишен опит от най-престижния ИТ конкурс у нас – „Наградите на БАИТ“. Журито е голямо и включва членовете на Управителния и Контролния съвет. Оценяването минава през няколко етапа и включва при необходимост изискване на допълнителна информация от кандидатите.

Как Министерство на образованието подкрепя конкурса “Дигитални новатори в образованието”?

Със сегашния екип на Министерството работим изключително ползотворно. Министър Вълчев, не само прие да е патрон на Конкурса, но посрещна инициативата с поздравления и благодарности.

Каква е ролята на БАИТ и въобще на целия ИКТ сектор за дигитализиране на образованието? На какъв етап е този процес и какво може да очакваме като следващи стъпки?

Ние сме активни участници. Имаме самочувствието да сме най-иновативния и авангардния сектор и го защитаваме с проактивна и интензивна обществено отговорна дейност. Четири национални програми касаят дигитализацията на образованието и ние сме не само партньор, но и инициатор на някои от тях. Пример е „ИТ бизнесът преподава“ , по която не само наши специалисти като помощник учители обучават ученици, но и подпомагаме осъвременяване на знанията и обогатяване с реални примери на учители. Имаме фирми с двуцифрен брой партньорства с училища.

Сред спонсорите на инициативата са водещи технологични компании. Защо е важно образователната система да бъде подкрепяна от ИТ компаниите? 

Секторът се развива и дава много добри възможности за професионална реализация. Искаме да подпомогнем формирането и задържането на ИТ специалисти. Вероятно има елементи на градеж на работодателска марка, на инвестиции с цел бъдещи служители и компетентни клиенти. При всички случаи има силен компонент корпоративна социална отговорност. Но и това просто и естествено човешко  желание да върнеш на обществото това, което си получил.

На финала какво ще кажете, за да насърчите повече учители от цялата страна да се включат в конкурса “Дигитални новатори в образованието”? 

Зачитаме вашите усилия и принос. Благодарни сме ви. Искаме да отдадем заслужено внимание, да привлечем погледа на обществото към вашето дело, да отличим и  наградим успехите ви. Не бъдете скромни, помогнете да върнем на пиедестала вашата професия!

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,